معافیت از سربازی با تالیف کتاب ؟؟
چهارشنبه 20 می 2020
-

معافیت از سربازی با تالیف کتاب ؟؟

در این مقاله و مطلب هدفمان و سعی خواهیم کرد که بپردازیم و توضیح کوتاهی بدهیم در مورد اینکه آیا معافیت از سربازی با تالیف کتاب نیز وجود دارد یا مشمولان و سربازان اگر کتاب یا مقاله ای را ارائه دهند به نظام وظیفه برای انها کسری خدمت یا معاف شدن را در پی خواهد داشت برای جواب این سوال ها مطالب سایت ما را […]

نصب اپ دانش آموزی