آزمون حق العمل کاری گمرک ایران 1401
شنبه 8 ژانویه 2022
-

آزمون حق العمل کاری گمرک ایران 1401

در این مقاله از جزئیات آزمون حق العمل کاری گمرک ایران در سال 1401 مطلع می شوید. برای اینکه بتوان در کمرک به عنوان حق العمل کار گمرک فعالیت کرده و کسب درآمد نمود، لازم است کارت حق العمل کاری گمرک داشته باشید و برای داشتن این کارت، شرکت در آزمونی که توسط گمرک برگزار می شود، الزامی است. کلیه متقاضیان دریافت کارت حق العمل […]

نصب اپ دانش آموزی