پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران

sanjesh.teo.ir سایت مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان شهرستان های تهران است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی sanjesh.teo.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر

sanjesh.buedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی بوشهر در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی sanjesh.buedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان

lorestan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی لرستان در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی lorestan.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان

hamedan.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی همدان در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی hamedan.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی

markazi.natije.ir سایت مدارس نمونه دولتی مرکزی در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی markazi.natije.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه

azmoonkedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی کرمانشاه در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی azmoonkedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی

azmoon.nkhedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی azmoon.nkhedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی

nemone.razavi.medu.ir سایت مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی nemone.razavi.medu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
10.187.50.22 سایت مدارس نمونه دولتی هرمزگان
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

10.187.50.22 سایت مدارس نمونه دولتی هرمزگان

10.187.50.22 سایت مدارس نمونه دولتی هرمزگان در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی 10.187.50.22 انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از طریق سایت اعلام نتایج […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
sanjesh.chbedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری
چهارشنبه 1 مرداد 1399
-

sanjesh.chbedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری

sanjesh.chbedu.ir سایت مدارس نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 99-1400 است. سامانه مدارس نمونه دولتی همان سایت اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری است. اطلاع رسانی جهت زمانبندی مراحل ثبت نام در آزمون ورودی تا ثبت نام نهایی از طریق نشانی sanjesh.chbedu.ir انجام می شود. انتشار دفترچه ثبت نام آزمون و ثبت نام در لیست ذخیره مدارس نمونه دولتی نیز از […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 22
اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی