زمان و شرایط ثبت درخواست مهمان دانشگاه علمی کاربردی 1401-1402
دوشنبه 14 فوریه 2022
-

زمان و شرایط ثبت درخواست مهمان دانشگاه علمی کاربردی 1401-1402

در این مقاله از زمان و شرایط ثبت درخواست مهمان دانشگاه علمی کاربردی 1401-1402 مطلع می شوید. متقاضیان کلیه واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی در سراسر کشور می توانند با توجه به این اطلاعیه جهت ثبت درخواست میهمان دانشگاه علمی کاربردی اقدام نمایند: مهلت زمان ثبت درخواست مهمان دانشگاه علمی کاربردی مهلت زمان ثبت درخواست مهمان دانشگاه علمی کاربردی برای سال تحصیلی 1401-1402 به اطلاع دانشجویان […]

نصب اپ دانش آموزی