مدارک لازم برای ثبت نام استخدام دستگاه های اجرایی 1401-1402
دوشنبه 16 ژانویه 2023
-

مدارک لازم برای ثبت نام استخدام دستگاه های اجرایی 1401-1402

در این مقاله از مدارک لازم برای ثبت نام استخدام دستگاه های اجرایی 1401-1402 مطلع می شوید. متقاضیان استخدام می توانند با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام استخدامی دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. – دستگاه اجرایی چیست؟ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است […]

نصب اپ دانش آموزی