شهریه خوابگاه دانشگاه الزهرا تهران
چهارشنبه 4 آگوست 2021
-

شهریه خوابگاه دانشگاه الزهرا تهران

در این اطلاعیه از شهریه خوابگاه دانشگاه الزهرا تهران و شرایط ثبت نام و اسکان در خوابگاه دانشگاه الزهرا برای تمام مقاطع مطلع می شوید. شهریه خوابگاه دانشگاه الزهرا تهران استفاده از خوابگاه دانشگاه الزهرا تهران در سال ، مشروط به پرداخت شهریه است که بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان، شهریه خوابگاه درآغاز هر ترم اعلام می گردد. البته خوابگاه دانشجویی فقط به دانشجویانی که […]

نصب اپ دانش آموزی