اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی 1401
دوشنبه 23 آگوست 2021
-

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی 1401

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی 1401 در نیمه اول شهریور ماه اعلام می شود. داوطلبان کنکور که در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری، کد رشته محل های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی را انتخاب نموده اند، در صورت کسب رتبه لازم برای قبولی به مرحله مصاحبه دعوت می شوند. توجه داشته باشید که نحوه اعلام اسامی دعوت شدگان به مصاحبه […]

ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400
شنبه 6 فوریه 2021
-

ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400

در این مقاله از ظرفیت دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی 1400 در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌ های دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی مطلع می شوید. پذیرش این دانش گاه از بین داوطلبان پسر است: ظرفیت رشته های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی 1400 کل ظرفیت رشته های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی سال 1400 به پسران اختصاص دارد. پذیرش در […]

نصب اپ دانش آموزی