اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1402-1403
دوشنبه 23 آگوست 2021
-

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1402-1403

از طریق این مقاله از اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1402-1403 از میان داوطلبان کنکور مطلع می شوید. دانشگاه امام صادق از جمله دانشگاه های دارای شرایط خاص و پذیرش مشروط به قبولی در مرحله گزینش و مصاحبه است. اسامی دعوت شدگان به مرحله مصاحبه اغلب دانشگاه های نیمه متمرکز و دارای شرایط خاص از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود، […]

زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1402-1403
شنبه 17 جولای 2021
-

زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1402-1403

از طریق این مقاله از زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1402-1403 مطلع می شوید. هر سال بعد از اتمام مراحل گزینش و مصاحبه شفاهی داوطلبان کنکور، نتایج نهایی پذیرش دانشجویان دانش امام صادق اعلام می شود. زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1402-1403 باتوجه به انجام مراحل آزمون شفاهی یا همان مصاحبه و گزینش داوطلبان مرحله اول پذیرفته شده از طریق کنکور، […]

نصب اپ دانش آموزی