اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1401
دوشنبه 23 آگوست 2021
-

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1401

از طریق این مقاله از اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه امام صادق 1401 از میان داوطلبان کنکور مطلع می شوید. دانشگاه امام صادق از جمله دانشگاه های دارای شرایط خاص و پذیرش مشروط به قبولی در مرحله گزینش و مصاحبه است. اسامی دعوت شدگان به مرحله مصاحبه اغلب دانشگاه های نیمه متمرکز و دارای شرایط خاص از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود، […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3740
زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1400-1401
شنبه 17 جولای 2021
-

زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1400-1401

از طریق این مقاله از زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1400-1401 مطلع می شوید. هر سال بعد از اتمام مراحل گزینش و مصاحبه شفاهی داوطلبان کنکور 1400 نتایج نهایی پذیرش دانشجویان اعلام می شود. زمان اعلام نتایج پذیرش دانشگاه امام صادق 1400-1401 باتوجه به انجام مراحل آزمون شفاهی یا همان مصاحبه و گزینش داوطلبان مرحله اول پذیرفته شده از طریق کنکور، به زودی […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 3740
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام