شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
ثبت نام در ذخیره پزشکی دانشگاه آزاد 99-1400
شنبه 17 آبان 1399
-

ثبت نام در ذخیره پزشکی دانشگاه آزاد 99-1400

در این مقاله از مهلت و زمان ثبت نام در ذخیره پزشکی دانشگاه آزاد 99-1400 مطلع میشوید. رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد جزئیات کامل خبر را اعلام کرد که به شرح زیر است:   زمان ثبت نام در ذخیره پزشکی دانشگاه آزاد 99-1400 زمان و مهلت ثبت‌ نام ذخیره ‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تا ۱۷ آبان تمدید شد. ۱۹ آبان زمان اعلام […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی