رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران 1401
چهارشنبه 14 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران ۱۴۰۱ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران به شرح زیر است: – رتبه لازم برای […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1401
چهارشنبه 14 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۰۱ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران به شرح زیر است: – رتبه لازم برای […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران 1401
چهارشنبه 14 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی در رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۴۰۱ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرح زیر است: – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401
چهارشنبه 14 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۰۱ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است: – رتبه لازم برای […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران 1401
سه‌شنبه 13 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی حسابداری دانشگاه تهران برای کنکور 1401 مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه تهران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی حسابداری دانشگاه تهران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران به شرح زیر است: – رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری دانشگاه تهران ۱۴۰۰ […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1401
سه‌شنبه 13 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1401

رتبه لازم برای قبولی در رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ۱۴۰۱ در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برای کنکور 1401 مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در کنکور 99 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی 1401
سه‌شنبه 13 جولای 2021
-

رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی برای کنکور 1401 مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی به شرح زیر است: رتبه لازم برای قبولی رشته روانشناسی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1401
سه‌شنبه 13 جولای 2021
-

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1401

در این مقاله از رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای کنکور 1401 مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران در کنکور 1400 را مشاهده می کنید. رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1401 نمونه رتبه های لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرح زیر است: رتبه لازم […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
نرم افزار انتخاب رشته ios
دوشنبه 12 جولای 2021
-

نرم افزار انتخاب رشته ios

نرم افزار انتخاب رشته ios باتوجه به اینکه اغلب نرم افزارهای انتخاب رشته مناسب اندروید هستند، نرم افزار انتخاب رشته ios آیفون نیز برای دارندگان گوشی موبایل آیفون طراحی شده است. نحوه کار نرم افزار انتخاب رشته ios برای کنکور 1401 نحوه و اساس کار نرم افزارهای انتخاب رشته ios برای کنکور، استفاده از کارنامه های داوطلبان کنکور دوره های قبل است. به این معنی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
درصدهای لازم برای قبولی در رشته دندانپزشكی شهید بهشتی تهران 1401
سه‌شنبه 6 جولای 2021
-

درصدهای لازم برای قبولی در رشته دندانپزشكی شهید بهشتی تهران 1401

در این مقاله از درصدهای لازم برای قبولی در رشته دندانپزشكی شهید بهشتی تهران ۱۴۰۱ با سهمیه مناطق 1، 2 و 3 مطلع می شوید. رتبه لازم برای قبولی و درصد لازم در هر یک از دروس کنکور برای قبولی در رشته دندانپزشکی و ورود به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران مطابق جداول زیر است: درصدهای لازم برای قبولی در رشته دندانپزشكی […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3670
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام