منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش 1402
یکشنبه 25 دسامبر 2022
-

منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش 1402

در این مقاله، منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش 1402 که منابع جدید برای آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش است، در اختیار داوطلبان در سراسر کشور قرار داده ایم. آزمون دانشگاه افسری ارتش برای استخدام افسر در آجا، با توجه به این منابع برگزار می شود. زمان آزمون دانشگاه افسری ارتش: – آزمون ورودي رأس ساعت 8 صبح مورخه 1401/10/09 برگزار مي‌گردد، به همراه داشتن کارت ورود به […]

آدرس مراکز گزینش سپاه برای استخدام 1402-1403
یکشنبه 25 دسامبر 2022
-

آدرس مراکز گزینش سپاه برای استخدام 1402-1403

در این صفحه، آدرس مراکز گزینش سپاه برای استخدام را در اختیار متقاضیان استخدام در استان های کل کشور قرار داده ایم. آدرس دفتر گزینش سپاه برای هر استان به اطلاع متقاضیان استخدام می رسد. داوطلبان می توانند به آدرس اداره گزینش سپاه استان مربوطه مراجعه نمایند. آدرس اداره مراکز گزینش سپاه برای استخدام آدرس مراکز گزینش سپاه برای استخدام، اداره و دفتر گزینش سپاه برای استخدام […]

نصب اپ دانش آموزی