حذفیات کتاب درسی متوسطه اول، متوسطه دوم و ابتدایی
یکشنبه 3 آوریل 2022
-

حذفیات کتاب درسی متوسطه اول، متوسطه دوم و ابتدایی

کدام پایه ها حذفیات در کتاب درسی دارند؟ آموزش و پرورش در مورد حذفیات کتاب درسی تمام پایه ها، اعلام کرد، در سال 1401، کتاب های درسی هیچ حذفیاتی ندارد. حذفیات کتاب درسی متوسطه اول، متوسطه دوم و ابتداییی سال 1401 برای امتحان مدارس کتاب های درسی حذفیاتی ندارند. ️سخنگوی آموزش و پرورش شرح داد: برای دروس پایه دوازدهم که به‌صورت نهایی و هماهنگ کشوری برگزار می‌شود […]

نصب اپ دانش آموزی