فرمول درصد گیری تست
سه شنبه 17 تیر 1399
-

فرمول درصد گیری تست

فرمول درصد گیری تست را از طریق این مقاله در اختیار تمامی داوطلبان آزمون های تستی قرار داده ایم. فرمول درصد گیری تست در تمام آزمون ها یکسان است. (آزمون مدارس، کنکور، آزمون های استخدامی و …) فرمول مذکور مربوط به محاسبه آزمون های دارای نمره منفی است. فرمول درصد گیری تست با نمره منفی فرمول درصد گیری تست با نمره منفی برای تمام آزمون […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 16 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 15 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 16 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ١۶ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۶ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۶ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 15 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 14 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 15 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ١۵ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۵ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۵ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 14 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 13 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 14 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ١۴ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۴ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۴ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 13 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنجشنبه 12 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 13 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ١٣ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١٣ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١٣ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 13 تیر ۹۹ اعلام شد
پنجشنبه 12 تیر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 13 تیر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 13 تیر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز جمعه ١٣ تیر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های سه شنبه و جمعه ١٣ تیر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 7 و شبکه 4 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 12 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 11 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 12 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ١٢ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١٢ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١٢ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 12 تیر ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 11 تیر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 12 تیر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 12 تیر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه ١٢ تیر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های سه شنبه و پنجشنبه ١٢ تیر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 7 و شبکه 4 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 11 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه شنبه 10 تیر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 11 تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ١١ تیر 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١١ تیر 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١١ تیر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 11 تیر ۹۹ اعلام شد
سه شنبه 10 تیر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 11 تیر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 11 تیر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه ١١ تیر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های سه شنبه و چهارشنبه ١١ تیر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 7 و شبکه 4 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 17
برنامه ریزی درسی
ارتباط با مشاور