منابع آزمون آغازین پایه دوازدهم
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

منابع آزمون آغازین پایه دوازدهم

در این مقاله لیست کامل منابع آزمون آغازین پایه دوازدهم 1400-1401، را در اختیار دانش آموزان پایه دوازدهم در مدارس کل کشور قرار داده ایم. این آزمون به صورت غیرحضوری و اینترنتی در سامانه آزمون های سنجش ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ آغازین آموزش و پرورش برگزار می شود. منابع آزمون آغازین پایه دوازدهم 1400-1401 دانش آموزان سراسر کشور، پیش از شرکت در آزمون سنجش دانش آزموان […]

منابع آزمون آغازین پایه یازدهم
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

منابع آزمون آغازین پایه یازدهم

در این مقاله لیست کامل منابع آزمون آغازین پایه یازدهم 1400-1401، را در اختیار دانش آموزان پایه یازدهم در مدارس کل کشور قرار داده ایم. این آزمون به صورت غیرحضوری و اینترنتی در سامانه آزمون های سنجش ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ آغازین آموزش و پرورش برگزار می شود. منابع آزمون آغازین پایه یازدهم 1400-1401 دانش آموزان سراسر کشور، پیش از شرکت در آزمون سنجش دانش آزموان […]

منابع آزمون آغازین پایه دهم
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

منابع آزمون آغازین پایه دهم

در این مقاله لیست کامل منابع آزمون آغازین پایه دهم 1400-1401، را در اختیار دانش آموزان پایه دهم در مدارس کل کشور قرار داده ایم. این آزمون به صورت غیرحضوری و اینترنتی در سامانه آزمون های سنجش ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ آغازین آموزش و پرورش برگزار می شود. منابع آزمون آغازین پایه دهم 1400-1401 دانش آموزان سراسر کشور، پیش از شرکت در آزمون سنجش دانش آزموان […]

منابع آزمون آغازین پایه هفتم
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

منابع آزمون آغازین پایه هفتم

در این مقاله لیست کامل منابع آزمون آغازین پایه هفتم 1400-1401، را در اختیار دانش آموزان پایه هفتم در مدارس کل کشور قرار داده ایم. این آزمون به صورت غیرحضوری و اینترنتی در سامانه آزمون های سنجش ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ آغازین آموزش و پرورش برگزار می شود. منابع آزمون آغازین پایه هفتم 1400-1401 دانش آموزان سراسر کشور، پیش از شرکت در آزمون سنجش دانش آزموان […]

زمان شرکت در آزمون سنجش آغازین متوسطه اول و دوم
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

زمان شرکت در آزمون سنجش آغازین متوسطه اول و دوم

آبان ماه زمان آزمون سنجش آغازین متوسطه اول و دوم سال 1400-1401، است. این آزمون مربوط به پایه هفتم، هشتم، نهم ، دهم، یازدهم و دوازدهم است و به طور مداوم برگزار می شود و اخبار مربوط به زمان برگزاری هر ماه در همین صفحه اطلاع رسانی می شود. آموزش و پرورش برای سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان به دلیل شرایط غیر حضوری مدارس […]

سایت sa.medu.ir
دوشنبه 1 نوامبر 2021
-

سایت sa.medu.ir

در این مقاله لینک ورود مستقیم به سامانه آزمون آغازین به نشانی sa.medu.ir را در اختیار مقطع متوسطه اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ قرار داده ایم. آموزش و پرورش برای ارزشیابی و اطلاع از وضعیت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای نحوه ارائه دروس توسط مسئولین مدرسه اقدام به راه اندازی سامانه آغازین نموده است. دانش آموزان با ورود به این سامانه می توانند […]

نصب اپ دانش آموزی