جهت مشاوره در زمینه csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 46070

csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی

ورود به سامانه آموزش و پرورش استثنایی

در این مقاله لینک ورود به سامانه آموزش و پرورش استثنایی به آدرس csdeo.ir را در اختیار کاربران گرامی در سراسر کشور قرار داده ایم. با ورود به سایت و سامانه آموزش و پرورش می توانید از خدمات این سامانه استفاده نمایید.

ورود به سامانه آموزش و پرورش استثنایی 

می توانید برای ورود به سامانه آموزش و پرورش استثنایی لینک زیر را انتخاب نمایید:

خدمات سامانه آموزش و پرورش استثنایی 

خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی: زیر خدمات سازمان (شناسه خدمت) : جزییات :
 آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان (18088510000)  آموزش دانش آموزان استثنایی 18081851100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 آموزش والدین دانش آموزان استثنایی18051851101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان  استثنایی (داخل و خارج مدرسه) 19011851106 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان استثنایی 19081851109 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
تدوین وارایه کتب و محتوای درسی دانش آموزان استثنایی و محتوای تخصصی(18061852000)  تدوین و ارایه کتب بریل18061852100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تدوین و ارایه کتب صوتی ویژه دانش آموزان استثنایی 18061852101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تولید و ارائه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی18071807104 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان  استثنایی18061852103 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنایی(17021856000)  صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی17021856100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی17021856101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارائه خدمات تفریحی وورزشی به دانش آموزان استثنایی17021856102 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی(17011857000)  صدور مجوز  میزبانی  مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی17011857100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی17011857101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ایجاد رشته های ورزشی جدید متناسب دانش آموزان با نیازهای ویژه 17011857102 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش و پرورش استثنایی (18082871000)  آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش و پرورش استثنایی 18082871000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی(19011855000)  ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی19011855000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی  و تشخیص به هنگام نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی (19011858000) سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی  و تشخیص به هنگام نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی 19011858000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارزیابی و  جایدهی آموزشی دانش آموزان (جهش تحصیلی ، دیرآموز ، مردودی ، رفتاری هیجانی ، اتیسم و استثنائی و …)(18082872000)  ارزیابی و  جایدهی آموزشی دانش آموزان (جهش تحصیلی ، دیرآموز ، مردودی ، رفتاری هیجانی ، اتیسم و استثنائی و …)18082872000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی(18081860000)  رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی18081860000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
  • آخرین بروزرسانی: 1401/03/03 15:10

csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2

معرفی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

  • اولین تلاش‌ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود یک صد سال قبل در ایران انجام شد، نخستین فعالیت‌ها در بخش آموزش و پرورش نابینایان از سال 1299 هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست کریستوفر اهل کشور آلمان در شهر تبریز با جذب 5 دانش آموز آغاز گردید.
  • در گروه کودکان آسیب دیده شنوایی مرحوم باغچه بان در شهر تبریز در سال1303 اولین گام را با تاسیس مدرسه ناشنوایان در جهت تعلیم و تربیت ناشنوایان برداشت. و در زمینـه آموزش کودکان آسیب دیده شنوایـی و بینایی افرادی هم چون ذبیح بهروز و دکتر محمدخزائـلی نیـز نقش مـوثر و مهمـی داشتـه‌انـد. هم چنیـن آمـوزش و پرورش کودکـان کم توان ذهنی بـه شـکل آمـوزشگاهی از سـال 1329 در تـهران به صورت داوطلبانه و در بخش غیر دولتی آغاز شد.
  • در سال 1347 در وزارت آموزش و پرورش ” دفتر آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی” تشکیل شد و   این بخش فعالیت خود را در قالب مدارس استثنایی و کلاس‌های خاص به شکل دولتی  و رسمی آغاز کرد. بعد از انقلاب اسلامی کلیه مدارس ناشنوایان استان تهران تحت عنوان مدارس باغچه بان، زیر پوشش اداری، مالی و آموزشی مجتمع آموزشی ناشنوایان باغچه بان قرار گرفت. هم چنین مجتمع نابینایان شهید محبی با بودجه مستقل، اداره‌ی مدارس نابینایان شهر تهران را به عهده گرفت. این دو مجتمع ( ناشنوایان و نابینایان) با تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال 1370 به فعالیت خود ادامه دادند.
  • تـوجه وسیع و همه جـانبه نـظام جمهوری اسـلامی ایران به آمـوزش و پرورش کودکان استثنایی سبـب شـد تا بـا تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، سـازمانی وابستـه بـه وزارت آمـوزش و پـرورش تحت عنـوان ” سـازمان آمـوزش و پـرورش استثنایی” در سال 1370 تاسیس و با ابعادی وسیع‌تر، اهداف و وظایف بیشتر، گروه‌های بیشتری از کودکان و دانش آموزان استثنایی را تحت پوشش قرار دهد.
  • ماموریتی که امروزه سازمان آموزش وپرورش استثنایی بر عهده دارد تاکید بر فراگیرسازی و تـوسعه آمـوزش بـرای همه و بـه رسمیـت شنـاختن حقـوق دانش آموزان معلول برای برخورداری از فرصت های آموزشی برابر با سایر کودکان در نظام آموزش همگانی است.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب مجلس شورای اسلامی

‌فصل اول – کلیات

ماده 1 – در اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 1369.9.21 مجلس شورای اسلامی، سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی که در این قانون به اختصار “‌سازمان” نامیده می‌شود بر اساس مقررات این اساسنامه اداره می‌گردد.

‌ماده 2 – اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشند:
1 – طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توانبخشی به نحوی که ناتوانیهای ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و آن‌گونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانندپس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.
2 – تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روشهای نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان‌و دانش‌آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.
3 – آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی،‌راهنمایی و متوسطه و باتأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این گونه کودکان و دانش‌آموزان.
4 – کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد وبعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه‌عوامل بروز معلولیتها وخصوصیات کودکان استثنایی.

‌ماده 3 – سازمان در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (2) وظایف زیر را به عهده دارد:
1 – تهیه مجموعه‌ای از مقیاسها و معیارهای سنجش تواناییها و استعدادهای کودکان ودانش‌آموزان استثنایی.
2 – اجرای طرح های شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور.
3 – تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.
4 – تهیه و تنظیم طرحهای توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.
5 – تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با تواناییهای ذهنی و جسمی گروههای مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.
6 – تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.
7 – برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات داخلی و سازمانهای بین‌المللی ذیربط به منظورکسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروههای‌مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهش های علمی جهان در تهیه برنامه‌های آموزشی وپرورشی.
8 – برنامه‌ریزیهای لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با توانایی های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و‌توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال.
9 – تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و‌مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی.
10 – ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاهها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت‌حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی.
11 – ایجاد امکانات لازم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک‌آموزشی.
12 – فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی.
13 – جلب کمکهای مادی و معنوی مردم، سازمانها، مؤسسات و انجمنهای توانبخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان‌استثنایی.
14 – برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال‌نظارت لازم بر فعالیت آنان.
15 – هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و‌استفاده هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی.
16 – تهیه طرحهای تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر‌کشورها در آن گونه مراکز.

فصل دوم – ارکان

‌ماده 4 – سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:
1 – شورای سازمان
2 – رئیس سازمان.
‌ماده 5 – اعضای شورای سازمان عبارتند از:
1 – وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد.
2 – وزیر یا یکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی.
3 – رئیس سازمان بهزیستی کشور.
4 – رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
5 – معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای و پرورشی
و تأمین تربیت نیروی انسانی.
6 – رئیس سازمان که سمت دبیری شورا را عهده‌دار است.
7 – دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی.
8 – یک نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در امور کودکان استثنایی.
9 – دو نفر از معتمدین علاقمند به امور کودکان استثنایی. “‌اولویت با والدینی است
که فرزندان استثنایی دارند”.
10 – یک نفر از معلولین صاحب‌نظر در امور کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران.
11 – یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون آموزش و پرورش.
‌تبصره 1 – اعضای مذکور در بندهای (7) و (8) و (9) برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب‌می‌شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند (7) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند (9) به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی‌خواهد بود.
‌تبصره 2 – نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

‌ماده 6 – شورای سازمان دارای وظایف زیر می‌باشد:
1 – تعیین خط مشی‌های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان.
2 – تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌گردد.
3 – تصویب ضوابط مربوط به اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد.
4 – تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.
5 – تصویب ضوابط و دستورالعملهای اجرایی سازمان که توسط رئیس و اعضاء سازمان پیشنهاد می‌گردد.

‌ماده 7 – رئیس سازمان که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌گردد بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان و مسئول حسن اجرای کلیه امور‌سازمان است و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات شورای سازمان دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی می‌باشد.

ماده 8 – اهم وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1 – اداره امور سازمان.
2 – امور استخدامی، عزل ، نصب، ارتقاء و آموزش کارکنان و صدور دستور پرداختها.
3 – اجرای مصوبات شورای سازمان.
4 – نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل، با حق تعیین وکیل یا وکیل با حق توکیل.
5 – ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به شورای سازمان.
6 – ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی و طرحها و پیشنهادهای لازم برای نیل به اهداف سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب.
7 – پیشنهاد امتیازات لازم برای جذب و نگهداری معلمان، مربیان و مدیران آموزشگاهها و سایر نیروهای تحت نظر سازمان، به شورای سازمان‌جهت تصویب.

‌تبصره – رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از رؤسای قسمتهای سازمان به تشخیص خود، تفویض نماید.

‌فصل سوم – سایر مقررات

‌ماده 9 – اعتبارات مورد نظر سازمان همه‌ساله در ردیف خاصی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
‌تبصره – اعتبارات مورد نیاز سازمان در سال اول از محل ردیف و اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان استثنایی وزارت‌آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاهها تأمین می‌شود و در سالهای بعد مانند سایر سازمانهای دولتی،در قانون بودجه پیش‌بینی‌می‌شود.

ماده 10 – به سازمان اجازه داده می‌شود کتب، نشریات و خدمات سازمان را طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه کل کشور هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان قرارخواهد گرفت تا در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف سازمان هزینه گردد.
‌ماده 11 – درآمد حاصل از هدایا و کمکهای مردمی، بانکها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی و ارگانها و مؤسسات خیریه، از جمله منابع مالی‌سازمان می‌باشد.
‌ماده 12 – با تصویب این اساسنامه کلیه اموال، وسایل و تجهیزات موجود همراه با نیروی انسانی مربوط به آموزش و پرورش و توانبخشی افراد‌ استثنایی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به تشخیص این سازمان به سازمان منتقل می‌گردد.
ماده 13 – کلیه مؤسسات، واحدها، مراکز و قسمتهای مربوط به آموزش و پرورش سایر دستگاه ها همراه با نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیر‌منقول، وسائل، امکانات و تجهیزات موجود آنها به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت وزیران به سازمان منتقل می‌گردد.
‌ماده 14 – مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.‌اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره که تصویب آن بر اساس تبصره 3
ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی‌مصوب 1369.9.21 به کمیسیون آموزش و پرورش محول گردیده بود در جلسه مورخ 1370.5.29 کمیسیون تصویب و در تاریخ1370.6.24 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی