نرم افزار تخمین رتبه پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
شنبه 12 آگوست 2023
-

نرم افزار تخمین رتبه پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این صفحه نرم افزار تخمین رتبه پزشکی را به صورت رایگان در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم. نرم افزار تخمین رتبه پزشکی مناسب داوطلبان گروه آزمایشی تجربی است و می توانند با استفاده از این نرم افزار، تخمین رتبه مورد نیاز برای قبولی پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شامل دانشگاه های سراسری و پردیس خودگردان بین الملل دانشگاه های […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته مامایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته مامایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته مامایی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته مامایی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته فیزیوتراپی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته داروسازی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته حسابداری یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 8 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته حقوق یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 8 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته روانشناسی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
تراز لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 8 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 8 آگوست 2023
-

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. داوطلبان گروه ریاضی کنکور سراسری که علاقمند به ادامه تحصیل در کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان می باشند، می توانند با توجه به تراز لازم برای قبولی ، احتمال پذیرش توسط دانشگاه فرهنگیان را تخمین بزنند. با توجه به تراز، رتبه و درصدهای لازم برای قبولی ، می توانید برای […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3994
نصب اپ دانش آموزی