درصد دروس برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی داروسازی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲

در این مقاله درصد مورد نیاز برای داروسازی در کنکور سراسری 1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، برای آگاهی از حداقل درصد دروس برای قبولی داروسازی دولتی پیشنهاد می شود که این مقاله را تا آخر مطالعه کنید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲

در این مقاله درصد لازم برای قبولی فیزیوتراپی در کنکور سراسری 1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، برای آگاهی از حداقل درصد دروس برای قبولی فیزیوتراپی دولتی پیشنهاد می شود که این مقاله را تا آخر مطالعه کنید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس برای قبولی پرستاری دانشگاه دولتی ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی پرستاری دانشگاه دولتی ۱۴۰۲

در این مقاله درصد لازم برای قبولی پرستاری در کنکور سراسری 1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، برای آگاهی از حداقل درصد دروس برای قبولی پرستاری دولتی پیشنهاد می شود که این مقاله را تا آخر مطالعه کنید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس برای قبولی مامایی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی مامایی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲

در این مقاله درصد لازم برای قبولی در رشته مامایی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایمريا، اگر می خواهید بر اساس درصد های مورد نیاز برای قبولی در رشته مامایی احتمال قبولی خود را در دانشگاه های سراسری تخمین بزنید پیشنهاد می شود این مقاله را تا آخر بخوانید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس انسانی در کنکور ۱۴۰۲ برای قبولی حقوق
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس انسانی در کنکور ۱۴۰۲ برای قبولی حقوق

در این مقاله درصد دروس انسانی در کنکور ۱۴۰۲ برای قبولی حقوق را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، اگر می خواهید بدانید که با درصد کسب کرده کنکور، در رشته حقوق می توانید قبول شوید یا خیر، پیشنهاد می شود این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس برای قبولی دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۲

در این مقاله درصد دروس برای قبولی دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۲ را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، با مطالعه این مطلب می توانید درصد لازم برای قبولی دندانپزشکی در کنکور را تخمین بزنید. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد های داوطلبان در کنکور  هر دو نوبت منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم برای قبولی در رشته های […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
درصد دروس برای قبولی پزشکی در کنکور ۱۴۰۲
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

درصد دروس برای قبولی پزشکی در کنکور ۱۴۰۲

در این مقاله درصد دروس برای قبولی پزشکی در کنکور 1402 را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، با مشاهده درصد درس های کنکور می توانند احتمال قبولی خود را در رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری تخمین بزنند. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 1402 ابتدا درصد دروس در کنکور منتشر شده و داوطلبان بر اساس درصد های لازم برای قبولی در رشته های […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته زبان انگلیسی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
تراز لازم برای قبولی در رشته پرستاری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته پرستاری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته پرستاری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته پرستاری یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 1
 • در انتظار بررسی : 3997
تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 13 آگوست 2023
-

تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم. تراز لازم برای قبولی در رشته پزشکی یا نمره کل که در کارنامه اولیه کنکور سراسری درج می شود. در واقع تراز، شاخصه ای برای تعیین وضعیت علمی داوطلب نسبت به سایر داوطلبان کنکور سراسری است. هرچه نمره تراز داوطلب نسبت به سایر داوطلبان بالاتر باشد، […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3997
نصب اپ دانش آموزی