جهت مشاوره در زمینه شرایط دریافت وام بدون ضامن

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 73597

کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند؟ (سال 1402)

کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند

در این مقاله، لیست کامل از بانک های کشور که وام بدون ضامن می دهند در اختیار متقاضیان وام در سال 1402و 1403 قرار داده ایم. در ادامه مطلع می شوید که کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند،کدام بانک ها وام بدون سپرده می دهند، کدام بانک ها وام بدون سود و کدام بانک ها وام ازدواج بدون ضامن می دهند. طی توافق بین بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و این وزارتخانه، این بانک ها مکلف به اعطای وام فوری بدون ضامن شده اند. بنابراین اصلی ترین مشکل متقاضیان دریافت وام که ارائه ضامن بود حل شده است. اما دریافت این نوع وام نیز دارای شرایطی است که در ادامه به بررسی آن پرداخته ایم.


کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند؟

برای اطلاع از این که کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند، در این قسمت لیست بانک های ارائه دهنده وام فوری بدون ضامن را شرح داده ایم. متقاضیان می توانند با اطلاع از شرایط دریافت وام از هر یک از بانک های این لیست اقدام به دریافت وام کنند. بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد ارائه دهنده وام فوری و بدون ضامن هستند که در ادامه نام این بانک ها را ذکر کرده ایم:

 • 🔸بانک ملی
 • 🔸بانک ملت
 • 🔸بانک سپه
 • 🔸بانک مسکن
 • 🔸بانک صادرات
 • 🔸بانک تجارت
 • 🔸بانک کشاورزی
 • 🔸بانک توسعه صادرات ایران
 • 🔸بانک توسعه تعاون
 • 🔸پست بانک ایران
 • 🔸بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • 🔸بانک رفاه کارگران
 • 🔸بانک شهر
 • 🔸بانک آینده
 • 🔸بانک سینا


شرایط دریافت وام بدون ضامن

در ادامه شرایط دریافت وام بدون ضامن، تمامی بانک های ارائه دهنده را شرح داده ایم. یکی از مهمترین شرایط دریافت این وام بازنشسته یا شاغل بودن متقاضی در یکی از ارگان های مجاز مانند وزراتخانه ها، ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی است. دیگر شرط مهم دریافت وام بدون ضامن رتبه اعتباری متقاضی است.

☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک ملی:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک ملت:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک سپه:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک مسکن:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک صادرات:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک تجارت:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک کشاورزی:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک توسعه صادرات ایران:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک توسعه تعاون:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن پست بانک ایران:

نام وام بدون ضامن
سود 18%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 2/937/500 تومان
کل سود وام 40/999/998 تومان
مجموع رقم وام و سود 141/049/998 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک قرض الحسنه مهر ایران:

نام وام بدون ضامن
سود 4%
نیاز به سپرده 1

برای بهره‌مندی از این تسهیلات نیاز به حداقل ۳ ماه میانگین حساب است

حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده 3 ماه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 2/727/727 تومان
کل سود وام 10/000/000 تومان
مجموع رقم وام و سود 110/000/000 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران:

نام وام بدون ضامن
سود 23%
حداکثر زمان بازپرداخت 48 ماه برای وام 100 میلیونی

36 ماه برای وام 50 میلیونی

نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 50 الی 100 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

1/100/000 تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه

قسط وام 3/205/147 تومان
کل سود وام 53/847/063 تومان
مجموع رقم وام و سود 153/847/063 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد
☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک شهر(تسهیلات با همراه شهر پلاس):

نام وام تسهیلات بدون ضامن بانک شهر (تسهیلات با همراه شهر پلاس)
سود 18%
نیاز به سپرده 1
حداکثر زمان بازپرداخت 36 ماه
نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام
50 میلیون تومان

برای حقوق بگیران بانک شهر سقف وام ۱۰۰ میلیون تومان است

کف مبلغ وام
3 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه

حساب مورد نظر برای این تسهیلات می‌توانند کوتاه‌ مدت، جاری یا قرض‌الحسنه باشد

سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

100/000 هزار تومان شامل تشکیل پرونده

قسط وام 1/935/486 تومان
کل سود وام 19/677/499 تومان
مجموع رقم وام و سود 69/677/499 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد

🔸وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد

توجهدر این طرح افرادی که حداقل ۳ ماه از افتتاح حساب آنها در بانک شهر میگذرد درصورتیکه دارای امتیاز نزد بانک باشند می‌توانند بدون ضامن تا سقف ۵۰ میلیون تومان از این بانک تسهیلات دریافت کنند. لازم به ذکر است تمامی مراحل ثبت و درخواست وام بدون ضامن بانک شهر از طریق اپلیکیشن “همراه شهر پلاس” انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک آینده:

نام وام بهارانه
سود 23%
نیاز به سپرده 1
حداکثر زمان بازپرداخت 24 ماه
نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام 300 میلیون تومان
حساب سپرده لازم قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده 3 ماه
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده 200

این ضریب برای افراد دارای میانگین حساب ۳ ماه تا ۱۵۰ درصد و افراد دارای میانگین حساب ۴ ماه ۲۰۰ درصد است

سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

200/000 تومان شامل تشکیل پرونده

قسط وام 15/711/992 تومان
کل سود وام 77/087/803 تومان
مجموع رقم وام و سود 377/187/803 تومان
شرایط و مقررات 🔸برای افراد دارای رتبه اعتباری A این تسهیلات بدون ضامن و با اعتبار سنجی و یک عدد چک است.

🔸سایر افراد نیاز به ضامن رسمی دارند.

توجهتمام مشتریان بانک آینده می‌توانند با ایجاد میانگین حساب ۳ یا ۴ ماهه بترتیب ۱۵۰ و ۲۰۰ درصد سپرده خود تسهیلات دریافت کنند.☀️شرایط دریافت وام بدون ضامن بانک سینا:

نام وام لیلیوم
سود 23%
نیاز به سپرده 1

بین 2 تا 6 ماه میانگین سپرده نیاز دارد

حداکثر زمان بازپرداخت 36 ماه
نوع ضمانت اعتبار سنجی
سقف وام
50 میلیون تومان

برای افراد دارای رتبه اعتبارسنجی B و C  نیز سقف وام بترتیب 20 و 10 میلیون تومان است.

حساب سپرده لازم قرض الحسنه
مدت زمان خواب سپرده 2 ماه

حداقل 2 و حداکثز 6 ماه

سپرده جداگانه
هزینه های جانبی

200/000 تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

قسط وام 1/935/486 تومان
کل سود وام 19/677/499 تومان
مجموع رقم وام و سود 69/777/499 تومان
شرایط و مقررات

🔸وام‌گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد

توجهدر این طرح، افرادی که دارای میانگین حساب نزد شعب بانک سینا هستند می توانند بدون نیاز به ضامن و با اعتبارسنجی تا سقف 50 میلیون تومان وام دریافت کنند. افراد دارای رتبه های اعتبارسنجی A و B و C می توانند به ترتیب تا سقف 50، 20 و 10 میلیون تومان وام دریافت کنند. مراحل ثبت و نام و درخواست وام در اپلیکیشن “سیبانک” انجام می شود.☀️در ادامه جدول مدت سپرده گذاری و ضریب تسهیلات بانک سینا را مشاهده می کنید:

مدت سپرده گذاری(ماه) مدت بازپرداخت (ماه) ضریب تسهیلات
2 12 150%
3 18 159%
4 24 166%
5 30 172%
6 36 178%


رتبه اعتباری چیست؟

متقاضیان برای دریافت وام بدون ضامن لازم است رتبه اعتباری مناسب را کسب کنند. فرآیند سنجش رتبه اعتباری افراد از طریق سامانه اعتبارسنجی انجام می شود و به بانک ها و موسسات اعلام می کند که متقاضی دریافت وام، تسهیلات پرداخت نشده یا چک برگشتی دارد یا خیر. در صورتی که برای اولین بار درخواست دریافت وام بدون ضامن دارید و هرگونه چک برگشتی یا معوقات بانکی داشته باشید، امتیاز پایینی به شما تعلق خواهد گرفت.کدام بانک ها وام بدون سپرده میدهند؟

وام بدون سپرده یا همان وام فوری، وامی است که نیازی به سپرده گذاری در بانک نداشته و متقاضیان می توانند تنها با داشتن حساب در بانک مورد نظر و با توجه به شرایط اعطای وام، درخواست خود را به بانک ارائه دهند. در این طرح مبلغی از وام دریافتی در حساب متقاضی به صورت غیرقابل برداشت باقی می ماند. مبلغ و شرایط دریافت این وام در هر بانک متفاوت می باشد. معمولا ارائه وام در طرح بدون سپرده، 48 تا 72 ساعت پس از ثبت درخواست انجام می شود. برای اطلاع از اینکه کدام بانک ها وام بدون سپرده میدهند ادامه مقاله را مطالعه نمایید:

نام بانک نام وام
اقتصاد نوین 🔸اعتبارینو

🔸کوشان

🔸ارزینو

سپه 🔸بهین کارت

🔸جعاله

سامان
🔸تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران
رفاه کارگران
🔸سودمند
🔸تامین
🔸رفاه کالا
صادرات 🔸طرح ۶۷

🔸طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط

🔸همیاران سپهر

🔸خرید کالا

سینا 🔸طرح آذین

🔸رز

🔸وام با جواز کسب

ملت 🔸تسهیلات با سامانه فرابانک

🔸خرید کالا

آینده 🔸کارگشا

🔸جهاد کالا

🔸تسهیلات با سپرده ارزی

🔸وام خرید کالا

دی 🔸طرح 24

🔸سروش ارزش آفرین

🔸کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی

تجارت 🔸طرح تسهیلاتی اسنوا

🔸طرح زمرد

🔸فوری

ملی 🔸تسهیلات آنی ملی

🔸طرح کارگشای ملی

🔸خرید کالا

موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 🔸طرح افق (1)

🔸افق

🔸طرح یکتا کارت

توسعه تعاون 🔸حاتم

🔸همراه فرهیختگان

حکمت ایرانیان 🔸حواله حکمت
بانک گردشگری
🔸۲ سر سود

🔸زی کارت

🔸طرح ملی جهاد کالا

🔸خرید کالا

بانک کارآفرین 🔸طرح صبا
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

🔸کالا کارت

شهر

🔸وام خرید کالا

موسسه اعتباری نور 🔸خرید کالا
سرمایه 🔸وام نقدی


کدام بانک ها وام بدون سود میدهند؟

بانک ها در برخی موارد، وام بدون سود و یا با سود کم به صورت قرض الحسنه به مشتریان خود ارائه می دهند. در ادامه به پاسخ این سوال که کدلم بانک ها وام بدون سود میدهند پرداخته ایم و حدول بانک های ارائه دهنده را همراه با سود وام ارائه شده ذکر کرده ایم:

نام بانک نام طرح سود
بانک گردشگری
زی کارت 0%
بانک صادرات
طرح تبسم 0%
بانک تجارت
فوری 1%
بانک رفاه کارگران سودمند 2%
بانک دی
طرح ۲۴
2%
بانک توسعه تعاون
وام با سپرده 2%
بانک اقتصاد نوین کوشان

ارزینو

4%
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
کالا کارت 4%
بانک پارسیان
وام با سپرده بلند مدت بانک پارسیان (طرح پژواک)
4%


کدام بانک ها وام ازدواج بدون ضامن می دهند؟

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در خصوص تصمیم جدید نمایندگان مجلس برای آسان شدن ارائه وام ازدواج گفت: بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان خداکثر با دریافت سفته و یا فقط یک ضامن، تسهیلات پرداخت کنند؛ اما با وجود این موضوع، هنوز بانک ها درخواست ارائه ضامن رسمی از متقاضیان دریافت وام دارند.

تلفن تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی این که کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند و یا اینکه کدام بانک ها وام با سودکم و فوری می دهند پرداخته ایم. در جدول های ذکر شده در مقاله می توانید طرح های مختلف ارائه وام بانک ها را مشاهده کنید.

همچنین متقاضیان دریافت وام می توانند در صورت هرگونه سوال و ابهام در خصوص وام بدون ضامن و وام فوری، از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرند. کارشناسان این سامانه هرروز از 8 صبح تا 12 شب، آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما عزیزان در سراسر کشور هستند.

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه شرایط دریافت وام بدون ضامن

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی