جهت مشاوره در زمینه مدارک لازم برای استخدام نهایی آموزش و پرورش

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 46938

چند برابر ظرفیت استخدامی آموزش پرورش برای متاهل ها 1401

 چند برابر ظرفیت استخدامی آموزش پرورش برای متاهل ها 1401

خبر خوب برای متاهل ها، چند برابر ظرفیت استخدامی آموزش پرورش برای متاهل ها در سال 1401 اعلام شد. اطلاعيه تکمیلی اعلام اسامي چند برابر ظرفيت استخدام وزارت آموزش و پرورش جهت انجام ساير مراحل استخدام به اطلاع متقاضیان استخدام آموزش و پرورش در سال 1401 می رسد:


چند برابر ظرفیت استخدامی آموزش پرورش سال 1401

بعد از اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش، اطلاعیه چند برابر ظرفیت استخدامی آموزش و پرورش منتشر شاد.  پیرو اطلاعیه اخیر و اعلام نتایج اولیه متقاضیان آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به تاریخ های برگزاری 15 و 1401/02/16) به اطلاع می رساند:

 • با توجه به نامه سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر گردید در راستای اجرای ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 99/12/26 (موضوع بند 3 در بخش «ج» سایر امتیازات قانونی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام) امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستانهایی که نرخ باروری در آنها 2/5 و کمتر باشد بابت تاهل به تمامی داوطلبان متاهل زن و مرد تعلق گیرد.
 • لذا داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، درصورتی که در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند درخصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ 1401/04/03 اقدام نمایند.
 • اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش) به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام اعلام شد.
 •  اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ (ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش) به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی) امروز سوم تیرماه ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش منتشر شد.
 • آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.
 • کارنامه اعلام نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به وزارت مذکور از روز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفت.
 • متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جز معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش می‌باشند، موظفند برای اقدامات بعدی، در تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۱ به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها مراجعه و براساس توضیحات و زمان بندی‌های مندرج در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش مربوطه، از زمان و مکان دقیق مصاحبه استخدامی خود اطلاع یافته و اقدام لازم بعمل آورند.
 • مصاحبه استخدامی از روز دوشنبه ۶ تیر آغاز و حداکثر تا روز سه شنبه ۲۱ تیر طبق زمان بندی اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه (استان شغل محل مورد تقاضا) پایان خواهد یافت.
 • توضیحات تکمیلی به همراه مدارک مورد نیاز به اطلاع داوطلبان می رسد.

یادآوری های مهم:

 • ۱) داوطلبان معرفی شده در مرحله بررسی مدارک که متقاضی استفاده از سهمیه بومی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت می‌باشند، برای تایید اطلاعات خوداظهاری مبنی بر بومی شهرستانی، الزامی است فرم استشهاد محلی (فرم شماره ۱ مندرج در ذیل اطلاعیه) می باشد را تکمیل نموده و پس از تایید مرجع مربوطه در زمان مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش استان جهت بررسی مدارک، به همراه داشته باشند. درصورت عدم ارائه مدارک بومی شهرستانی، امتیاز بومی از نمره مکتسبه کسر خواهد شد و وضعیت داوطلب براساس نمره مکتسبه جدید در رقابت با سایر متقاضیان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
 • ۲) عدم مراجعه متقاضی در مهلت اعلام شده براساس اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان برای شرکت در مرحله بررسی مدارک و مستندات و یا انجام مصاحبه استخدامی، به منزله انصراف داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی می‌شود.
 • ۳) در صورت تایید مدارک و مستندات داوطلبان، از افراد واجد شرایط، مصاحبه استخدامی بعمل خواهد آمد. ضمناً پس از شرکت در مرحله مصاحبه استخدامی، افراد پذیرفته شده به ترتیب نمرات مکتسبه در هر یک از سهمیه های استخدامی و به ترتیب نمرات فضلی برای انجام سایر مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی خواهند شد.
 • ۴) متقاضیان درصورت داشتن هرگونه ابهام و سوال در خصوص نمرات مکتسبه و نتایج اولیه آزمون، می توانند نسبت به ثبت درخواست خود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ در سیستم پاسخگویی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام نمایند. لذا تاکید می گردد از مراجعه حضوری به وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان ها و سازمان سنجش آموزش کشور خودداری شود.
 • ۵) انجام مصاحبه استخدامی، صرفاً در مهلت تعیین شده که در اطلاعیه شماره ۲ خواهد آمد امکان پذیر می‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده تحت هر شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.
 • ۶) مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری داوطلبان وفق تقاضانامه در زمان ثبت نام به شرح زیر می باشد:
 1. – تکمیل فرم اعلام آمادگی برای بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و انجام مصاحبه استخدامی؛ (فرم شماره ۲ مندرج در ذیل اطلاعیه)
 2. – اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی/ شناسنامه و شناسنامه فرزندان)؛
 3. – اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)؛
 4. – اصل و تصویر مدارک مربوط به فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بومی متقاضی از محل بند مربوط به احراز سابقه ده سال سکونت)؛
 5. – اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه ۵ درصد ایثارگران؛
 6. – اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان (دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند، می بایست گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند)
 7. – اصل و تصویر مدارک مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و آزمون زبان های خارجی معتبر؛
 8. در ضمن زمان، مکان و جدول زمانبندی حضور در مصاحبه متعاقبا طی اطلاعیه شماره ۲ اعلام خواهد شد.

سایت تحویل مدارک استخدام آموزش و پرورش

اطلاعیه های زمان و نحوه تحویل مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان های مختلف را می توان در سایت تحویل مدارک استخدامی آموزش و پرورش هر استان مشاهده کرد:

 ردیف استان‌ها  آدرس سایت
۱ آذربایجان غربی   wa.medu.ir
۲ استان اصفهان Asf.medu.ir
۳ شهر تهران Tehran.medu.ir  
۴ استان البرز ALBOrz.medu.ir
۵ استان کردستان kurd.medu.ir  
۶ استان کرمان kerman.medu.ir
۷ استان کرمانشاه kermanshah.medu.ir
۸ سیستان و بلوچستان sb.medu.ir  
۹ آذربایجان شرقی ea.medu.ir
۱۰ استان مازندران mazand.medu.ir
۱۱ استان ایلام ilam.medu.ir
۱۲ استان بوشهر bushehr.medu.ir
۱۳ استان خراسان شمالی khn.medu.ir  
۱۴ استان خراسان جنوبی skh.medu.ir  
۱۵ استان خوزستان khouz.medu.ir  
۱۶ استان زنجان zanjan.medu.ir  
۱۷ استان قزوین caspian.medu.ir  
۱۸ استان گیلان guilan.medu.ir  
۱۹ استان هرمزگان hormozgan.medu.ir
۲۰ خراسان رضوی razavi.medu.ir  
۲۱ چهار محال و بختیاری chb.medu.ir  
۲۲ استان یزد yazd.medu.ir  
۲۳ استان همدان hamedan.medu.ir  
۲۴ استان مرکزی markazi.medu.ir  
۲۵ استان سمنان semnan.medu.ir  
۲۶ استان کهگیلویه وبویراحمد kb.medu.ir  
۲۷ استان قم qom.medu.ir  
۲۸ شهرستان های تهران Teo.medu.ir  
۲۹ استان اردبیل ARTa.medu.ir
۳۰ استان فارس fars.medu.ir  
۳۱ استان گلستان golestan.medu.ir  
۳۲ استان لرستان lorestan.medu.ir  
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه مدارک لازم برای استخدام نهایی آموزش و پرورش

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی