جهت مشاوره در زمینه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 60145

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران

پاداش خدمت ایثارگران و جانبازان
در این مقاله نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران در سال 1402 شرح داده ایم، علاوه بر این زمان پرداخت پاداش پایان خدمت، آیین نامه پاداش پایان خدمت جانبازان و جدول فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت را در اختیار جانبازان و ایثارگران قرار داده ایم.

فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران

با توجه به اینکه هر سال شیوه محاسبه و میزان پاداش پایان خدمت مطابق با آیین نامه پاداش پایان خدمت جانبازان تغییر می کند، در این قسمت فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان را شرح داده ایم:

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای جانبازان و ایثارگران به شرح زیر اعلام شد:

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1به کارمندانی که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (با احتساب فوق العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) تا 30 سال (به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده) خواهد بود.

مطابق با جدول شماره 1 و 2 می توانید محاسبه مبلغ پاداش بازنشستگی جانبازان و ایثارگران را انجام دهید:

جدول شماره 1:

جدول نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران در سال 1402
 حقوق ثابت 
1 حق شغل
2 حق شاغل
3 فوق العاده مدیریت
4 بندهای موصوف به دوقلوها
فوق العاده های مستمر
1 فوق العاده ایثارگری
2 فوق العاده سختی کار
3 فوق العاده شغل
4 فوق العاده ویزه بند 10
5 فوق العاده رتبه بندی

جدول شماره 2:

بندهای غیر موثر در محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران
1 کمک هزینه عائله مندی
2 کمک هزینه اولاد
3 فوق العاده بدی آب و هوا
4 فوق العاده منطق کمتر توسعه یافته
5 تفاوت تطبیق
6 ترمیم حقوق


نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 2 ایثارگران و جانباران بدانند: سایت ایزیکاتو ایثارگران و جانبازان
آیین نامه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۵۳ و ۵۵ قانون جامع برای خدمات رسانی به ایثارگران و جانبازان صادر شده است که در ادامه ها ماده ها و تبصره های این آیین را مشاهده می کنید.


نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل و متوفی

در این آیین نامه، نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل و متوفی  را شرح داده است:

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده 1: جانبازانی که بر اساس تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون، حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هستند.ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می‌شود، در حالت اشتغال قرار گرفته یا می‌گیرند، هنگام رسیدن به بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار می‌گردند.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1تبصره 1: نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران، قابل قبول برای بازنشستگی در مورد جانبازان موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون، حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده واحده مذکور نبوده‌اند.

تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که در این آیین نامه می باشد،با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع تبصره یاد شده، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می شوند.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1تبصره 2: مبدأ محاسبه سنوات قابل قبول برای پاداش پایان خدمت برای جانبازان و ایثارگران موضوع ماده (۳۸) قانون که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) نبوده‌اند، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد می‌باشد. با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع ماده (۳۸) قانون، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می‌شوند.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1 تبصره 3: ذخیره مرخصی استحقاقی و پرداخت بر اساس آن شامل جانبازان حالت اشتغال موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه نمی‌گردد.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1 تبصره 4: برخورداری از پاداش پایان خدمت برای جانبازان و ایثارگران فقط یک بار امکان پذیر است. در صورتی که مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین نامه قبلاً بازنشسته شده و دوباره در چهارچوب قوانین و مقررات، اشتغال به کار پیدا کرده و سپس بازنشسته شوند، پاداش پایان خدمت فقط در مورد سنوات جدید اشتغال محاسبه و پرداخت می گردد. در هر حال، در مجموع پرداخت پاداش پایان خدمت حداکثر به ازای سی سال خدمت امکان پذیر است.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده2: مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین نامه که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی، اشتغال به کار پیدا می کنند، نمی توانند از امتیازات مضاعف و نیز امتیازات و فوق العاده های ایثارگری در محل اشتغال و فعالیت جدید استفاده کنند.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده 3: بازنشستگی مشمولی ماده (۳۸) قانون، بر اساس مقررات مربوط به نیروهای مسلح و با داشتن سی سال سابقه یا شصت سال سن انجام، و بر مبنای سنوات خدمت، پاداش پایان خدمت پرداخت می شود.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1تبصره 1: بنیاد مجاز است اعتبار موضوع این ماده را متناسب با جمعیت مشمولین و اعتبار مصوب در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ نماید. اعتبار مذکور پس از ابلاغ توسط بنیاد به هزینه قطعی منظور می شود.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1تبصره 2 احراز شرایط و صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات فوق توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در چهارچوب اعتبارات ابلاغی انجام می شود تا مشمولین پاداش پایان خدمت جانبازان بتوانند برای دریافت پاداش اقدام کنند.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده 4: بنیاد،جانبازان حالات اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را با داشتن سی سال سابقه و شصت سال سن بازنشسته می کند.

 همچنین در مورد مشمولین غیرتخصصی (دارای مدرک کارشناسی و پایین تر) و سی و پنج سال سابقه و شصت و پنج سال سن در مورد مشمولین تخصصی (دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) با رعایت اعتبارات مصوب مربوط بازنشسته کرده و نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام می‌نماید.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده 5: حقوق و مزایا و شرایط بازنشستگی مشمولان، قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند -مصوب ۱۳۷۲-  پرداخت خواهد شد.

اصلاحات بعدی آن و مشمولان قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می شوند -مصوب ۱۳۸۹- بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1ماده 6 آخرین پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران و حقوق و مزایای دریافتی شهدا، جانبازان و آزادگان دارای حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ماده (۳۸) قانون به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت می گردد.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1 ماده7 انجام هر گونه تعهد و پرداخت و ایجاد و تحمیل هر گونه تعهد و بار مالی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد برای اجرای این آیین نامه مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی بر اساس بندهای (ت) و (۳) ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1 ماده 8 به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه و رفع ابهامات و اختلافات مربوط به آن، کارگروهی با عضویت معاون حقوقی رییس جمهور (مسئول) و رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1 سایت بانک دی بابت پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران را انجام می دهد.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 1نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان متوفی: در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به خانواده معزز ایثارگران، مجوز پرداخت پاداش پایان خدمت خانواده تحت تکفل جانبازان متوفی، توسط دیوان محاسبات صادر شد. بر طبق این مجوز پاداش خدمت جانبازان و ایثارگران پرداخت خواهد شد.


خبر جدید پاداش خدمت جانبازان و ایثارگران 1402

خبر جدید پاداش پایان خدمتجانبازان در سال 1402 مربوط به زمان پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران و جانبازان بر طبق آیین نامه جدید بوده و به شرح زیر است:
  •  بر اساس آخرین خبر، در جواب اینکه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران ماده 38 کی پرداخت می شود می توان گفت، پاداش پایان خدمت جانبازان حالت اشتغال و  همچنین پاداش جانبازان ماده 38 قانون جامع ایثارگران به زودی پرداخت می‌شود.
  • معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تصویب آیین‌نامه پرداخت پاداش پایان خدمت ایثارگران و جانبازان حالت اشتغال و جانبازان مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هیات دولت خبر داد.
  •  در آیین‌نامه مذکور شرایط احراز بازنشستگی، نحوه محاسبه پاداش، سنوات و پرداخت آن و همچنین نحوه دریافت پاداش پایان خدمت جانبازان تبیین شده است.

  • باید گفت نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل مانند سایر بازنشتگان است که در این دولت انجام می‌شود و به بتدریج توسط دولت پرداخت خواهد شد.
  • اگر می خواهید بدانید که پاداش پایان خدمت جانبازان به چه کسانی تعلق میگیرد، یا اینکه مبلغ پاداش بازنشستگی جانبازان و ایثارگران چقدر است و چگونه محاسبه می شود و از زمان پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان حالت اشتغال و … این مقاله را به دقت مطالعه کنید.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 19


راهنمای محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران

اگر در نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران با مشکل یا ابهام روبرو شده اید، می توانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور، با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه آماده اند تا از طریق سیستم مشاوره تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. 


نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان شاغل، متوفی و ایثارگران 2ایثارگران و جانباران بدانند: سامانه دریافت کارت ایثارگری ارتش4.5/5 - (2 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان و ایثارگران

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی