جهت مشاوره در زمینه ثبت نام در جشنواره های خوارزمی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 41379

ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی | khwarizmi.ir

ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی | khwarizmi.ir 1

سایت جشنواره جوان خوارزمی به نشانی khwarizmi.ir محل ثبت نام کلیه جشنواره های خوارزمی شامل جشنواره جوان خوارزمی، جشنواره بین الملل خوارزمی و… می باشد. در این مقاله لینک ورود مستقیم به سایت جشنواره خوارزمی و راهنمای کامل برای انجام مراحل ثبت نام را در اختیار کابران گرامی در سراسر کشور قرار داده ایم:

  • سایت جشنواره خوارزمی
  • سایت جشنواره جوان خوارزمی
  • سایت جشنواره بین المللی خوارزمی

سایت جشنواره جوان خوارزمی

برای ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی و دسترسی به سامانه خوارزمی جوان و بین الملل به نشانی khwarizmi.ir مراجعه کرده و یا لینک زیر را برای ورود مستقیم به سامانه جشنواره خوارزمی انتخاب نمایید:ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی | khwarizmi.ir 2
جشنواره جوان خوارزمی

مشاهده اطلاعیه ها و اخبار جشنواره

مشاهده وب سایت

ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی | khwarizmi.ir 5

جشنواره بین المللی خوارزمی

مشاهده اطلاعیه ها و اخبار جشنواره

مشاهده وب سایت

ورود به سایت جشنواره جوان خوارزمی | khwarizmi.ir 5

Khwarizmi International Award (KIA)

Foreign & Iranian Researchers Residing Abroad Section

Visit website

برگزیدگان جشنواره‌های بین المللی و جوان خوارزمی

مشاهده سامانه

سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی

ورود و ثبت نام

مشاهده سامانه

Laureates of the Khwarizmi Awards

View laureates and projects

Projects


جشنواره خوارزمی

توجه به نکات زیر طي انجام ثبت نام و بارگذاری طرح ضروری است:
متقاضيان شرکت در جشنواره بين المللي خوارزمي ميتوانند از طريق پايگاه اطالع رساني جشنواره به نشاني
www.khwarizmi.ir به سامانه جامع جشنواره بين المللي خوارزمي مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و ارائه مشخصات فردي و
اطلاعات طرح خود اقدام کرده و شناسه کاربري و کلمه عبور خود را تعريف کنند.
1 -متقاضي با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبور، امكان ثبت طرح جديد، ويرايش اطلاعات ) از طريق طرحهاي منن را تنا پاينان
زمان فراخوان دارد. لازم به ذکر است براي هر طرح هزينه ثبت نام مي بايست پرداخت شود.
2 -تمام طرحها ميبايست مشمول يكي از تعاريف و مفاهيم پژوهشهاي بنيادي، پژوهشهاي کاربردي، طرح هاي توسنعهاي، ابتكنار و
نوآوري باشند.
3 -طرحهاي ارايه شده ميبايست تكميل شده باشند و نظريهها و ايدهها مورد ارزيابي قرار نميگيرنند. شنايان ذکنر اسنت فقنر اراينه
مقالات و تاليف کتاب مورد ارزيابي قرار نمي گيرند.
تذکرات مهم:
1 -ارائه معرفي نامه رسمي از سازمان مجري به منظور ارزيابي طرح هاي با مالكيت حقوقي الزامي است. معرفي نامه مذکور ميبايسنت
اسكن و به پيوست ساير مدارك ارسال شود.
2 -در صورت ارسال نمونه ساخته شده طرح از طريق پست، نوشتن نام و نام خانوادگي و عنوان طرح بر روي بستهي پستي به صورت
واضح و خوانا ضروري است. اين مدارك ميبايست حداکثر تا پايان مهلت فراخوان به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
3 -در صورت نياز و تشخيص کارشناسان گروه تخصصي به بازديد از طرح، مجري شراير لازم براي اين منظور را فنراهم آورد، در غينر
اينصورت طرح ارايه شده مورد بررسيهاي بعدي قرار نخواهد گرفت.
4 -در تكميل اطلاعات پرسشنامه تعيين درصد مشارکت مجري/ نماينده و همكاران الزامي است. پس از پايان زمنان فراخنوان، تغيينر
اسامي همكاران و درصد همكاري آنان به هيچ وجه امكان پذير نيست. مجموع درصدها ميبايست برابر با 100 باشد.
آن دسته از طرحهايي که بهصورت گروهي انجام شده و برگزيده ميشوند، همكاراني ميتوانند از تسهيالت بنياد ملي نخبگان استفاده کنند
که ميزان مشارکت آنان در اجرا حداقل چهل و پنج درصد باشد. همچنين استفاده از تسهيالت ورود به دورههاي تحصيلي بر اساس آيين
نامههاي مربوط به برگزيدگان فقر با شرکت در آزمون و کسب نود درصد نمرهي پذيرش براي کارشناسي و کارشناسي ارشد امكان پذير
است و سهم مشارکت براي هر فرد پنجاه درصد است. پذيرش بدون آزمون براي برگزيدگان وجود ندارد. امتياز برگزيده شدن معادل 3 امتياز
از 100 امتيازي است که متقاضي ورود به دوره دکتري بايد داشته باشد.
ساير اطلاعات بعدي مربوط به پاسخگويي به مراجعه کنندگان ، تصحيح راهنماي شرکت در جشنواره و قراردادن آيين نامه ها در بخش
مربوط در وب گاه جشنواره اعالم ميشود.
5 -شرکتکنندگان براي دريافت مدارك ارسالي طرح خود حداکثر تا سه ماه پس از برگزاري مراسم جشنواره بنه دبيرخاننه جشننواره
مراجعه کنند. بديهي است پس از اتمام مهلت تعيين شده، دبيرخانه مسئوليتي را براي بازگرداندن مدارك ارسالي بهعهنده نخواهند
گرفت.
6 -تمام طرحهاي مربوط به علوم انساني قابل پذيرش در جشنواره بين المللي خوارزمي نمي باشند. متقاضيان مني تواننند بنراي اراينه
طرح در علوم انساني به دبيرخانه جشنواره فارابي مراجعه نمايند.

مدارك لازم برای شرکت در جشنواره بین المللی خوارزمي:
الف- ثبت نام الكترونيكي از طريق نشاني www.khwarizmi.ir و ارسال الكترونيكي مدارك و مستندات علمي پيوست طرح بنه
همراه مقالات، گزارشهاي علمي، قراردادهاي پژوهشي و صنعتي، تاييديه ها، نقشه ها، نمونه ي ساخته شده، عكس و فیلم و سناير منوارد
مشابه انجام مي شود.
ب- پرداخت هزينه ثبت نام فقر به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه انجام ميشود. مراجعه حضوري به بانك براي پرداخت وجه ثبت
نام قابل قبول نيست. هزينه ثبت نام براي اشخاص حقيقي مبلغ چهار ميليون رينال )چهارصند هنزار تومنان ، بنراي اشنخاص حقنوقي،
شرکتها و طرحهاي مرتبر با حوزه صنايع دفاعي مبلغ بيست ميليون ريال )دو ميليون تومان به ازاي هر طرح درنظر گرفته شده است.
ج- هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي بازپرداخت نخواهد شد.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام در جشنواره های خوارزمی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی