جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون استخدام مرکز وکلای قوه قضائیه 

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 49198

نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1402

مهلت زمان ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۱

در این مقاله نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1402 را در اختیار داوطلبان آزمون استخدامی مرکز وکلای قوه قضائیه قرار داده ایم. نمونه کارنامه‌ های آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که با معیار تراز امکان قبولی دارند، به داوطلبان برای شرکت در این چالش پر رقابت کمک می کند.

نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1401

نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1402

در این مطلب، از معیار تعیین حد نصاب شناور قبولی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، مطلع می شوید. رئیس اداره حقوقی این مرکز چند نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه مربوط به داوطلبان آزمون را که بر اساس معیار نمره خام مردود شده‌اند، اما با معیار تراز امکان قبولی دارند منتشر کرده است که در همین صفحه مشاهده می کنید.

  • نمره‌های منفی، صفر یا بسیار پایین چندین درس در کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه قابل توجه است.
  • می توانید برای پیگیری و ملاحظه تمام خبرهای مربوط به آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضاییه با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. 
  • لازم به ذکر است که پیش‌تر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نیز گفته بود که درصورت اعمال معیار تراز، داوطلبانی با نمره صفر در ۴ درس هم امکان قبولی پیدا خواهند کرد.
  • نمایندگان مجلس با تصویب طرح استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، معیار «تراز» را به‌عنوان معیار قبولی آزمون‌های وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی تعیین کردند؛ مصوبه‌ای که اینک در انتظار بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان است.

نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 

نمونه کارنامه آزمون مرکز قوه قضائیه مربوط به داوطلبی است که به هیچ درسی پاسخ نداده است. این کارنامه‌ توسط امیرحسین بهارلو منتشر شده و  مربوط به داوطلبی است که صرفا در جلسه آزمون حاضر بوده و به هیچ درسی پاسخ نداده است.

این داوطلب با هیچ معیاری امکان قبولی ندارد اما نکته قابل توجه درباره کارنامه او آن است که بدون پاسخ دادن به حتی یک سوال، تراز نهایی ۳۳۶۷ برای او محاسبه شده است.


نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه- بدون پاسخ و با تراز نهایی

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۰ ۳۸۷۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰ ۳۸۷۶
۳ حقوق تجارت ۰ ۴۱۹۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰ ۳۵۲۸
۵ آیین دادرسی کیفری ۰ ۳۲۰۱
۶ فقه ۰ ۴۱۰۱
۷ حقوق ثبت ۰ ۳۷۸۷
۸ حقوق اساسی ۰ ۳۰۸۴
نمره نهایی ۰ ۳۳۶۷

نمونه کارنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه- با نمره خام مردود و با تراز قبول

کارنامه‌هایی که با نمره خام مردود، و با تراز قبول محسوب می‌شوند شامل نمونه کارنامه های زیر است:

کارنامه ۱:

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی – ۳.۳۳ ۶۷۱۶.۴۷

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰
۳ حقوق تجارت – ۳.۳۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۳.۳۳
۶ فقه – ۳.۳۳
۷ حقوق ثبت ۶۰
۸ حقوق اساسی ۸۶.۶۷

بیشتر بدانید:

آدرس سامانه جذب مرکز وکلای قوه قضاییهکارنامه ۲

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۵۳.۳۳ ۶۸۲۰.۲۰

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱.۶۷
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۷۰
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۸.۳۳
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۰

کارنامه ۳

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۳۱.۶۷ ۶۴۴۳.۹۳

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶.۶۷
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۱.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۴۶.۶۷

کارنامه ۴

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۴۰ ۶۷۶۷.۲۷

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳.۳۳
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۰
۶ فقه ۸۶.۶۷
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۴۶.۶۷

کارنامه ۵

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۱۱.۶۷ ۶۵۷۱.۱۳

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰
۳ حقوق تجارت ۲۵
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۷۶.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۰


بیشتر بدانید:

لیست منابع آزمون پروانه وکالت قوه قضائیه کارنامه ۶

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۸.۳۳ ۶۵۸۱.۵۳

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۵
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱.۶۷
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۶.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۶۶.۶۷

کارنامه ۷

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۳۰ ۶۷۱۲.۲۰

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۶.۶۷
۶ فقه ۲۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۱۰۰

کارنامه ۸

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۰ ۶۴۲۳.۶۷

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۰
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳.۳۳
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۳.۳۳
۶ فقه ۶۰
۷ حقوق ثبت ۵۶.۶۷
۸ حقوق اساسی ۷۶.۶۷

بیشتر بدانید:

مهلت زمان ثبت نام آزمون وکالت قوه قضاییهکارنامه ۹

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۲۰ ۶۴۷۲.۴۷

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۰
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳.۳۳
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۸.۳۳
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۶۶.۶۷

کارنامه ۱۰

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی – ۱.۶۷ ۶۶۰۹.۲۰

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱.۶۷
۳ حقوق تجارت – ۳.۳۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۶.۶۷
۵ آیین دادرسی کیفری – ۱.۶۷
۶ فقه ۸۶.۶۷
۷ حقوق ثبت ۶۳.۳۳
۸ حقوق اساسی ۸۶.۶۷

کارنامه ۱۱

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۷۵ ۱۲۶۰۸
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰ ۸۷۴۳
۳ حقوق تجارت ۵۳.۳۳ ۱۱۳۲۵
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰ ۳۵۲۸
۵ آیین دادرسی کیفری ۰ ۳۲۰۱
۶ فقه ۱۰ ۵۷۷۹
۷ حقوق ثبت ۰ ۳۷۸۷
۸ حقوق اساسی ۰ ۳۰۸۴
نمره نهایی ۲۲۴۴(مردود) ۶۴۸۸/۲۰ (قبول)

مشاوره قبولی در آزمون استخدام مرکز وکلای قوه قضائیه 

داوطلبان آزمون استخدامی مرکز وکلای قوه قضائیه می توانند برای مشوره قبولی در آزمون استخدام مرکز وکلای قوه قضائیه، از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرند. کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی، به صورت تلفنی راهنما و پاسخگوی شما عزیزان در سراسر کشور هستند:

5/5 - (1 امتیاز)
منابع :

جهت مشاوره در زمینه قبولی در آزمون استخدام مرکز وکلای قوه قضائیه 

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی