کد خبر : 29523
- بازدید

نمونه پرونده مشاوره ای دانش آموز

جهت مشاوره در زمینه نمونه پرونده مشاوره ای دانش آموز ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071611 تماس از سراسر کشور و 9092301612 (تماس از استان تهران)
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.


پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

نمونه پرونده مشاوره ای دانش آموز

در این مقاله نمونه فرم پرونده مشاوره ای دانش آموز در سال 1400 را در اختیار مسئولین محترم مدارس قرار داده ایم. مسئولین محترم مدارس توجه داشته باشند که ارایه ی اطلاعات مندرج در پرونده ی مشاوره ای دانش آموز صرفاً باصلاح دید هسته ی مشاوره ی منطقه و یا کارشناسی مشاوره ای استان خواهد بود.

نمونه فرم پرونده مشاوره ای دانش آموز در سال 1400

در این فرم های لازم جهت پرونده مشاوره ای دانش آموزان در سال 1400 را در اختیار مسئولین محترم مدارس قرار داده ایم. در صورت نیاز به کسب راهنمایی در زمینه نحوه تکیمل فرم های مذکور جهت پرونده مشاوره ای دانش آموزان در سال تحصیلی 1400 میتوایند با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب پاسخگوی شما عزیزان هستند.

در تنظیم پرونده ی مشاوره ایو جمع آوری اطلاعات به شرایط زیر توجه داشته باشید.:

1- پرونده حتی الامکان کامل باشد.

2- اطلاعات مداوم باشد.

3- اطلاعات مندرج در پرونده صحیح و دقیق باشد.

4- محتوایات قابل استفاده باشد.

مشخصات آموزشگاه  

 

شهرستان : مریوان                                               نام آموزشگاه :     فضیلت                       شماره تماس :

نوع مدرسه :

 

    شاهد                نمونه دولتی                 غیرانتفاعی                 عادی                شبانه روزی

       دخترانه                       پسرانه                                شهر                              روستا

پایه

سال اول

سال دوم

سال سوم

تعداد

تعداد کل دانش آموزان :…………………………..تعداد دانش آموزان سال اول : ………………………

مشخصات مشاور

 

نام ونام خانوادگی :           مدرک تحصیلی :              رشته ی تحصیلی :

ساعات کار مشاور دراین آموزشگاه =تدریس ………………………. مشاوره

جمع کل ساعات کار:

آدرس وشماره ی تماس :……………………………………………………. …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فرم اطلاعات شخصی

کد دانش آموز :

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی :                سن :                           مذهب :(تشیع                              تسنن     )

شماره ی کد ملی :                                                چپ دست             راست دست    زبان مادری :

آدرس منزل :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره تماس(منزل:                                   مادر:                                            پدر:                                          )

 

مشخصات خانوادگی

نام پدر :                         سن پدر :                        تحصیلات پدر :                                        شغل پدر :

نام مادر:                        سن مادر :                        تحصیلات مادر :                                       شغل مادر :

متارکه ی پدر یا مادر یا طلاق:( بلی   خی       )   تعداد اعضای خانواده:…………….    تعداد خواهر:……………..تعدادبرادر:…………

فوت پدر:  بلی         خیر                      فوت مادر:  بلی                     خیر

 

 وضعیت اقتصادی خانواده

وضعیت منزل(استیجاری                  شخصی                    زندگی باسایر افراد

میزان درآمد ماهانه خانواده :

 خانواده تحت پوشش کدامیک از ارگانهای دولتی است؟

کمیته ی امداد        بنیادشهید       بهزیستی   بنیاد جانبازان          هیچکدام

توضیحات لازم:……………………………………………………………………………………….. ……………………..

 

م

 

 

اطلاعات در زمینه ی بهداشت روان

آیا درخصوص مهارت های زندگی تاکنون آموزش دیده اید؟  بلی        خیر

آیا بامشکلات فردی وخانوادگی در زندگی خود مواجه هستید ؟بلی          خیر

درصورت بلی توضیح دهید……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آیا در روابط دچارمشکل هستید؟بلی                  خیر

 

اطلاعات در زمینه ی تحصیلی

درسال گذشته در کدام دروس ازتوانمندی بیشتری برخوردار بوده اید؟ دروس پایه    دروس حفظ کردنی

فکر می کنید درکدام دروس از استعداد خاص برخوردارید؟     دروس پایه         دروس حفظ کردنی

یادگیری کدام دروس برای شما مشکل بوده است؟      دروس پایه               دروس حفظ کردنی

چه مقدار با مهارت های تحصیلی آشنایی دارید؟زیاد       کم      متوسط        آشنایی ندارم

 آیا در مطالعه ی دروس از برنامه ریزی خاصی استفاده می کنید؟بلی         خیر

آیا خانواده ی شما در انجام فعالیت های مدرسه با شما همکاری دارند؟بلی      خیر

آیا اهداف تحصیلی شما جهت ادامه ی تحصیل وشغل مشخص است؟اگر جواب مثبت است ذکرکنید………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آیاتا به حال تکرار پایه داشته اید؟بلی       خیر            اگربلی، درچه دوره ای……………………………………………..

آیا به ادامه ی تحصیل علاقمند هستید؟  بلی                 خیر

باکدامیک ازدبیران رابطه ی صمیمانه دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ازصداقت شما سپاسگزاریم-محل امضای دانش آموز:

نوع مشکل :                             منبع ارجاع :مدیر    مدرسه  دبیر    خانواده     خود فرد

تاریخ ارجاع یا مراجعه :       /        /

شرح مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اجرای آزمون (در صورت نیاز) :

نظر مشاور:………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

راه حل ارایه شده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

کد رمز:

 

 

نوع مشکل :                      منبع ارجاع :مدیر    مدرسه          دبیر      خانواده        خود فرد

تاریخ ارجاع یا مراجعه :       /        /

شرح مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اجرای آزمون (در صورت نیاز) :

نظر مشاور:………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

راه حل ارایه شده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

فرم ثبت خدمات راهنمایی فردی ارائه شده توسط مشاور ( مراجعین موردی)

کد رمز

تاریخ مراجعه

موضوع مورد سؤال (تحصیلی ،شغلی،خانوادگی و…)

توضیحات

راهکارها /راهکارهای ارائه شده

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت خدمات راهنمایی ومشاوره ی گروهی به دانش آموزان ( جلسات)

تاریخ

ونوبت جلسه

تعداد نفرات

شرکت کننده

نوع جلسه

موضوع

وهدف

خلاصه

ونتایج

مشاوره

راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه برگ ثبت تعداد راهنمایی های فردی به تفکیک ماه

نوع

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه برگ ثبت تعداد راهنمایی های گروهی به تفکیک ماه

نوع

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)

معرفی دانش آموز به مشاور مدرسه

نام ونام خانوادگی :………………………….کلاس :……………………..

شرح اجمالی از مشکل دانش آموز:  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اقدامات انجام شده  : ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نام ونام خانوادگی و سمت ارجاع دهنده  :

 

(…)

معرفی دانش آموز به مشاور مدرسه

نام ونام خانوادگی :………………………….کلاس :……………………..

شرح اجمالی از مشکل دانش آموز:  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اقدامات انجام شده  : ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نام ونام خانوادگی و سمت ارجاع دهنده  :

منابع :
جهت مشاوره در زمینه نمونه پرونده مشاوره ای دانش آموز ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071611 تماس از سراسر کشور و 9092301612 (تماس از استان تهران)
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.


پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
پیام رسان های خبرینو

برچسب ها :

ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 17
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات
برنامه ریزی درسی