جهت مشاوره در زمینه نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 50193

نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی

نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی 1

این مقاله، راهنمای تصویری نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی است. در این صفحه، نحوه استفاده از تمامی امکانات سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی نظیر ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، درخواست ثبت نام غیرحضوری برای دانشجویان جدیدالورود، تغییر کلمه عبور و نام کاربری و … را شرح داده ایم:

نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی 2

نحوه استفاده از سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی

برای استفاده از سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی لازم است ابتدا به نشانی portal.sru.ac.ir مراجعه کنید. سپس با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، وارد پنل شخصی خود در سامانه گلستان شهید رجایی شوید.

براي دسترسي به امکانات سيستم گلستان از يکي از دو روش زير اقدام ميشود:
١ – دسترسي مستقيم :
با استفاده از منوها همانند شکل زير:


نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی 3

٢ – انتخاب سريع :
بدين ترتيـب کـه در نـوار انتخـاب سـريع در پـايين صـفحه اصـلي، دکمـه انتخـاب حالـت را روي حالـت پردازش/گزارش قرارداده و شماره امکان را وارد کرده و دو مرتبه دکمه Enter فشار داده ميشود يا بر روي دکمه کليک ميشود.

نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی 4

معنی اصطلاحات در سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، عبارت هایی نظیر پردازش و گزارش وجود دارد. معنی هر عبارت به شرح زیر است:

پردازش: فرمهايي که توسط آنها ميتوان اطلاعات موجود در سيستم گلستان دانشگاه شهید رجایی را تغيير داد.
گزارش: فرمهايي که توسط آنها ميتوان از اطلاعات موجود در سيستم، خروجيهاي گوناگون گرفت.


نحوه تغییر رمز و نام کاربری در سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی

برای تغییر رمز و نام کاربری در سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی به ترتیب زیر اقدام کنید:

{ سيستم > کاربران > تغيير شناسه كاربري و گذرواژه توسط كاربر }( پردازش ١١١٦٠)

توضيح: از اين پردازش جهت تغيير شناسه کاربري و گذرواژه کاربر مورد نظر استفاده مي شود. توجه شود که هـر کـاربر هنگامي که براي اولين بار وارد سيستم گلستان مي شود ملزم به تغيير شناسه كاربري و گذرواژه خود مي باشد. از طرفي به دلايل امنيتي نياز است هر کاربر در فواصل مختلف زماني در صورت نياز شناسه كاربري و به خصوص گذرواژه خـود را تغيير دهد.نحوه مشاهده اطلاعات جامع آموزشي و پرسنلي دانشجو

برای مشاهده اطلاعات جامع آموزشی و پرسنلی دانشجویی در سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی به ترتیب زیر اقدام کنید:

{ آموزش > اطلاعات جامع دانشجو }( پردازش ١٢٣١٠)

توضيح: مشاهده فعاليتهاي تحصيلي و مشخصات دانشجويان. در اين پردازش کاربر مي تواند با استفاده از امکانات پـيش بيني شده، اطلاعات اصلي، جدولي از خلاصه اطلاعات ترمي دانشجو، مشخصات دروس اخذ شده دانشجو در هر تـرم بـه همراه اساتيد آن، وضعيت دانشجو در يک ترم، تا يک ترم و يا وضعيت کلي دانشجو، وضعيت شهريه بـه همـراه جزئيـات کامل آن، اطلاعات پرسنلي دانشجو، وضعيت دروس دانشجو، وضعيت دروس ثبت نام شده در ثبت نام مقدماتي، ثبت نام اصلي و ترميم و نظاير آن را مشاهده کند.


نحوه ثبت درخواست پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان جدیدالورود که قصد دارند به صورت غیرحضوری ترم تحصیلی جاری را بگذرانند، می توانند به ترتیب زیر از طریق سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی، اقدام کنند:

{ ثبت نام > پذيرش غيرحضوري دانشجويان > پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود }( پردازش ١٤٠٨٠)

توضيح: از اين پردازش جهت پذيرش غير حضوري دانشجوي جديدالورود ( پذيرش اينترنتي) استفاده مي شـود. پـس از اتمام پذيرش اينترنتي دانشجو بايد براي پذيرش نهايي به دانشگاه مراجعه نمايد.


نحوه مشاهده و چاپ فرم تکمیل مشخصات کامل دانشجو 

برای مشاهده و چاپ فرم تکميل شده مشخصات کامل دانشجو جهت ارائه در زمان پذيرش حضوری در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی می توانید به ترتیب زیر اقدام کنید:

{ ثبت نام > پذيرش غيرحضوري دانشجويان > گزارشها > مشخصات کامل دانشجوي جديد الورود }( گزارش ١٨٠٠)

توضيح: از اين گزارش جهت چاپ اطلاعات وارد شده در سيستم توسط دانشجو در زمان پذيرش غير حضـوري دانشـجو استفاده مي شود. توجه شـود کـه ايـن اطلاعـات چـاپ شـده بايـد هنگـام مراجعـه بـه دانشـگاه همـراه دانشـجو باشـد مشاهده و چاپ گواهي پذيرش غيرحضوري جهت ارائه در زمان پذيرش حضوري

{ ثبت نام > پذيرش غيرحضوري دانشجويان > گزارشهـا > گـواهي پـذيرش غيرحضـوري دانشـجوي جديـدالورود } ( گزارش ٢٦٠ )

توضيح: از اين گزارش جهت چاپ گواهي پذيرش دانشجو در زمان پذيرش غير حضوري استفاده مي شود. توجه شود که اين گواهي بايد هنگام مراجعه به دانشگاه همراه دانشجو باشد.


نحوه مشاهده و چاپ فرم اخذ تعهد جهت تکميل و ارائه در زمان پذيرش حضوري دانشگاه شهید رجایی

{ ثبت نام > پذيرش غيرحضوري دانشجويان > گزارشها > فرم مخصوص اخذ تعهـد از پذيرفتـه شـدگان رشـته هـاي مختلف تحصيلي }(گزارش ٤٤٥ )

توضيح: از اين گزارش جهت چاپ فرم اخذ تعهد توسط دانشجو در زمان پذيرش غير حضوري استفاده مي شـود. توجـه شود که اين فرم بايد هنگام مراجعه به دانشگاه همراه دانشجو باشد.

نحوه مشاهده، تکميل و تاييد اطلاعات شخصي دانشجو 

{ آموزش > دانشجو > مشخصات دانشجو > تکميل و تاييد اطلاعات شخصي دانشجو }( پردازش ١٠١٩٠)

توضيح: از طريق اين پردازش، دانشجو مي تواند اطلاعات شخصي خود را در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی، تکميل و تاييد نمايد. اين اطلاعات پس از تاييد کارشناس مربوطه جايگزين اطلاعات دانشجو در سيستم خواهد شد.


نحوه مشاهده تطبيق دروس دانشجو با سرفصل رشته

{ آموزش > گزارشهاي آموزش > دانشجو > تطبيق و رتبه > تطبيق دروس دانشجو براي فارغ التحصيلي(بدون نمره) }( گزارش ٢٨٤)

توضيح: از اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ دروس سرفصل رشته دانشجو استفاده مي شود. توجـه شـود کـه از ايـن گزارش جهت مشاهده دروسي که دانشجو گذرانده، دروسي که بايد بگذراند و نيز حداقل و حداکثر واحد لازم جهت فـارغ التحصيلي استفاده مي شود.

نحوه انجام عمليات ثبت نام (انتخاب واحد) شهید رجایی

{ ثبت نام > عمليات ثبت نام > ثبت نام اصلي }( پردازش ١٢١٠٠)

توضيح: از اين پردازش جهت انجام عمليات ثبت نام (انتخاب واحد) توسط دانشجو استفاده مي شود. توجـه شـود کـه از اين پردازش زماني مي توان استفاده نمود که دانشجو در بازه زماني مربوط به عمليات ثبت نام باشد انجام عمليات ترميم (حذف/اضافه)

{ ثبت نام > عمليات ترميم > ترميم }( پردازش ١٢٣٧٠)

توضيح: از اين پردازش جهت انجام عمليات ترميم (حذف/اضافه) توسط دانشجو استفاده مي شود. توجه شود کـه از ايـن پردازش زماني مي توان استفاده نمود که دانشجو در بازه زماني مربوط به عمليات عمليات ترميم باشد.

نحوه درخواست مجوزهای خاص ثبت نام شهید رجایی

{ ثبت نام > کنترلهاي ثبت نام > درخواست مجوز ثبت نام }( پردازش ١٤٣٩٠)

توضيح: از طريق اين پردازش دانشجو قادر خواهد بود نسبت به ثبت درخواست مجوز در رابطه بـا ثبـت نـام يـک درس خاص و يا يک گروه درسي خاص اقدام نمايد. اين درخواست پس از بررسي توسط کارشـناس مربوطـه در صـورت تاييـد، مجوزي جهت ثبت آن درس براي دانشجو خواهد بود.

نحوه مشاهده آخرين وضعيت ثبت نام دانشجو (در طول ثبت نام)

نحوه مشاهده آخرین وضعیت ثبت نام دانشجو در سامانه گلستان دانشگاه شهید رجایی به ترتیب زیر است:

{ ثبت نام > گزارشهاي ثبت نام > ثبت نام > ثبت نام دانشجو با توجه به تغييرات جديد دروس }( گزارش ٧٤)
{ ثبت نام > گزارشهاي ثبت نام > ثبت نام > نتيجه ثبت نام(ترميم)دانشجو درطول ثبت نام }( گزارش ٧٧)

توضيح: استخراج ليستي از دروس ثبتنام شده در طول ثبت نام توسط دانشجو. براساس مرحله ثبتنـام دانشـجو، ايـن ليست ميتواند نتيجه ثبتنام اصلي دانشجو و يا ليست نتيجه ترميم باشد. اين ليست پس از ثبتنام يا ترميم جهت اطلاع دانشجو يا استاد راهنماي وي به كار برده ميشود.


نحوه مشاهده برنامه هفتگی دانشجو در سامانه گلستان شهید رجایی

نحوه مشاهده برنامه هفتگي دانشجو در سامانه گلستان شهید رجایی در طول ثبت نام به ترتیب زیر است:

{ ثبت نام > گزارشهاي ثبت نام > ثبت نام > برنامه هفتگي دانشجو در طول ثبت نام }( گزارش ٨٨ )

توضيح: از اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ برنامه هفتگي دانشجو در طول ثبت نام استفاده مي شود. توجه شود کـه از اين گزارش تا زماني که ثبت نام/ترميم دانشجو پايان نيافته مي توان استفاده نمود. با استفاده از ايـن گـزارش دانشـجو مي تواند از ثبت دروس مورد نظرش در عمليات ثبت نام/ترميم اطمينان حاصل نمايد.

نحوه مشاهده برنامه هفتگي دانشجو پس از پايان ترميم

{ آموزش > گزارشهاي آموزش > دانشجو > اطلاعات ثبت نام و امتحان > برنامه هفتگي دانشجو }( گزارش ٧٨)

توضيح: از اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ برنامه هفتگي دانشجو پس از پايان ترميم استفاده مي شود. توجـه شـود که از اين گزارش زماني استفاده مي شود که ترميم دانشجو پايان يافته باشد. اين گزارش ليست نهائي دروس اخـذ شـده توسط دانشجو را نمايش مي دهد.


نحوه مشاهده کارنامه در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی

نحوه مشاهده کارنامه ترمي دانشجو در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی به شرح زیر است:

{ آموزش > گزارشهاي آموزش > دانشجو > کارنامه > كارنامه ترمي دانشجو }( گزارش ٧٩ )

توضيح: از اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ کارنامه يک ترم خاص دانشجو استفاده مي شود.

نحوه درخواست گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه شهید رجایی

برای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی می توانید از طریق سامانه گلستان این دانشگاه به ترتیب زیر اقدام کنید:

{ آموزش > دانشجو > درخواستها > درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه }( پردازش ١٢٤٦٠)

توضيح: از اين پردازش جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجو استفاده مي شود. لازم به تذکر است که شخص دانشجو با استفاده از اين پردازش درخواست خود را ثبت نموده و پس از تاييد توسط کاربر مجاز مي توانـد جهـت دريافت گواهي اشتغال به تحصيل اقدام نمايد.

نحوه پرداخت شهریه در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی

نحوه پرداخت شهریه در سیستم گلستان دانشگاه شهید رجایی، به ترتیب زیر است:

{ آموزش > شهريه > پرداختهاي الکترونيکي دانشجو }( پردازش ١٥٤٥٠)

توضيح: از اين پردازش جهت پرداخت هاي الکترونيکي دانشجو استفاده مي شود. توجه شـود کـه دانشـجو بايـد تمـامي موارد لازم جهت يک پرداخت الکترونيکي نظير کارت عابر بانک ( داراي دو رمز مورد نياز) و… را در اختيار داشته باشد.

(جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد از سراسر کشور و بدون شماره گیری کد، با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید:

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه ورود و استفاده از سامانه گلستان شهید رجایی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی