کد خبر : 57819
- بازدید

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیو


جهت مشاوره در زمینه نحوه دریافت و تکمیل فرم هدایت تحصیلی

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیو

دانش آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته هدایت تحصیلی، لازم است در زمان دریافت فرم هدایت تحصیلی در مای مدیو به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند و با دریافت این فرم و تکمیل فرایند هدایت تحصیلی، امتیاز بندی شوند. در این مقاله نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی را شرح داده ایم و همچنین در مورد نمونه برگه اولویت بندی انتخاب رشته و فرم های هدایت تحصیلی شماره ،2، 3 ،4، 5، 6 و7 توضیحات مفیدی را در اختیار دانش آموزان، اولیا و مدیران محترم مدارس قرار داده ایم.

هر سال، آموزش و پرورش برای دانش آموزان پایه نهم برنامه های مشاوره ای و آزمون هایی را درنظر می گیرد تا دانش آموزان بتوانند با آگاهی کامل و اطلاعات کافی در مورد استعدادها و علایق خود، فرم هدایت تحصیلی نهم را دریافت کرده و انتخاب رشته کنند.

برای تعیین رشته داوطلبان، 7 فرم هدایت تحصیلی نهم در نظر گرفته شده است و هر یک شامل فرم هایی از قبیل نظرسنجی معلمان، مشاوران، والدین و خود دانش آموز و همچنین نتایج آزمون های مشاوره ای و فرم های اولویت ثبت نام هدایت تحصیلی پایه نهم است.

با توجه به اهمیت اجرای صحیح مراحل انتخاب رشته تحصیلی و تاثیر آن بر آینده شغلی دانش آموزان، در این مقاله به طور کامل شرح داده ایم که چگونه می توانید مراحل دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیو و تکمیل فرایند انتخاب رشته نهم را انجام دهید.


نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از سایت my.medu.ir

 دریافت فرم هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم فقط از طریق مراجعه به سامانه پنجره الکترونیک آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir انجام می شود. سایت دریافت فرم هدایت تحصیلی، مای مدیو نام دارد. در این قسمت، نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از سایت my.medu.ir را به صورت تصویری شرح داده ایم تا بتوانید به راحتی، فرم هدایت تحصیلی را دریافت کنید. دانش آموزان برای ورود به این سایت، نیاز به وارد کردن کدملی و سریال شناسنامه خود دارند تا بتوانند فرم هدایت تحصیلی از سایت مای مدیو دریافت کنند.


راهنمای تصویری نحوه دریافت برگه هدایت تحصیلی پایه نهم

دانش آموزان می توانند برای دریافت فرم هدایت تحصیلی یا همان برگه هدایت تحصیلی، به ترتیب زیر اقدام کنند. توجه داشته باشید که فرم هدایت تحصیلی بعد از برگزاری آزمون رقبت و توانایی، همچنین تکمیل فرم های نظرسنجی والدین و دانش آموز و بعد از پایان امتحانات خرداد ماه دانش آموزان پایه نهم، قابل دریافت است. بنابراین در این راهنمای تصویری تمامی مراحل را به ترتیب تا زمان دریافت برگه هدایت تحصیلی، شرح داده ایم:

ابتدا وارد سایت my.medu.ir شده و اطلاعات خواسته شده مانند کدملی و سریال شناسنامه خود را وارد نمایید.

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیودر صفحه پنل کاربری خود بر روی گزینه هدایت تحصیلی کلیک کنید تا بتوانید فرم های مربوط به هدایت تحصیلی را دریافت نمایید. همچنین لازم به ذکر است که سوالات رغبت و توانایی نیز از طریق سایت مای مدیو، در دسترس قرار می گیرد.

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیومراحل هدایت تحصیلی برای دریافت فرم هدایت تحصیلی، شرکت در آزمون رغبت و آزمون توانایی، تکمیل فرم نظر سنجی والدین و تکمیل فرم نظر سنجی دانش آموز است.

نحوه دریافت فرم هدایت تحصیلی از مای مدیوآزمون رغبت : بعد از انتخاب گزینه “هدایت تحصیلی” از پنل کاربری دانش آموز در سایت مای مدیو، با انتخاب آزمون رغبت، در صورتی که موعد مقرر آزمون باشد، دانش آموز می تواند در آزمون رغبت شرکت کند.
آزمون توانایی: بعد از انتخاب گزینه “هدایت تحصیلی” از پنل کاربری دانش آموز در سایت مای مدیو، با انتخاب آزمون توانایی، در صورتی که موعد مقرر آزمون باشد، دانش آموز می تواند در آزمون توانایی شرکت کند.

آزمون توانایی هدایت تحصیلی در مای مدیوفرم نظر سنجی والدین در مای مدیو همان فرم شاره 3 هدایت تحصیلی است : بعد از انتخاب گزینه “هدایت تحصیلی” از پنل کاربری دانش آموز در سایت مای مدیو، با انتخاب گزینه “فرم نظر سنجی والدین” در صورتی که موعد مقرر تکمیل فرم نظر سنجی باشد، اولیا می توانند فرم را تکمیل کنند.

فرم هدایت تحصیلی که برای نظر خواهی از والدین در نظر گرفته شده است، شامل جدولی از رشته های تحصیلی ارائه شده برای دانش آموزان است و والدین می توانند با توجه به نظرات و  علاقمندی دانش آموزان و همچنین با کمک مشاور تحصیلی و معلمان، اولویت های انتخابی خود را از ۱ تا ۵ انتخاب نمایند.

نمون برگ نظر خواهی والدین در هدایت تحصیلیفرم نظر سنجی دانش آموز در مای مدیو: بعد از انتخاب گزینه “هدایت تحصیلی” از پنل کاربری دانش آموز در سایت مای مدیو، با انتخاب گزینه “فرم نظر سنجی دانش آموز” در صورتی که موعد مقرر تکمیل فرم نظر سنجی باشد، دانش آموز می تواند فرم را تکمیل کند.

در این نمون برگ، جدولی از رشته های مربوط به شاخه های تحصیلی مختلف تهیه شده و لازم است دانش آموز، با توجه به علاقمندی ها و توانایی های خود رشته های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت انتخاب کند. امتیاز بندی در نظر گرفته شده برای این نمون برگ 10 امتیاز بوده و دانش آموزان باید برای رشته های انتخابی خود، به ترتیب از ۱ تا ۱۰ امتیازدهی کند تا اولویت بندی انتخاب رشته های مورد نظر او مشخص شود.

نمون برگ نظر خواهی دانش اموز در هدایت تحصیلیبعد از طی مراحل بالا و بعد از ثبت نمرات خرداد ماه دانش آموزان، از طریق انتخاب گزینه “هدایت تحصیلی” در سایت مای مدیو، می

توانید برای دریافت فرم هدایت تحصیلی پایه نهم، اقدام کنید. به این صورت که روی گزینه هدایت تحصیلی کلیک نموده و فرم های مربوط به هدایت تحصیلی را دریافت نمایید.


در ادامه، همه چیز در مورد فرم های هدایت تحصیلی پایه نهم را شرح داده ایم:


فرم شماره 2 هدایت تحصیلی 

 فرم شماره ۲ همان فرم نظر خواهی از معلمان است. فرم شماره 2 مربوط به نظر خواهی از معلمان درباره عملکرد تحصیلی دانش آموزان لیست  که براساس دروس ارائه شده، توسط معلم نظرسنجی می شود. معلمان، نظرات خود را درباره عملکرد دانش آموز در طول سال تحصیلی براساس معیارهای در نظر گرفته شده و با امتیاز بندی های عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف ثبت می کنند. امتیاز در نظر گرفته شده برای این نظر سنجی حداکثر 10 امتیاز است:

امتیازدهی فرم نظر خواهی از معلمان
عالی خیلی خوب  خوب متوسط ضعیف بد
۱۰ امتياز ۸ امتياز ۶ امتياز ۴ امتياز ​ ۲ امتياز   صفر امتياز

ملاک های های مهم در امتیاز دهی دانش آموزان، شامل موارد زیر است:

  1. شرکت فعال در واحد های کار ارائه شده
  2. علاقمندی و خلاقیت و ابتکار عمل در درس ها
  3. انجام بدون تاخیر وظایف و تکالیف محول شده
  4. سرعت یادگیری و انتقال

فرم شماره 3 هدایت تحصیلی 

فرم نظر سنجی والدین در مای مدیو همان فرم شاره 3 هدایت تحصیلی است. فرم هدایت تحصیلی که برای نظر خواهی از والدین در نظر گرفته شده است، شامل جدولی از رشته های تحصیلی ارائه شده برای دانش آموزان است و والدین می توانند با توجه به نظرات و  علاقمندی دانش آموزان و همچنین با کمک مشاور تحصیلی و معلمان، اولویت های انتخابی خود را از ۱ تا ۵ انتخاب نمایند.


فرم شماره 4 هدایت تحصیلی 

فرم شماره ۴  ،همان فرم نظر خواهی از مشاوران است. این فرم مربوط به نظرسنجی از مشاوران تحصیلی مدارس برای هدایت تحصیلی پایه نهم بر مبنای میزان توانایی ها، علاقمندی ها، میزان آمادگی و مهارت های دانش آموزان است. این نظر سنجی با توجه به بررسی نتایج آزمون های مشاوره ای انجام می شود.

مشاوران مدارس با توجه به نتایج آزمون های رغبت و توانایی و همچنین علاقمندی ها و نظرات والدین و معلمان آن ها رشته های مناسب دانش آموزان را اولویت بندی و امتیازدهی می نمایند:

آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی امتیاز کل آزمون
آزمون رغبت ۱۵
آزمون استعداد ( هوش ) ۱۵

فرم شماره 5 هدایت تحصیلی 

فرم شماره 5 هدایت تحصیلی همان نمون برگ جمع بندی نتایج مشاوره ای هدایت تحصیلی است:

نمون برگ جمع بندی نتایج مشاوره ای هدایت تحصیلی

نمون برگ شماره ۵، یکی از فرم های هدایت تحصیلی است؛ در واقع این برگه، همان فرم جمع بندی آزمون ها و نظرات مشاورین است. در فرم جمع بندی مشاوره، مشاوران تحصیلی، بر اساس بررسی هایی که در مورد ویژگی های شخصیتی دانش آموزان، علایق، توانایی ها، ضعف ها، نمرات، نظرات والدین و دبیران داشته اند، نتیجه گیری می کنند و نظر خود را در برگ جمع بندی ثبت می نمایند.

به این ترتیب در این فرم هدایت تحصیلی (فرم شماره 5 هدایت تحصیلی) که نمون برگ جمع بندی نتایج مشاوره ای هدایت تحصیلی نام دارد، زمینه ها و رشته های تحصیلی مناسب برای دانش آموز، پیشنهاد داده می شود و مشاور براساس عوامل ذکر شده، اولویت بندی برای انتخاب رشته دانش آموز را اعلام می کند. برای توضیح واضح تر و آشنایی بیشتر دانش آموزان با این فرم هدایت تحصیلی در این قسمت نمونه ای از نمون برگ شماره ۵ در دسترس قرار گرفته و قابل مشاهده می باشد.


فرم شماره 6 هدایت تحصیلی 

فرم شماره 6 همان نمون برگ جمع بندی هدایت تحصیلی است. در نمون برگ شماره ۶ هدایت تحصیلی پایه نهم، علاوه بر نتایج نظر سنجی های عنوان شده، نتایج آزمون های مشاوره ای دانش آموزان نیز به صورت جداگانه محاسبه می شود.  امتیازدهی در نظر گرفته شده برای این فرم هدایت تحصیلی بر اساس نتایج امتیازبندی فرم ها و آزمون های مشاوره ای و اولویت بندی رشته های تحصیلی است.

امتیاز کل ثبت شده در فرم هدایت تحصیلی شماره ۶ از ۱۰۰ امتیاز، محاسبه می شود. مسئولین محترم مدارس، اگر در روش و نحوه محاسبه هدایت تحصیلی با سوال و مشکل روبرو شده اند، می توانند جهت کسب راهنمایی، با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند.
بیشتر بدانید: my.medu.ir سایت هدایت تحصیلی
فرم شماره 7 هدایت تحصیلی 

نمون برگ اولویت هدایت تحصیلی ، همان فرم شماره 7 است. فرم شماره ۷ یا اولویت ثبت نام، یکی از فرم هدایت هدایت تحصیلی است که در آن اولویت بندی انتخاب رشته برای دانش آموزان براساس شرایط تحصیل در هر رشته انتخابی، تکمیل ظرفیت رشته و تکمیل ظرفیت ثانویه و نهایی در رشته های انتخاب شده، از طریق درج امتیازات الف تا د، مشخص می شوند. پیشنهاد می کنیم برای اینکه اطلاعات کامل در مورد اولویت الف، ب، ج و د انتخاب رشته، بدست بیاورید، مقاله زیر را مطالعه کنید:بیشتر بدانید: معنی اولویت الف- ب – ج- هاشور در انتخاب رشتهپاسخ سوالات متداول در مورد هدایت تحصیلی

 زمان دریافت فرم هدایت تحصیلی چه موقع است؟ زمان دریافت فرم هدایت تحصیلی بعد از ثبت نمرات خرداد ماه و در تیر ماه است.


آدرس سایت دریافت فرم هدایت تحصیلی، چیست؟ سایت دریافت فرم هدایت تحصیلی، مای مدیو به آدرس my.medu.ir است.


نحوه دانلود فرم های هدایت تحصیلی نهم چگونه است؟ از طریق ورود به سایت مای مدیو آموزش و پرورش، امکانپذیر است.


نحوه دریافت فرم شماره 7 هدایت تحصیلی چگونه است؟ دریافت فرم شماره 7 از طریق سایت مای مدیو امکانپذیر است. در این مقاله درمورد فرم های شماره 2، 3، 4 ،5، 6 و 7 شرح داده ایم.


دریافت فرم هدایت تحصیلی از my.medu.ir چگونه است؟ در این مقاله نحوه ورود به سایت مای مدیو برای دریافت فرم های هدایت تجصیلی را به صورت تصویری آموزش داده ایم، اگر برای دریافت و تکمیل فرم های هدایت تحصیلی نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 ضبح تا 12 شب از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن ده رقمی 9099071613 تماس بگیرید.
بیشتر بدانید: آزمون مشاوره ای پایه نهم در مای مدیو 
تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

مشاوره تلفنی برای دریافت و تکمیل فرم هدایت تحصیلی

با توجه به اینکه برگزاری آزمون مشاوره ای هدایت تحصیلی نهم، در سامانه مای مدو به نشانی my.medu.ir انجام می شود و تغییراتی در نحوه و شرایط برگزاری آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی نهم و آزمون رغبت و توانایی ایجاد شده است، دانش آموزان عز یز، اولیای گرامی، مسئولین محترم مدارس کل کشور می توانند برای رفع هرگونه سوال و ابهام در زمینه برگزاری آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی و آزمون رغبت و توانایی، نحوه تکمیل فرم هدایت تحصیلی و … با شماره ده رقمی 9099071613 تماس حاصل فرمایند. کارشناسان سامانه مشاور تحصیلی هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند:

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه نحوه دریافت و تکمیل فرم هدایت تحصیلی
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

− 2 = 1

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو