کد خبر : 24823

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی


کارشناسی ارشد مجموعه هنر های تصویری و طراحی ؛ دارای 6 گرایش است كه مهمترین آن ها گرایش‌های تصویر متحرك (انیمیشن)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی و عكاسی است. در این مقاله منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی و ضرایب دروس در هر گرایش ارائه شده است.


منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنر های تصویری و طراحی در جدول زیر آورده شده است :


زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) عمومی : 1 – کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. 2 – کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. 3 – کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. 4 – کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
تخصصی : 1 – کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان هنرهای تجسمی- نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی English for the Students of Visual Arts ( Painting , Graphics , & Sculpture) ، تالیف مهدی حسینی، انتشارات سمت. 2 – کتاب راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان هنرهای تجسمی- نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی ، تالیف علیرضا رازقی، انتشارات جنگل، جاودانه. 3 – کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته تلویزیون ، عکاسی ، تئاتر (Television , Photography , Theater ، English for the Students of Media Arts II)، تالیف مسعود اوحدی کبیر مقصودلو، انتشارات سمت.
فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران و جهان 1 – نقاشی ایران ، روئین پاکباز 2 – تاریخ ادبیات جهان، حسین معماري 3 – درباره ادبیات و نقد ادبی ، خسرو فرشیدورد 4 – انواع ادبی ، دکتر سیروس شمیسا 5 – تاریخ ادبیات ایران ، صادق رضازاده 6 – انواع ادبی محمود عبادیان 7 – مکتب هاي ادبی، جلد 1 و 2 ، رضا سیدحسینی 8 – خط و زبان در گذر فرهنگ ایران ، مصطفی فرزام 9 –  هنر در گذر زمان ، هلن گاردنر 10 –  خلاصه تاریخ هنر ، پرویز مرزبان 11 – تاریخ هنر ، ارنست گامبریج 12 – دایرة المعارف هنر ، رویین پاکباز 13 – خوشنویسی در ایران ، لیلی براتزاده 14 – سیر هنر در تاریخ هنرستان ( 1 و 2 ) 15 – آشنایی با بناهاي تاریخی هنرستان 16 – آرایه هاي ادبی و تاریخ ادبیات جهان 17 – تاریخ تمدن ، جلد اول ، مشرق زمین گاهواره ي تمدن ، ویل دورانت
نقد هنری و ادبی 1 – حقیقت و زیبایی، بابک احمدي 2 – فن شعر ارسطو، ترجمه : زرین کوب 3 – نقد ادبی ، سیروس شمیسا 4 – آشنایی با آراء متفکران درباره هنر، جلد ۵ و ۴ و ۳ و ۲ تالیف محمد مددپور 5 – پنجاه متفکر بزرگ معاصر ، جان لچت 6 – سیر حکمت در اروپا ، محمد علی فروغی 7 – آشنایی با نقد ادبی ، زرین کوب 8 – تاریخ و مسائل زیباشناسی ، جان هاسپرس 9 –  مبانی نقد ادبی ، ویلفرد گرین
مبانی نظری عکاسی 1 – تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران ، یحیی ذکاء 2 – ناصرالدین شاه عکاس ، محمدرضا طهماسب پور 3 – سیر تحول عکاسی : پطرتاسک ، ترجمه محمد ستاری 4 – نقد عکس : تری برت ، ترجمه اسماعیل عباسی 5 – نگاهی به عکس ها : جان سارکوفسکی ، ترجمه فرشید آذرنگ 6 – مجموعه مقالات موجود در مجلات هنری 7 – نشانه شناسی عکاسی : نوشته سونسون ، ترجمه مهدی مقیم نژا د 8 – داستان عکاسی : مایکل لنگفورد ، رضا نبوی 9 –  عکاسان بزرگ جهان ، ترجمه پیروز سیار
فن شناسی عکاسی 1 – عکاسی پایه : نوشته مایکل لنگفورد ، ترجمه رضا نبوی 2 – عکاسی پیشرفته : نوشته مایکل لنگفورد ، ترجمه رضا نبوی 3 – دوربین عکاس : نوشته انسل آدامز ، ترجمه پیروز سیار 4 – عدسی : نوشته حسین جعفریان 5 – ظهور : نوشته ج. یاکبسون ، ترجمه اکبر عالمی
مبانی نظری مرمت ۱ – کتاب سیری در تجارب مرمت شهری “از ونیز تا شیراز”،تالیف محمدمنصور فلامکی ،انتشارات فضا . ۲ – کتاب منشور آتن، تالیف محمدمنصور فلامکی، نشر فضا. ۳ – کتاب مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، تالیف محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران. 4 – کتاب باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،تالیف محمدمنصور فلامکی،انتشارات دانشگاه تهران. 5 – کتاب دوازده درس مرمت، تالیف مهندس محبعلی، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
آسیب شناسی و فن شناسی آثار 1 – کتاب مرمت آثار معماری: شناخت، آسیب شناسی، فن شناسی، تالیف مجتبی رضازاده اردبیلی، انتشارات دانشگاه تهران. 2 – کتاب حفاظت، نگاهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی: درمان، مرمت و بازسازی، تالیف هرولدجیمز پلندرلیت، مترجم رسول وطن دوست، انتشارات دانشگاه هنر. 3 – کتاب راهنمای حفاظت، نگهداری و مرمت کاغذ، تالیف آن لیه ناردی و فیلیپ وان دم، مترجم ابولحسن سروقد مقدم، انتشارات آستان قدس رضوی. 4 – کتاب حفاظت و مرمت در کاوش های باستان شناسی، تالیف نیکلاس استنلی پرایس، مترجم میرمحسن موسوی، انتشارات دانشگاه هنر.

منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400  (تمامی رشته ها)


منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی 1400 - ضرایب دروس 1ضرایب دروس در آزمون ارشد هنر های تصویری و طراحی 1400

عناوین دروس امتحانی مجموعه هنر های تصویری و طراحی:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، 3- نقد هنری و ادبی، 4- مبانی نظری عکاسی، 5- فن شناسی عکاسی، 6- مبانی نظری مرمت، 7- آسیب شناسی و فن شناسی آثار، 8- مبانی رایانه (گرافیک رایانه ای، ارتباط متقابل انسان و رایانه، واقعیت مجازی و افزوده) و مبانی هنر در فضای مجازی، 9- پروژه عملی تصویر متحرک، 10- پروژه عملی ارتباط تصویری، 11- پروژه عملی تصویرسازی، 12- پروژه عملی نقاشی.


جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش ها

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) تصویر متحرک (انیمیشن) 1 2 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
2) ارتباط تصویری 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
3) تصویرسازی 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4) نقاشی 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5) عکاسی 5 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6) مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی 6 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
7) هنرهای رایانه ای 1) طراحی شبیه ساز هوشمند 7 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
2) تولید بازی های رایانه ای
3) هنرهای چند رسانه ای
8)باستان سنجی 1) آثار و مواد عالی 6 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
2)آثار و مواد معدنی


مشاوره آزمون ارشد مجموعه هنر های تصویری و طراحی

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه از پیش تعیین شده نیست که بتوان آن را برای همه ی افراد به صورت یکسان تحویز کرد. بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علایق، شرایط تحصیلی، اجتماعی ، شغلی و سبک مطالعه هر فرد، راهکار های مناسب را به طور مجزا ارائه دهند.

قبل از تهیه منابع آزمون ارشد داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشت . و سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه پرداخت .


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد ۱۴۰۰ مجموعه هنر های تصویری و همه رشته های دیگر می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.


لینک های مرتبط:

منابع کنکور کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی 1400 - ضرایب دروس 2


لیست رشته های کارشناسی ارشد 1400


زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1400


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی