کد خبر : 23553

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن


کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن در 7 گرایش ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته در وزارت معادن و فلزات و وزارت نیرو هم‌چنین شركت های فعال در زمینه اكتشاف سازمان منابع طبیعی و معادن كشور ، مشغول به كار شوند. در این مقاله ضرایب دروس، گرایش ها و منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن آورده شده است.منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400

مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن به شرح زیر است:زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی )

عمومی : 1- گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری 2- گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام 3- تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری  4-  ۵۰۴ واژه ضروری تافل

تخصصی : 1- انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی معدن (English for the students of mining)، محمدعلی روشن ضمیر، محمد مشیری  2- زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی معدن، صادق کریم پولی

ریاضی ریاضی عمومی1 و 2 1 – ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب 2 – ریاضی عمومی، جورج توماس 3 – ریاضی عمومی آدامز 1و 2
ریاضی مهندسی 1 – ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 – متغیرهای مختلط، چرچیل
معادلات دیفرانسیل 1 – معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 – معادلات دیفرانسیل، سیمونز
مقاومت مصالح 1 – مقاومت مصالح بیر جانسون 2 – مقاومت مصالح، ایگورپاول پوپوف، مترجم محمدرضا افضلی
مکانیک سیالات 1 – مکانیک سیالات شیمز 2 – مکانیک سیالات وايت
زمین شناسی ساختاری 1 – زمین شناسی و تکتونیک، حسن مدنی  2 – زمین شناسی ساختاری،  حسین معماریان
اقتصادی 1 – زمین شناسی اقتصادی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر یعقوب پور 2 – زمین شناسی کانسارها، فریدمر 3 – زمین شناسی اقتصادی کاربردی دکتر کریم پور
کانه آرائی ( خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیکی ) و فلوتاسیون کانه آرائی : 1 -سه جلدی کانه آرایی، دکتر حسین نعمت اللهی 2 – مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی،  دکتر صمد بنیسی

فلوتاسیون : 1 -کانه آرایی، دکتر حسین نعمت اللهی جلد دوم 2 – فلئوتاسیون دکتر بهرام رضایی

مکانیک سنگ( مبانی و تخصصی ) ، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، كنترل زمین و نگهداری مکانیک سنگ : 1 – درآمدی بر مکانیک سنگ محمد فاروق حسینی 2 – مکانیک سنگ دکتر سید رحمان ترابی

حفر چاه و فضاهای زیرزمینی : 1 – فصل حفر تونل از کتاب آتشکاری در معادن دکتر رحمت اله استوار، جلد دوم                 2 – تونلسازی حسن مدنی 3 – خواص و رفتار مهندسی سنگ ها، لیان یانگ زانگ، ترجمه رضا نورانی و مصطفی شریف زاده

کنترل زمین و نگهداری : 1 –  طراحی سیستم های نگهداری در معادن دکتر همتی ها 2 – مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن، دکتر سید کاظم اورعی 3 – تونل سازی، طراحی و اجرای سیستم های نگهداری حسن مدنی

معدنكاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه معدنکاری سطحی و زیرزمینی : 1  – طراحی و برنامه ریزی در معادن روباز، علی اصغر خدایاری و مهدی یاوری 2 – روش های استخراج معادن سطحی، دكتر مرتضی اصانلو

اقتصاد معدنی : 1 – بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی، دکتر علی فضلوی 2 – اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی، محمدمهدی اسكونژاد

چالزنی و انفجار : 1 – چالزنی و آتشباری، مهندس رحمت اله استوار 2 – آتشکاری در معادن، مهندس رحمت اله استوار

تهویه : 1 – تهویه در معادن حسن مدنی 2- مهندسی تهویه معادن،  سی.جی هال، ترجمه رحمان صمدزادگان

ژئوفیزیك و ژئوشیمی اكتشافی و ارزیابی ذخایرمعدنی ژئوفیزیک : 1 – ژئوفیزیک تلفورد 2 – ژئوفیزیک کلاگری 3 – ژئوفیزیک دکتر نوروزی 4 – روش های الكتریكی در ژئوفیزیك ، دكتر نوروزی

ژئوشیمی اکتشافی : 1 – اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، حسنی پاک 2 – ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی  )حسنی پاک

ارزیابی ذخایر معدنی : 1 – اصول پی جویی اكتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی، حسن مدنی 2 – مدل سازی فیزیکی ارزیابیذخایر معدنی، بهزاد تخم چی، علی خوبانی

ژئوشیمی اكتشافی، آب های زیرزمینی و كانه آرائی ( (خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیكی). ژئوشیمی اکتشافی : 1 – اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، حسنی پاک 2 – ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی )حسنی پاک

آب های زیرزمینی : 1 – مبانی آب های زيرزمینی محمد نخعی 2 – آب های زيرزمینی محمود صداقت

کانه آرائی : 1 -کانه آرایی، دکتر حسین نعمت اللهی 2 – دو جلدی مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی، دکتر صمد بنیسی


منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 - ضرایب دروس 1


منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400ضرایب دروس رشته مهندسی معدن در کنکور کارشناسی ارشد 1400

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی معدن:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- مقاومت مصالح، 4- مکانیک سیالات، 5- زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)، 6- کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون، 7- مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری، 8- معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه، 9- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی، 10- ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی).جدول ضرایب دروس رشته مهندسی معدن به تفکیک گرایش:

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
مهندسی معدن 1) فرآوری مواد معدنی 1 2 3 2 2 2 7 0 0 0 0
2) مکانیک سنگ 2 2 3 2 2 2 0 7 0 0 0
3) استخراج مواد معدنی 3 2 3 2 2 2 0 0 7 0 0
4) اکتشاف مواد معدنی 4 2 3 2 2 2 0 0 0 7 0
5) تونل و فضاهای زیرزمینی 2 2 3 2 2 2 0 7 0 0 0
6) معدن و محیط زیست 5 2 3 2 2 2 0 0 0 0 7
7) اقتصاد و مدیریت معدنی 3 2 3 2 2 2 0 0 7 0 0
8) ژئومکانیک نفت 2 2 3 2 2 2 0 7 0 0 0مشاوره کنکور ارشد رشته مهندسی معدن

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه ی از پیش تعیین شده نیست که آن را برای تمام افراد به صورت واحد تجویز کرد، بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علاقه مندی ها، شرایط تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سبک مطالعه؛ راهکارهای مناسب را به طور مجزا ارائه دهند. قبل از تهیه منابع آزمون ارشد، داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشته باشند. سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه بپردازند.


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد 1400 رشته مهندسی معدن همه رشته های دیگر ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 1400 - ضرایب دروس 2


5/5 - (1 امتیاز)
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی