کد خبر : 23377

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت


کارشناسی ارشد رشته مدیریت، 15 گرایش دارد. بیشتر گرایش های مدیریت، خود دارای یک یا چند گرایش دیگر است. در این مقاله از ضریب دروس ، گرایش ها و منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مطلع می شوید.
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400

مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت در جدول زیر آمده است:زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی )

1 – زبان تخصصی و متون درك مطلب مدیریت، دکتر ونوس و دکتر پرچ

2 – زبان عمومی و تخصصی ، آرمان اشراقی

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1 – مدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی، علی اصغر پورعزت

2 – مبانی مدیریت اسلامی، رضا نجاری

3 – مدیریت اسلامی، علی اکبر افجه ای

ریاضی و آمار ریاضی : 1- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، اکبر عالم تبریز و محمد فاریابی باسمنج 2 -ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، هادی رنجبران

آمار : 1- آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری 2- آمار کاربردی، دکتر وحید ناصحی فر

تئوری های مدیریت 1 – مبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان

2 – مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی

3 – منابع انسانی، اسفندیار سعادت

4 – تجزیه و تحلیل سیستم ها، علی رضائیان

اقتصاد خرد و کلان اقتصاد خرد : 1 – اقتصاد خرد دکتر نظری 2 – اقتصاد خرد سالواتوره

اقتصاد کلان : 1 – اقتصاد کلان دکتر نظری 2- اقتصاد کلان یوسف فرجی

مالیه عمومی و بودجه 1 – کتاب مالیه و بودجه دکتر مشایخی

2 – کتاب بودجه، دکتر مدنی

3 – کتاب مالیه ابوطالب مهندس

4 – کتاب مالیه رنگریز و خورشیدی

5 – کتاب بودجه عزیزی

مدیریت منابع انسانی 1 مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت

2 مدیریت منابع انسانی، آرین قلی پور

3 مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی دولان و شولر

4 مدیریت منابع انسانی گری دسلر ترجمه اعرابی و پارسائیان

تحقیق در عملیات 1 – پژوهش عملیاتی مهرگان دکتر فدوی

2 – تحقیق در عملیات، عقیله حیدری

مدیریت مالی 1 – مدیریت مالی ریموند پی نوو

2 – مدیریت مالی نوین، ترجمه دکتر جهانخانی و مجتبی شوری

مدیریت تولید 1 – مدیریت تولید هایده متقی

2 – مدیریت تولید مفاهیم اساسی در مدیریت، دکتر جعفر نژاد

بازاریابی 1 – اصول بازاریابی کاتلر، ترجمه فروزنده

2 – مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس – ابراهیمی – روستا

3 – مدیریت بازاریابی کاتلر

4 – اصول مدیریت بازاریابی، لنکستر و مسینگهام

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 1 – مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی و احمدپویان فر

2 – مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، سید مجید شریعت پناهی ، ابوالفضل جعفری

3 – مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دکتر رضا راعی و علی سعیدی

4 – مدیریت سرمایه گذاری (دکتر رضا تهرانی – عسگر نوربخش)

مبانی کارآفرینی 1 – کارآفرینی (تعاریف، نظریه ها و الگوها) ، محمود احمدپور داریانی
حسابداری مالی و صنعتی 1 – مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (ویژه داوطلبان مدیریت مالی)، دکتر ایرج نورو ش و دکتر غلامرضا کرمی و محمد مرادی


منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400 - ضرایب دروس 1


منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت در آزمون ارشد:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری های مدیریت، 5- اقتصاد خرد و کلان، 6- مالیه عمومی و بودجه، 7- مدیریت منابع انسانی، 8- تحقیق در عملیات، 9- مدیریت مالی، 10- مدیریت تولید، 11- بازاریابی، 12- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، 13- مبانی کارآفرینی، 14- حسابداری مالی و صنعتی، 15- دانش حمل و نقل، 16- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل.جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش:

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1) مدیریت بازرگانی 1) بازاریابی 1 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0
2) بازرگانی بین المللی
3) تجارت الکترونیکی
4) مدیریت استراتژیک
5) بازرگانی داخلی
6) کارآفرینی
2) مدیریت دولتی 1) توسعه منابع انسانی 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) طراحی سازمان های دولتی
3) بودجه و مالی عمومی
4) خط مشی گذاری عمومی
5) مدیریت تطبیقی و توسعه
6) مدیریت تحول
7) مدیریت رفتار سازمانی
3) مدیریت صنعتی 1) تحقیق در عملیات 3 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2) تولید و عملیات
3) مدیریت عملکرد
4) مدیریت زنجیره تامین
5) مدیریت کیفیت و بهره وری
6) مدیریت پروژه
4) مدیریت فناوری اطلاعات 1) کسب و کار الکترونیک 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
2) مدیریت منابع اطلاعاتی
3) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
4) مدیریت دانش
5) هوشمندی کسب و کار
6) مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
5) مدیریت تکنولوژی 1) نوآوری تکنولوژی 5 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2) انتقال تکنولوژی
3) استراتژی های توسعه صنعتی
4) سیاست های تحقیق و توسعه
6) مدیریت مالی 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0
7) کارآفرینی 1) کسب و کار جدید 7 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
2) گردشگری
3) فناوری
4) سازمانی
5) بین الملل
6) توسعه
7) کسب و کار الکترونیکی
8) مدیریت منابع انسانی 1) مدیریت منابع انسانی اسلامی 8 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2) مدیریت منابع انسانی بین الملل
3) مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
4) مدیریت استراتژیک منابع انسانی
9) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 9 4 2 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
10) مالی 1) مهندسی مالی و مدیریت ریسک 6 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0
2) بانکداری
3) بیمه
4) مستغلات
5) حقوق مالی
6) تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
11) مدیریت بازرگانی دریایی 10 4 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12) مدیریت بحران 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
14) سیاستگذاری علم و فناوریمشاوره آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه ی از پیش تعیین شده نیست که آن را برای تمام افراد به صورت واحد تجویز کرد، بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علاقه مندی ها، شرایط تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سبک مطالعه؛ راهکارهای مناسب را به طور مجزا ارائه دهند. قبل از تهیه منابع آزمون ارشد، داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشته باشند. سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه بپردازند.


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد 1400 رشته مدیریت و همه رشته های دیگر ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.
زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 1400 - ضرایب دروس 2به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی