کد خبر : 23594

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی


رشته علوم اجتماعی در مقطع ارشد ، 17 گرایش دارد. وزارتخانه‌ها به فارغ‌التحصیلان این رشته نیاز دارند، زیرا باید تحقیقات مردم‌شناسی گسترده‌ای داشته باشند، هم‌چنین می‌توانند به آموزش و تدریس علوم مرتبط بپردازند و یا به عنوان تحلیل‌گر و یا پژوهشگر در سایر مؤسسات دولتی مشغول به كار شوند. ضرایب دروس و منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در هر گرایش متفاوت است که در این مقاله برای داوطلبان ارائه شده است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی به شرح زیر است: عمومی و تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ) 1 – 504 لغت 2 – انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی دکتر محمد حسن کشاورز 3 – زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها 4 – راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی بهناز ربیعی
روش تحقیق 1 – پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی 2 – نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی 3 – خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 4 – طراحی پژوهشهای اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ی حسن چاوشیان 5 – راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی 6 – روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل 7 – روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی 8 – کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور 9 – کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی
نظریه های جامعه شناسی 1 – نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی 2 – خلاصه مباحث اساسی در نظریه های جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 – زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی 4 – مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی 1 – انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی 2 – انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه 3 – انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی 4 – تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی 5 – درآمدی بر انسان شناسی ترجمه د کتر فکوهی 6 – پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی 7 – زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر 8 –  تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 9 –  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 10 –  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر 11 –  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی 12 –  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس 13 –  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی، ترجمه دکتر فکوهی 14 –  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی 1 – مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی 2 – جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی 3 – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، پولار و دیگران 4 – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی 5 – روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور 6 – جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران 7 – کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( 10 مقاله دکتر محمد میرزایی) 8 – گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی 9 – جمعیت شناسی ایران دکتر امانی 10 – روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی 11 – مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا 12 –  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی 13 –  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی زاده 14 –  درآمدی بر مطالعات جمعیتی، دکتر حسین محمودیان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 1 – جامعه شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان 2- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 – جامعه شناسی شهری / دکتر شارع پور 4 – جامعه شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی 5 – جامعه شناسی خانواده / باقر ساروخانی 6 – جامعه شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی 7 – جامعه شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی 8 – جامعه شناسی روستایی / منصور وثوقی 9 – جامعه شناسی روستایی / مهدی طالب 10 – روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن 11 – نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی 12 – تئوری های انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب 13 – جامعه شناسی انقلاب / دکتر پناهی 14 – جامعه شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه 15 – جامعه شناسی سازما نها / آرین قلی پور 16 – جامعه شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع پور 17 – جامعه شناسی سیاسی / حسین بشیریه
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی ۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو. ۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.  ۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت.
مردم شناسی فرهنگی ۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد.  ۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.  ۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.
نظریه های مطالعات جوانان ۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی.  ۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران، تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه.  ۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمدسعید ذکائی، انتشارات آگه.
آمار و ریاضی 1 – کتاب روشهای آماری، دکتر کریم منصورفر 2 – ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی ۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو.  ۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت.
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها ۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.  ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.  ۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت.
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم ۱- کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش.  ۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.  ۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم موسایی، انتشارات نور و علم.
دانش اجتماعی مسلمین ۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت.  ۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.  ۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما.
فلسفه اسلامی ۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.  ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.  ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 - ضرایب دروس 1

منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400ضرایب دروس در کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

عناوین دروس امتحانی رشته علوم اجتماعی:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- روش تحقیق، 3- نظریه های جامعه شناسی، 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، 8- مردم شناسی فرهنگی، 9- نظریه های مطالعات جوانان، 10- آمار و ریاضی، 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین، 15- فلسفه اسلامی.جدول ضرایب دروس رشته علوم اجتماعی به تفکیک گرایش:

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1) مردم شناسی 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) جمعیت شناسی 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) جامعه شناسی 3 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) برنامه ریزی رفاه اجتماعی 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5) جامعه شناسی انقلاب اسلامی 3 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) مطالعات فرهنگی 6 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7) مطالعات جوانان 7 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
8) مدیریت خدمات اجتماعی 6 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9) مدیریت راهبردی فرهنگ 6 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10) برنامه ریزی توسعه منطقه ای 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
11) برنامه ریزی گردشگری 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12) دانش اجتماعی مسلمین 10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13) فلسفه علوم اجتماعی 11 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14) گردشگری مذهبی 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
15) مطالعه اوقات فراغت 7 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
16) پژوهش علوم اجتماعی 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17) جامعه شناسی ورزشی * 3 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) توسعه محلی 1) شهری 8 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2) روستایی 8 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0


مشاوره کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه ی از پیش تعیین شده نیست که آن را برای تمام افراد به صورت واحد تجویز کرد، بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علاقه مندی ها، شرایط تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سبک مطالعه؛ راهکارهای مناسب را به طور مجزا ارائه دهند. قبل از تهیه منابع آزمون ارشد، داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشته باشند. سپس به تهیه منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و برنامه ریزی و مطالعه بپردازند.


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد 1400 رشته علوم اجتماعی و همه رشته های دیگر ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 - ضرایب دروس 2

5/5 - (1 امتیاز)
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی