کد خبر : 24831

منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی


کارشناسی ارشد مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی ؛ در 6 گرایش ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته به دو صورت می‌ توانند فعالیت داشته باشند؛ یكی ساخت آثاری كه جنبه موزه‌ای و تزئینی دارد و یكی تولید صنایعی كه كاربرد داشته و البته جنبه هنری نیز داشته باشند. البته كارهای پژوهشی را نیز باید در نظر داشت. منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی و ضرایب دروس این رشته در هر گرایش در این مقاله ارائه شده است.


منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی 1400

منابع کنکور ارشد رشته هنر های پژوهشی و صنایع دستی در جدول زیر آورده شده است:


زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع دستی English for the Students of Handicrafts، تالیف اکرم ناشر، انتشارات سمت. ۲- کتاب زبان تخصصی پژوهش هنر، تالیف سروش رزمی، انتشارات سیمیا.

فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران و جهان 1 – نقاشی ایران، روئین پاکباز 2 – تاریخ ادبیات جهان، حسین معماری 3 – درباره ادبیات و نقد ادبی، خسرو فرشیدورد ، 4 – انواع ادبی، دکتر سیروس شمیسا 5 – تاریخ ادبیات ایران، صادق رضازاده 6 – انواع ادبی محمود عبادیان 7 – مکتب های ادبی، جلد 1 و 2 رضا سیدحسینی 8 – خط و زبان در گذر فرهنگ ایران، مصطفی فرزام 9 –  هنر در گذر زمان، هلن گاردنر 10 –  خلاصه تاریخ هنر، پرویز مرزبان 11 –  تاریخ هنر، ارنست گامبریج 12 –  دایرة المعارف هنر، رویین پاکباز 13 –  خوشنویسی در ایران، لیلی براتزاده 14 –  سیر هنر در تاریخ هنرستان ( 1 و 2 ) 15 –  آشنایی با بناهای تاریخی هنرستان 16 –  آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات جهان 17 –  تاریخ تمدن، جلد اول، مشرق زمین گاهواره ی تمدن، ویل دورانت، 18 –  نقاشی ایرانی، شیلا کنبی، ترجمه مهدی حسینی، نشر دانشگاه هنر 19 –  مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنر قرن 20 ، ادوارد لوسی اسمیت، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نشر نظر 20 –  هنر مدرنیسم، ساندرو بکولا، ترجمه هلیا دارابی، رویین پاکباز، فرهنگ معاصر 21 –  در جستجوی زبان نو: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی درعصر جدید، رویین پاکباز، نگاه 22 –  دانشنامه اساطیر یونان و روم، مایک دیکسون، ترجمه رقیه بهزادی، نشرکتابخانه طهوری 23 –  فرهنگ اساطیر شرق باستان، گوندولین لیک، ترجمه رقیه بهزادی، نشر کتابخانه طهوری 24 –  سبک شناسی معماری ایرانی، محمد کریم پیرنیا، نشر سروش دانش
نقد هنری و ادبی 1 – حقیقت و زیبایی، بابک احمدی 2 – فن شعر ارسطو، ترجمه: زرین کوب 3 – نقد ادبی، سیروس شمیسا 4 – آشنایی  با آراء متفکران درباره هنر جلد 5 ، 4 ، 3 و 2 محمد مددپور 5 – پنجاه متفکر بزرگ معاصر، جان لچت 6 – سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی 7 – آشنایی با نقد ادبی، زرین کوب 8 – تاریخ و مسائل زیباشناسی، جان هاسپرس 9 –  مبانی نقد ادبی، ویلفرد گرین
اصول فلسفه و عرفان اسلامی 1 -تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلام، دکتر علی اصغر حلبی 2 – فلسفه عرفان، دکتر سید یحیی یثربی 3 – عرفان نظری، دکتر سید یحیی یثربی 4 – حکمت هنر و زیبایی در اسلام، دکتر شهرام پازوکی 5 – سیری در فلسفه و عرفان اسلامی ( شاهین محسنی،انتشارات آیندگان )
شناخت مواد و مصالح 1 –  آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن، حسین یاوری 2 – شیشه ایرانی، شینجی فوکائی 3 – سفال و سرامیک سازی، حسین یاوری 4 – خواص مواد، مریم افسری 5 – گزیده خواص مواد، آرش امیریه 6 – خواص مواد، داریوش امیری کاشانه 7 – تاریخ هنر، فرهاد گشایش 8 – هفت هزار سال هنر سفال گری در ایران، محمدتقی احسانی
هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان 1 – خلاصه تاریخ هنر، پرویز مرزبان 2 – هنر در گذر زمان، هلن گاردنر 3 – خط و زبان در گذر فرهنگ ایران، مصطفی فرزام 4 – دایر ة المعارف هنر، رویین پاکباز 5 – نگرشی بر صنایع دستی در جهان، حسین یاوری 6 – نقاشی ایرانی، بازل گری 7 – فرش ایران، محمد جواد نصیری 8 – آشنایی با هنرهای سنتی، حسین یاوری 9 –  سفال و سرامیک سازی، حسین یاوری 10 –  شیشه گری دستی در ایران، حسین یاوری 11 –  واژه نامه توصیفی خاتم سازی، نسرین طباطبائی 12 –  آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن، حسین یاوری 13 –  منبت کاری، حمید طوجی 14 –  هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، محمدتقی احسانی 15 –  هنر خاتم سازی در ایران، دلشاد طهوری 16 –  هندسه نقوش، مرجان کشاورزی 17 –  نقاشی روی گچ، هادی سیف 18 –  تاریخ نگارگری در ایران، شریف زاده 19 –  آشنایی با مینیاتورهای ایران، آرتور پوپ 20 –  خوشنویسی در ایران، لیلی برات زاده 21 –  کتاب آرایی در تمدن اسلامی، هروی 22 –  تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (نگارگر ی) زهرا رهنورد 23 –  تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (کتاب آرایی) زهرا رهنورد 24 –  آثار هنری ایران، یحیی ذکاء 25 –  سیری در صنایع دستی ایران، جی گ ك 26 –  صنایع دستی کهن ایران، هانس وولف 27 –  صحافی و جلدهای اسلامی، هالدین 28 –  مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب، دکتر پریسا شادقزوینی 29 –  مبانی هنرهای فلز کاری و نگارگری و سفالگری و معماری …. فایق توحیدی 30 –  تمامی کتاب های دکتر یاوری 31 –  فرهنگ و هنر ایران و جهان محمد افروغ 32 –  تاریخ پارچه و نساجی در ایران، دکتر فرید طالب پور
مباحث موزه 1 – موزه داری (نوشین دخت نفیسی، ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور) 2 – مجله موزه ها 3 – کتاب مطالعات موزه ها ، سید محمود میرعزیزی 4- موزه، موزه داری و موزه ها ، محمد زاهدی، بهار ه حاجیها …ناشر چهارباغ 5- موزه و موزه داری در ایران ، ندا رسولی، ناشر: سازمان اسناد ملی ایران) 6- فرهنگ و واژگان موزه شناسی ، مارال زارع، ناشر: آستان قدس رضوی 7- موزه های جهان ، رشید صدفیان
8- Museum basic
9- Running a museum
10- Key concept of museology

منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400  (تمامی رشته ها)


منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی 1400 - ضرایب دروس 1ضرایب دروس در کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی 1400

عناوین دروس امتحانی رشته هنر های پژوهشی و صنایع دستی:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، 3- نقد هنری و ادبی، 4- اصول فلسفه و عرفان اسلامی، 5- شناخت مواد و مصالح، 6- هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان، 7- مباحث موزه.


جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7
1) پژوهش هنر 1 2 3 4 0 0 0 0
2) صنایع دستی 2 2 2 0 0 3 4 0
3) هنر اسلامی 1) مطالعات نظری هنر اسلامی 3 2 3 2 1 2 2 0
2) مطالعات تاریخی هنر اسلامی
3) مطالعات کتاب و نگارگری
4) هنر و صنایع چوبی
5) هنر و صنایع فلزی
6)سفال و سرامیک
4) مطالعات موزه 4 2 2 0 0 0 0 3
5) تاریخ هنر ایران اسلامی 3 2 3 2 1 2 2 0
6) تاریخ هنر ایران باستان
7) حکمت هنر اسلامی
8) تاریخ هنر جهان اسلام
9) مدیریت موزه 4 2 2 0 0 0 0 3
10)نقاشی ایرانی 3 2 3 2 1 2 2 0


مشاوره کنکور کارشناسی ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه از پیش تعیین شده نیست که بتوان آن را برای همه ی افراد به صورت یکسان تحویز کرد. بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علایق، شرایط تحصیلی، اجتماعی ، شغلی و سبک مطالعه هر فرد، راهکار های مناسب را به طور مجزا ارائه دهند.

قبل از تهیه منابع آزمون ارشد داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشت . و سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه پرداخت .


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد ۱۴۰۰ رشته صنابع دستی و همه رشته های دیگر می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.


لینک های مرتبط:


منابع کنکور ارشد هنر های پژوهشی و صنایع دستی 1400 - ضرایب دروس 2لیست رشته های کارشناسی ارشد 1400


زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 1400


زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400


به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی