کد خبر : 23942

منابع کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 1400 – ضرایب دروس

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی


کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب، در 4 گرایش ارائه می شود. فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی آب با توجه به علاقه و مهارت خود، توانایی اشتغال در زمینه‌های طراحی خطوط انتقال آب، طراحی سازه‌های آبی، طراحی سیستم‌های آبیاری سطحی، طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار، طراحی سیستم‌های زهکشی، هیدرولوژی، سیستم پمپاژ و ایستگاه پمپاژ و … را به عنوان پیمانکار، مشاور و یا ناظر خواهند داشت. فارغ‌التحصیلان این رشته در بخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، مهندسین مشاور آب و خاك، پیمانكاری‌های مختلف و شیلات زمینه كاری دارند. ضرایب دروس و منابع کنکور ارشد علوم و مهندسی آب ؛ در هر گرایش متفاوت است. در این مقاله اطلاعات لازم برای شرکت در آزمون ارشد 1400 این رشته ارائه شده است.منابع کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 1400

مهم ترین منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب در جدول زیر آورده شده است:


زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ) عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
تخصصی : 1 – زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته آبیاری زهکشی و مدیریت منابع آب 2 – کتاب زبان تخصصی آبیاری، دکتر عسگری تشکری
ریاضیات 1 – ریاضی 1و 2و 3 خالد احمد آلی 2 – ریاضی عمومی، جورج توماس 3 – ریاضی عمومی آدامز 1و 2 ، 4 – ریاضی عمومی، ایساك مارون، ترجمه خلیل پاریاب
هیدرولیک و هیدرولیک انهار  1 – هیدرولیک (جلیل ابریشمی و دکتر کوچک زاده) 2 – هیدرولیک (دکتر مقصودی) 3 – مکانیک سیالات استریتر
رابطه آب و خاک و گیاه 1 – رابطه آب و خاك و گیاه، دکتر امین علیزاده 2 – کتاب رابطه آب و خاک و گیاه، تالیف افشین سلطانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
سیستم های آبیاری 1 – رابطه آب و خاك وگیاه دکتر امین علی زاده 2 – طراحی سیستم های آبیاری دکتر امین علی زاده 3 – طراحی سیستم های آبیاری دکتر تیمور سهرابی و زهرا پایدار
مهندسی زهکشی 1 – زهکشی جدید، ترجمه و تدوین، دکتر امین علیزاده 2 – اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاك، دکتر محمد بای بوردی 3 – مهندسی زهکشی، دکتر بهروز مصطفی زاده فرد
هیدرولوژی 1 – هیدرولوژی کاربردی، دکتر امین علیزاده 2 – هیدرولوژی، دکتر مهدوی 3 – هیدرولوژی، دکتر شمسایی
مکانیک خاک 1 – مکانیک خاك، داس و براجا 2 – مکانیک خاك، دکتر ابن جلال 3 – مکانیک خاك دکتر اردشیر اطیابی 4 – مکانیک خاك، ساسان امیر افشاری
ساختمان های انتقال و توزیع آب 1 – سازه های انتقال آب دکتر امیری 2 – سازه های انتقال آب، کریم بیرامی 3 – طرح سازه های هیدرولیکی کانال ها، اکبریان
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی 1 – هیدرولوژی کاربردی، دکتر امین علیزاده 2 – هیدرولوژی آب های زیرزمینی دکتر محمود شوشتری 3 – هیدرولوژی آ ب های سطحی، دکتر محمود رضا بهبهانی
آمار و احتمالات 1 – مفاهیم آمار و احتمالات، تالیف دکتر عبدالمجید رضایی 2 – مقدمه ای بر احتمالات و آمار، تالیف ال.آلدر و ادوارد بی واسلر،ترجمه دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری 3 – آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر پیغمبری و دکترامیری ادغان
مدیریت منابع آب 1 – تحلیل سیستم هاي منابع آب، ترجمه محمد باقر تشریفی 2 – تحقیق در عملیات (جلد اول)، دکتر مدرسی 3 – کتاب منابع آب، تالیف سعید چنگیزی، انتشارات علامه بهبهانی. 4 – کتاب مدیریت منابع آب: رویکرد سیستمی، مولف سیدجمشید موسوی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی هوا و اقلیم شناسی ۱- کتاب هوا و اقلیم شناسی، مولف اقبال وحدانی، انتشارات آییژ. ۲- کتاب هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی، تالیف محمد موسوی بایگی، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).
زراعت  ۱- کتاب مبانی زرراعت عمومی، تالیف ناصر مجنون حسینی و داریوش مظاهری، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب اصول و مبانی زراعت، تالیف محمدرضا خواجه پور، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.
باغبانی ۱-کتاب میوه های مناطق معتدله، تالیف وست وود، مترجم دکتر یوسف رسول زادگان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۲- کتاب میوه کاری، تالیف دکتر رسول جلیل مرندی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه). ۳- کتاب گلکاری عملی و علمی، تالیف محسن کافی و مسعود قاسمی قهساره، انتشارات گلبن. 4 – کتاب سبزیکاری، تالیف محمد حسین دانشور، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
خاک شناسی ۱- کتاب مبانی خاکشناسی، تالیف هنری دونالت فوت، مترجمان مسعود حکیمیان و شهلا محمودی، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- کتاب اصلاح خاکهای شور و سدیمی، تالیف خسرو الیاس آذر، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.
آبیاری ۱- کتاب آبیاری سطحی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۲- کتاب اصول آبیاری عمومی، تالیف عبدالله طاهری تیزرو، هوشنگ قمرنیا و علیجان بافکار، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.
گیاه پزشکی ۱- کتاب گیاهپزشکی، تالیف نوربخش ارزانیان، انتشارات آینده سازان.


منابع کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 1400 - ضرایب دروس 1

منابع کنکور کارشناسی ارشد 1400
ضرایب دروس کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 1400

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و مهندسی آب:

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات، 3- هیدرولیک و هیدرولیک انهار، 4- رابطه آب و خاک و گیاه، 5- سیستم های آبیاری، 6- مهندسی زهکشی، 7- هیدرولوژی، 8- مکانیک خاک، 9- ساختمان های انتقال و توزیع آب، 10- هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی، 11- آمار و احتمالات، 12- مدیریت منابع آب، 13- دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی (هوا و اقلیم شناسی، زراعت، باغبانی، خاک شناسی، آبیاری، گیاه پزشکی).جدول ضرایب دروس به تفکیک گرایش ها

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
علوم و مهندسی آب 1) آبیاری و زهکشی 1 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2) سازه های آبی 2 2 2 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0
3) منابع آب 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0
4) هواشناسی کشاورزی 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
5)مدیریت و برنامه ریزی منابع آب 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0مشاوره کنکور ارشد رشته علوم و مهندسی آب

مشاوره و برنامه ریزی یک نسخه ی از پیش تعیین شده نیست که آن را برای تمام افراد به صورت واحد تجویز کرد، بلکه باید مشاورین با شناخت روحیات، علاقه مندی ها، شرایط تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سبک مطالعه؛ راهکارهای مناسب را به طور مجزا ارائه دهند. قبل از تهیه منابع آزمون ارشد، داوطلبان ابتدا باید گرایش مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای انتخاب گرایش بهتر است از بازار کار و چارت درسی آن اطلاع داشته باشند. سپس به تهیه منابع و برنامه ریزی و مطالعه بپردازند.


داوطلبین عزیز برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد 1400 رشته علوم و مهندسی آب و همه رشته های دیگر زیر مجموعه مهندسی کشاورزی ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرید.
زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400

منابع کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 1400 - ضرایب دروس 2


5/5 - (1 امتیاز)
منابع : ناموجود
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی