کد خبر : 9336

معافیت پزشکی ماده 43 بند 1

در این دمطلب و مقاله سعی و قصد داریم بپردازیمو توضیح دهیم برای آن دسته از مشولین و سربازی که به دنبال معافیت پزشکی ماده 43 بند 1 و کسانی که دارای بیماری گوارشی هستند میخواهند بداند شرایط معافیت پزشکی این بیماری نیز چگونه می باشد.


مطالب سایت ما را دنبال کنید…


بیماری دستگاه گوارش چیست؟؟ اختلال دستگاه گوارش و  اصطلاحی است که عموما برای مشکلات و بیماری‌های دستگاه گوارش انسان و به کار می‌رود. در واقع دستگاه گوارش و  مجموعه‌ای از اندام‌های تو خالی هستند که طی یک گذر طولانی و مداوم از دهان تا مقعد انسان را تشکیل می‌دهد. اندام‌های اصلی دستگاه گوارش عبارت‌اند از  دهان، مری، معده، روده کوچک و  روده بزرگ و مقعد. البته اندام‌های مهم دیگری مثل کبد و  لوزالمعده و کیسه صفرا هم به هضم و جذب بهتر غذا کمک می‌کنند. حالا تصور کنید که یکی از این اندام‌ها مسئولیت خود را به خوبی انجام ندهد. حاصل این کارکرد نامناسب و هرچیزی که  چیزی جز بیماری های دستگاه گوارش نخواهد بود.

دستگاه گوارش یکی از فعال ترین دستگاه های بدن انسان هست که متشکل از لوله پر پیچ و خمی است که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می‌شود. مواد غذایی در هریک از قسمت های این دستگاه تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی قرار می‌گیرند تا هضم شوند((یعنی به مواد قابل جذب برای بدن تبدیل شوند)) و بعد مواد هضم شده در داخل دستگاه گوارش جذب می‌شوند تا بعداً به مصرف سلول های بدن برسند. مواد غیر قابل جذب نیز از طریق دستگاه گوارش دفع می‌شوند.

 شرایط معافیت پزشکی ماده 43 بند 1

در ادامه مقاله و مطلب قصد داریم بپردازیم و توضیح بدهیم در مورد  شرایط و قوانین معافیت پزشکی ماده 43 بند یک را ارائه دهیم.

معافیت پزشکی ماده 43 بند 1 : 

بخش نهم : بيماري های دستگاه گوارش و جراحي عمومی 

بند 1: ازوفاژيتها :

الف) ازوفاژيت شديد(مراحل 3 و 4 ) كه منجر به مري بارت شده و يا ديسپلازي (با گزارش پاتولوژي)داده و يا اولسري كه ايجاد عوارض ناتوان كننده كرده باشد(مانند تنگي مري) : معاف دائم

توضيحات بند(1)جزء(الف):ازوفاؤیت های فاقد عارضه با هر درجه ای به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معافاز رزم)قابل رسیدگی می باشد.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك ودو : معاف از خدمات رزمی

بند 2:آشالازی :

الف) عمل نشده و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده يا عارضه دار شده باشد : معاف دائم
ب) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 3: واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه :

معاف دائم

بند 4: ديورتيكولهاي مري ،معده  و  اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : 

معاف دائم

توضيحات بند(4):منظور از عارضه،ایجاد خونریزی گوارشی یا انسداد یا پروفوراسیون می باشد ودر موارد بدون عارضه به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5: هرگونه زخم دستگاه گوارش كه با آندوسكوپي يا كولونوسكوپي در مراكز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي اثبات شده باشد :

الف) درموارد عارضه دار (سوراخ شدگي يا خونريزي يا) : معاف دائم

توضيحات بند(5)جزء(الف):در مواردی که فقط سابقه ای ازعارضه وجود دارد ودر حال حاضر بهبود یافته است،منع خدمتی ندارد و به استناد جزء(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات جزء(ب):در موارد زخم های فعال بدون عارضه جهت طی مراحل درمان به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها(شش ماه معاف موقت)قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:

هرگونه اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي  و  پانكراس و طحال :
الف) همراه با عارضه مزمن غير قابل علاج و ناتوان کننده : معاف دائم

توضيحات بند(6)جزء(الف):در خصوص اعمال جراحی که به تازگی انجام شده جهت سیر مراحل درمان به استناد قسمت (ب)بند سایر بیماریها (شش ماه مغافیت موقت)قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 7:

تومورها وكيستهاي (مادرزادي يا اكتسابي):
الف) بدخيم دستگاه گوارش ( كبد ، پانكراس، طحال ) عمل شده يا عمل نشده : معاف دائم
ب ) خوش خيم عمل شده همراه با اختلال عملکرد گوارشي : معاف دائم
ج)خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند 8:

آسيت به هر علت : معاف دائم

بند 9:

بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(9):کبد چرب یا هر درجه ای از مصادیق این بند محسوب نمی کردد.

بند 10:

هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از 15 سانتي متر باشد ويا 5 سانتي متر درزير دنده لمس گردد) : معاف دائم

توضيحات بند(10):هپاتومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسدگی می باشد.

بند 11:

پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي : معاف دائم

بند 12:

آبسه هاي چركي و آميبي كبد :
الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب ) عمل شده با عارضه : معاف دائم
ج ) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 13:همانژيوم كبدي :

الف) با اندازه مساوي يا بيشتر از 5 سانتي متر : معاف دائم
ب) با اندازه کمتر از 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(13)جزء(ب):هماتزیوم های عارضه دار(ایجاد پارگی یا خونریزی)با هر اندازه ای به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریهامعاف دایم)قابل رسیدگی می باشد

بند 14:

بيماري کر يگلر نجار، كلستاز دوبين جانسون و روتور : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 15:

بيماری ژيلبرت : معاف از خدمات رزمي

بند 16:

بيماريهاي مادرزادي  و اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

توضيحات بند(16):منظور از اختلات خونبی پایه،بیماریها همولیتیکی می باشد که منجر به همولیزو تشکیل سنگ کیسه صفرا گردیده است.

بند 17:

اسپلنومگالي قابل لمس (16 سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(17):اسپلنومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قایل رسیدگی می باشد.

بند 18:

اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 19:پانكراتيت :

الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب) مزمن با عارضه : معاف دائم

بند 20:

سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند 21:

سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده : معاف دائم

بند 22:

كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

توضيحات بند(22):کولیت های مزمن غیر اختصاصی فاقد عارضه و زخم منفرد رکتوم،به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 23:

پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند 24:سندرمهاي پوليپوزيس :

معاف دائم

بند 25:تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده ) : 

معاف دائم

بند 26:هيرشپرونگ :

الف ) ثابت شده : معاف دائم
ب ) نوع ultrashort : معاف از خدمات رزمي

بند 27:پرولاپس :

الف ) حقيقي ركتوم : معاف دائم
ب ) سايرانواع پرولاپس ها : معاف از خدمات رزمي

بند 28:بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك ) :

 معاف دائم

توضيحات بند(28):منظور از اقدامات پاراکلینک،انجام یکی از تست های تشخیصی(نظیر:مانومتری مقعد،دفکوگرافی،وکتال بالن تست یاEMG_NVVمی باشد.

بند 29:انواع فتقهاي ديافراگماتيك (عمل شده و عمل نشده) گريد 3به بالا:

الف) عمل شده عود كرده : معاف دائم

توضيحات بند(29)جزء(الف):منظور از عود بیماری در این بند،مواردی است که فتق بواً به تایید اعضای شورای پزشکی رسیده وپس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیرو های مسلح)مجدداًعود نماید.
ب) عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت براي يك بار
ج) عمل نشده ويا عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 30:انواع فتقهاي ديافراگماتيك (عمل شده و عمل نشده) گريد 3به بالا:

الف )با اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف دائم
ب)بدون اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(30):ملاک تشخیصی فتق های دیافرگمی UPPER.GI.x.Rayبا ماده حاجب می باشد.

بند 31:

فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان : معاف دائم

بند 32:سينوس نافي با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده : 

معاف از خدمات رزمی

بند 33:سينوس پيلونيدال :

الف ) عمل شده يا نشده : معاف ازخدمات رزمي
ب ) عمل شده عود کننده با ارتباط به مقعد و يا داخل کانال نخاعي : معاف دائم
ج ) آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

بند 34:بواسير ها :

الف) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه 2و 3 : معاف ازخدمات رزمي
ب) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه بيش از 3 با عود بيش از دو بار پس از عمل جراحي و عارضه دار : معاف دائم

بند 35:واريس ها :

الف) شديد همراه با اختلال عملكرد و عوارض شديد : معاف دائم ب ) خفيف و متوسط : معاف از خدمات رزمي

بند 36:

هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(36):عمل جراحی که منجر به برداشتن بخشی از لوله گوارش گردیده و در حال حاضر فاقد عارضه می باشد به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگي مي باشد .

بند 37:تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد :

معاف دائم

بند 38:تومورهاي خلف صفاقي :

الف ) بدخيم: معاف دائم
ب ) خوش خيم حجيم با عارضه : معاف دائم
ج ) خوش خيم بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 39:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند 40:ساير بيماريها :

الف)) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمی
ب)) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت
ج)) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم


سامانه صدای مشاور

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی