جهت مشاوره در زمینه مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 42626

مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403

مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1401-1402

در این مقاله از مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش بعد از اعلام نتایج آزمون 1402-1403 مطلع می شوید. علاوه براین فرم های مربوط به بستگان افسری ارتش و مشخصات داوطلبان افسری را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم:


راهنمای استخدام نهایی قبول شدگان آزمون دانشگاه افسری ارتش 

قابل توجه قبول شدگان آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا در سال تحصیلی 1402-1403 :
نتایج آزمون ورودی، با توجه به نمره علمی اخذ شده و عالقمندی نیروی اول و دوم که در زمان ثبت نام به صورت اختیاری انتخاب نموده اید اعالم می گردد. بدیهی است با توجه به اعالمیه قبلی که در حین ثبت نام اطلاع رسانی گردیده است، آن دسته از داوطلبانی که بدلیل رتبه اخذ نموده مجاز به قبولی در انتخاب اولیه خود نگردیده اند ، به منظور اعطای فرصت مجدد ، در نیروی دوم انتخابی خود بعنوان قبولی آزمون ورودی و جهت شرکت درفرآیند گزینش معرفی شده اند.
با توجه به شیوع بیماری کرونا، پذیرش داوطلبان جهت انجام فرآیند گزینش فقط منوط به استفاده از ماسک می باشد.


اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری ارتش

مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403 1

فرم های ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده برای استخدام ارتش:

مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403 2

مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403 3

فرم بستگان افسری ارتش :فرم بستگان افسری ارتش ۱۴۰۰-page-001

مدارک لازم برای استخدام دانشگاه افسری ارتش 1402-1403

نکات مهم و مدارك مورد نیاز جهت برای استخدام دانشگاه افسری ارتش و ادامه فرآیند گزینش و استخدام به اطلاع استخدامی های  عزیز می رسد:
-1 پرینت کارت دیجیتالی تزریق واکسن کرونا صادره از سامانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) لینک دریافت کارت دیجیتالی واکسن
-2 اصل شناسنامه عكسدار و کارت ملی و روگرفت از آنها شناسنامه 5 سری کامل از تمام صفحات و کارت ملی 5 برگ پشت و رو

– 3 قطعه عكس 4×3 تمام رخ پشت نویسی شدهعکس بدون روتوش باشد.
– 4 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر، برادر و خواهر و پدربزرگها و مادربزرگها.ناپدری و نامادری در صورت داشتن.
-5 داوطلب میبایست مشخصات کامل شناسنامه ای بستگان نسبي و سببي شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگها،مادربزرگها، ناپدری و نامادری خود را برابر فرم مربوطه ارائه نماید. دانلود فرم
-6 تکمیل و ارائه فرم معرفین ، ضامن ، دوستان، همسایگان و آدرس محل سکونت قبلی و فعلی دانلود فرم
-7 ارائه آدرس پستی و کروکیهای محل سکونت از 10 سال گذشته تاکنون.
-8 ارائه اصل گذر نامه داوطلب در صورت دارا بودن .

-9 اصل و 3 سری روگرفت مدرك یا گواهي دیپلم متوسطهالزامی می باشد و مدرك پیش دانشگاهي جهت داوطلبان نظام قدیم –داوطلبان نظام جدید 3-3-6 در صورت نداشتن مدرک دیپلم میبایست گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات سال یازدهم خود را ارائه نمایند و بایستی مدرک قبولی سال آخر متوسطه سال دوازدهم خود را با شرط حداقل معدل کل 14و کتبی 10برای رشته های ریاضی فیزیک و تجربی، حداقل معدل کل 16 و کتبی 14 برای رشته ادبیات و علوم انسانی، حداکثر تا قبل از شروع دوره رزم مقدماتی مشترک به نیرو و دانشگاه مربوطه ارائه نمایند. در غیر اینصورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی میشود حداقل معدل کل و کتبی داوطلبان رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 14 و 10 میباشد حداقل معدل کل و کتبی داوطلبان رشته ادبیات و علوم انسانی 16 و 14 میباشد در صورتي كه مدرك دیپلم داوطلب فاقد معدل كتبي باشد، ریز نمرات یا كارنامه با مهر اداره آموزش و پرورش ارائه شود.)


شرایط استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 

-10 وضعیت نظام وظیفه:
الف داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت هستند، اصل کارت پایان خدمت به همراه 3 سری روگرفت
ب داوطلبان وظیفه: گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی به همراه برگ سبز اخذ شده از پلیس +10فاقد مهر غیبت به همراه 3
سری روگرفت
ج دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه بعالوه آخرین وضعیت نظام وظیفه از پلیس +10 به همراه 3 سری روگرفت
د دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه به همراه 3 سری روگرفت

-11 لباس ورزشي و كفش ورزشي مناسب.ضمنا تست ورزش شامل موارد زیر می باشد
شنا روی دست در 2 دقیقه
دراز و نشست در 1 دقیقه و 30 ثانیه
دوی 1600 متر
دوی 4 در 9 متر
انعطاف پذیری به جلو

-12 پوشه روغني یك برگ.

-13 خودكار.

-14 كاركنان پایور آجا یک برگ خالصه وضعیت خدمتي عكسدار با مهر و امضاء ف یگان عمده به همراه معرفینامه از یگان و مجوز دایره اعزام به مدارس نیروي مربوطه بدون قید و شرط به همراه داشته باشند

-15 هزینه معاینات پزشكي مبلغ 1500000 لاير صد و پنجاه هزار تومان ميباشد. لذا داوطلبان بایستي مبلغ مذكور را به هنگام
گزینش به همراه داشته باشند.داوطلبان نیروی هوایی مبلغ فوق را به حساب 5151579100005 بانک سپه واریز نمایند و اصل
فیش واریزی خودرا در روز مراجعه جهت شرکت در فرایند بههمراه داشته باشند.
داوطلبان نیروی پدافند هوایی مبلغ فوق را به حساب 5151579091005 بانک سپه واریز نمایند و اصل فیش واریزی خودرا در
روز مراجعه جهت شرکت در فرایند بههمراه داشته باشند.
:***مبلغ واریزی غیر قابل استرداد می باشد.داوطلب گرامی قبل از وازیر از صحت شرایط و داشتن مدارک ثبت نام اطمینان
حاصل فرمایید.

-16 داوطلبانی که دانشجو هستند، نباید هیچگونه تعهدی به سازمانهای دیگر داشته و می بایست هنگام مراجعه، گواهی اشتغال به
تحصیل ارائه نمایند.

-17 داوطلبانی که دانشجو بوده و انصراف داده اند، باید اصل نامه انصراف خود و اصل برگه تسویه حساب از دانشگاه مربوطه را
که ممهور به مهر آن دانشگاه باشد به همراه داشته باشند.

-18فرزندان شهید و جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و حداکثر سن معاف میباشند.

-19 داوطلبانی که در هنگام ثبت نام با استفاده از شرایط فرزند نظامی و ایثارگران ، آزادگان از کار افتاده کلی ، جانبازان از کار افتاده کلی ، و دارندگان گواهی بسیج فعال در شرط معدل آنها ارفاق در نظر گرفته شده است، باید مدارک سهمیه خود را به همراه سایر مدارک در زمان پذیرش به نیرو و دانشگاه مربوطه ارائه دهند.

-20 داوطلبانی که دارای احکام قهرمانی در رشته های ورزشی هستند، اصل مدرک مربوطه را به همراه داشته باشند.
-21 داوطلبانی که حافظ قرآن کریم هستند، اصل احکام و مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند.
-22 داوطلبانی که دارای مدارک ثبت اختراع و اکتشافات هستند اصل مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند.
-23 داوطلبانی که فارغ التحصیل از مدارس تیزهوشان هستند معرفی نامه از آموزش و پرورش به همراه داشته باشند.
-24 داوطلبانی که دارای مدارک المپیاد یا بنیاد نخبگان هستند اصل مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند.
-25 داوطلبانی که دارای مدرک تافل هستند مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند. به همراه 3 سری روگرفت
-26 نوع رشته تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلبان نظام قدیم باید با هم همخوانی داشته باشد.
تذكر:
الف- دارا بودن حداقل 16 سال تمام و حداکثر 22 سال و درصورت انجام خدمت مقدس سربازی، مدت خدمت دوره سربازی به
حداکثر سن اضافه میگردد.مبنای محاسبه سن داوطلبان از زمان شروع ثبت نام  است.

ب- با توجه به دوره آموزش شبانهروزی داوطلبان حتما بایستی مجرد باشند.در خصوص درجه داران و کارمندان کلیه نیروها، در
صورت متاهل بودن منعی وجود ندارد
پ- از پذیرش داوطلباني كه مدارك ذكر شده را بههمراه نداشته باشند و یا شرایط آنان مغایر با دستورالعمل و یا آگهي استخدام باشد،
خودداري خواهد شد.
ت- کلیه درجه داران و کارمندان آجا برابر تبصره 2 ماده 49 ق آجادرجه داران از درجه گروهبانیکمی تا درجه استواریکمی
کارمندان تا سن 25 سال مجاز و باید پس از قبولی در آزمون ورودی در روز گزینش گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت
با مهر نیروی انسانی آن یگان و نامه رضایت خدمتی و مجوز شرکت در گزینش دانشگاه های افسری آجا از دایره اعزام به مدارس
معاونت نیروی انسانی مربوطه به همراه داشته باشند میتوانند در فرآیند گزینش شرکت نمایند.
ث- از ورود همراه داوطلبان اعم از نظامي و غیرنظامي به محل اجراي گزینش جلوگیري به عمل آمده و در صورت مشاهده
همراهان در محل گزینش از پذیرش و ادامه كار داوطلب خودداري خواهد شد.
ج- هر داوطلب با مسئولیت خود جهت ادامه مراحل گزینش مراجعه و پیش بیني رفت و آمد و سایر هزینههاي ضروري خوراك و
اسكان خود را براي مدت حداقل 3 روز بنماید.
داوطبانی که در ادامه فرآیند گزینش متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند،بمنظور رعایت اصول بهداشتی لوازم شخصی اولیه
ملحفه، قاشق، چنگال ، لیوان و… را به همراه خود داشته باشند.
چ- از پذیرش داوطلبان در غیر از ساعت و تاریخ ذكر شده ممانعت بعمل آمده و درهاي ورودي رأس ساعت 7 صبح بسته خواهد
شد. لذا داوطلبان طوري حركت نمایند كه حداقل یك ساعت قبل در محل مذكور حضور داشته باشند.
ح- داوطلبان گرامی لطفا از آوردن وسایل غیر ضروری و ممنوعه از جمله لپ تاپ ، تبلت ، گوشی هوشمند، ساعت مچی هوشمند،
لوازم زینتی و گرانبها،لوازم غیر ضروری و غیرمجاز و… خودداری نمایید.
خ- شروع دوره آموزش متعاقبا اعالم خواهد شد، لذا داوطلبان باید حداكثر قبل از شروع دوره آموزش ، موفق به اخذ مدرك تحصیلی
خود شده باشند و اگر داوطلبي تمام مراحل گزینش را با موفقیت طي نموده ولي موفق به اخذ مدرك تحصیلی نشده باشد، پذیرش نهایي
نخواهد شد.
د- داوطلبان نظامي و سربازان وظیفه باید با لباس شخصي جهت انجام مراحل گزینش در محل مذكور حضور داشته باشند.
ذ- با توجه به اعالم قبلی در خصوص عدم پذیرش داوطلبان با سابقه بیماری ها و شرایط جسمی و روانی به شرح ذیل، بمنظور
جلوگیری از هزینه های اضافی و تردد غیر ضرور در شرایط شیوع کرونا این دسته از داوطلبان جهت شرکت در مراحل گزینش
مراجعه ننمایند.
-1تاالسمی مینور
-2چاقی BMI باالتر از 30
-3کوررنگی
-4سابقه جراحی های وسیع
-5مشکالت عمده ارتوپدی
-6سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی
-7هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان
-8کلیه بیماری های صعب العالج
-9هرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت دارو داشته باشد.
-10کاهش شنوایی متوسط و شدید بر مبنای تست شنوایی سنجی
-11هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
———————-
ر- آدرس مرکز فرآیند گزینش و استخدام نیروها:
نشانی محل مراجعه داوطلبان نیروی زمینی:
تهران- میدان ُح ّر – خیابان امام خمینيره غربی – نرسیده به چهارراه كمالي – مدیریت گزینش و استخدام نزاجا.
شماره تماس : 66973146-021
مسیرهای دسترسی:
مسیر شماره 1:ترمینال غرب – به ایستگاه مترو میدان آزادی مراجعه و در ایستگاه شادمان تغییر خط داده و در ایستگاه میدان حر
پیاده شوید.
مسیر شماره 2:ترمینال شرق – با اتوبوسهای BRT به میدان انقالب مراجعه و از آنجا در ضلع جنوبی با تاکسی یا خط واحد
اتوبوسرانی به میدان حر مراجعه نمایید.
مسیر شماره 3:ترمینال جنوب – به ایستگاه مترو ترمینال جنوب مراجعه و در ایستگاه امام خمینی ره تغییر خط داده و در ایستگاه
میدان حر پیاده شوید.
نشانی محل مراجعه داوطلبان نیروی پدافند هوایی:
تهران- بزرگراه بسیج – بزرگراه هجرت – ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی ا.ج.ا ایران – جنب بانک سپه – مدیریت
گزینش،عضویابی و استخدام
021-33236788 021-35924459 021-35922198 :تماس شمارههای
نشانی محل مراجعه داوطلبان نیروی هوایی:
تهران- میدان امام حسین – خیابان دماوند – بعد از اتوبان امام علی ع – خیابان شهید غفاری نسب – دایره گزینش و استخدام شهید
خضرایی
021_35743413 – 021_35743284 – 021_35743275: تماس شمارههای
مسیرهای دسترسی:
مسیر شماره1:ترمینال غرب – اتوبوس BRT به سمت تهرانپارس –ایستگاه شهید فتحنایی – خیابان ح ّجت.
مسیر شماره 2:ترمینال شرق – اتوبوس BRT به سمت به سمت آزادی – ایستگاه شهید فتحنایی – خیابان ح ّجت.
مسیر شماره 3:ترمینال جنوب – سوار مترو به سمت تجریش شده و در ایستگاه مترو دروازه دولت پیاده شده و سپس سوار اتوبوس
BRTبه سمت تهرانپارس – ایستگاه شهید فتحنایی – خیابان ح ّجت.
نشانی محل مراجعه داوطلبان نیروی دریایی:
تهران- بزرگراه امام علی ع شمال – بزرگراه شهید زینالدین شرق – اولین خروجی جنب باشگاه صدف نداجا
021_77226003 – 021_73955351: تماس های شماره
مسیرهای دسترسی:
مسیر شماره 1:ترمینال غرب – به ایستگاه مترو میدان آزادی مراجعه و به ایستگاه جانبازان آمده و از میدان رسالت به آدرس باال
مراجعه نمایید .
مسیر شماره2 :ترمینال جنوب – به ایستگاه مترو ترمینال جنوب مراجعه و به ایستگاه جانبازان آمده و از میدان رسالت به آدرس باال
مراجعه نمایید


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :

جهت مشاوره در زمینه مراحل استخدام نهایی دانشگاه افسری ارتش 1402-1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 4 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ج پنج‌شنبه , 29 دسامبر 2022 - 9:24

سلام مراحل مصاحبه چطوره

پاسخ مشاور شنبه , 7 ژانویه 2023 - 12:09

سلام مصاحبه گزینش/مصاحبه/معاینات پزشکی و آزمون ورزش

نصب اپ دانش آموزی