جهت مشاوره در زمینه نحوه دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد و رزرو خوابگاه‌

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48525

مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد، هزینه تغذیه و خوابگاه‌ در سال 1401-1402

مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد، هزینه تغذیه و خوابگاه‌ در سال 1401-1402

در این مقاله از میزان مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد، هزینه تغذیه و خوابگاه دانشجویی در سال 1401-1402 مطلع می شوید. مبلغ وام دانشجویی در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای، دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته، مبلغ وام دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد، مبلغ وام شهریه دانشگاه آزاد، مبلغ هزینه تغذیه و اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اعلام شد:

مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد در سال 1401-1402

مبلع وام دانشجویی دانشگاه آزاد در سال 1401-1402 شامل وام شهریه دانشگاه آزاد، وام ودیعه مسکن، وام ضروری، وام دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد، وام تحصیلی دانشجویان در تمام مقاطع دانشگاه آزاد از سوی صندوق رفاه دانشجویی اعلام شد:

  • 🔹رئیس صندوق رفاه: مبالغ وام تحصیلی دانشجویان در سال تحصیلی جدید در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای ۳ میلیون تومان و وام تحصیلی دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد.
  • 🔹همچنین وام تحصیلی دانشجویان متأهل دو برابر شده است و اگر زوجین هر دو دانشجو باشند به یک نفر این وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت.
  • 🔹وام شهریه نیز برای دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای ۳ میلیون تومان و برای دانشجویان دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد.

هزینه تغذیه دانشجویی دانشگاه آزاد

🔹نرخ تغذیه دانشجویی در سال تحصیلی جدید، صبحانه ۳ هزار تومان، ناهار ۶ هزار تومان و شام ۴ هزار تومان برای هر دانشجو حساب خواهد شد. دانشگاه‌ها بسته به شرایط، قیمت‌های جدیدی را خواهند داشت که اطلاع رسانی می‌شود.

هزینه اجاره خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد

🔹نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید نیز ۱۶۳ هزار تومان خواهد بود و نسبت به سال تحصیلی قبل ۲۵ درصد افزایش یافته، که مبلغ اعلام شده ماهانه است.

مبلغ وام‌های جدید دانشجویی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به نوع و مبلغ وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ گفت: مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و نیم، وام تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و وام تحصیلی دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته از ۶ میلیون تومان به ۶ میلیون و نیم افزایش یافت.

وام تحصیلی دانشجویان متأهل دو برابر شد

  • وی ادامه داد: این وام‌های تحصیلی با توجه به وام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای دانشجویان متأهل دو برابر خواهد بود. به عنوان مثال یک دانشجوی دکتری پیوسته که سال گذشته ۶ میلیون تومان وام تحصیلی دریافت می‌کرد اگر امسال متأهل باشد ۱۳ میلیون تومان وام تحصیلی دریافت خواهد کرد.
  • رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اگر زوجین هر دو دانشجو باشند به یک نفر این وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت.

افزایش وام ودیعه مسکن دانشگاه آزاد 1401-1402

افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن متاهلی در تهران، کلان شهرها و سایر شهرها

وی افزود: وام ودیعه مسکن متاهلی در شهر تهران از ۳۲ میلیون و نیم به ۳۵ میلیون تومان، در کلان شهرها از ۲۶ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۱۹ و نیم میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت. رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: منظور از کلان شهرها، مشهد مقدس، تبریز، قم، کرج اصفهان، کرمانشاه، شیراز و اهواز هستند.


افزایش وام شهریه دانشگاه آزاد 1401-1402

وی با اشاره به وام شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز افزود: وام شهریه برای دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از یک میلیون و ۳۰۰ هزار و تومان به یک میلیون و نیم، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای از دو میلیون و۶۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و برای دانشجویان دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته از ۶ میلیون و نیم به همان ۶ میلیون و نیم افزایش یافته است.

وی با اشاره به وام بند ج تبصره ۹ قانون بودجه‌ای کشور ویژه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد و گفت: امسال مجلس با صندوق بسیار همراه بود و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بند مذکور پیش بینی کردند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اگر زوجین هر دو دانشجو باشند هر دو می‌توانند از وام شهریه ۶ میلیون ونیمی استفاده کنند.

نوع وام مقطع تحصیلی مبالغ وام سال فعلی (میلیون تومان) مبلغ سال آینده (میلیون تومان)
وام تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ۲ میلیون و نیم،
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۳ میلیون تومان
دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته ۶ میلیون تومان ۶ میلیون تومان
وام ودیعه مسکن متاهلی تهران ۳۲ میلیون و نیم ۳۵ میلیون تومان
کلان شهرها ۲۶ میلیون تومان ۳۰ میلیون تومان
سایر شهرها ۱۹ و نیم میلیون تومان ۲۵ میلیون تومان
وام شهریه کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته یک میلیون و ۳۰۰ هزار و تومان یک میلیون و نیم
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای دو میلیون و۶۰۰ هزار تومان ۳ میلیون تومان
د کترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته ۶ میلیون و نیم ۶ میلیون و نیم
بند ج تبصره ۹ قانون بودجه‌ای کشور ویژه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) سازمان بهزیستی کشور
تغذیه بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور

وام ضروری دانشگاه آزاد / وام کمک وسایل آموزشی

همچنین امسال در قالب وام ضروری دانشگاه آزاد با نام وام کمک وسایل آموزشی ارائه می‌شود که قبلاً در وام‌ها نبود، کمترین وام ضروری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافت.


وام تغذیه دانشجویی دانشگاه آزاد

وی در ادامه به وام تغذیه اشاره کرد و گفت: بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، ۶ سال است که اجرا نشده است اگر اجرایی می‌شد، خیلی از دغدغه‌های دانشگاه‌ها درباره تغذیه رفع شده بود، امیدواریم از امسال یا سال آینده این بند اجرا شود. می‌توانیم بگوییم که مبلغی از این هزینه تغذیه را به عنوان وام در اختیار دانشجویان قرار دهیم.


مبلغ هزینه غذای دانشجویی دانشگاه آزاد 

نرخ جدید غذای دانشجویی در سه وعده اعلام شد. گنجی افزود: هیچ مشکلی برای اجرای آن نداریم به محض توافق با سازمان برنامه بودجه اجرایی می‌شود.

وی درباره نرخ جدید تغذیه دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ صبحانه ۳ هزار تومان، نرخ شام ۴ هزار تومان و نرخ ناهار ۶ هزار تومان تعیین شد.


هزینه اجاره خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد

افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی نسبت به سال قبل:

وی با اشاره به نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: بیشترین نرخ اجاره بها ۱۳۰ هزار تومان بود که در سال تحصیلی جدید به ۱۶۳ هزار تومان افزایش یافت و کمترین آن نیز ۶۷ هزار تومان است که نسبت به سال تحصیلی قبل ۲۵ درصد افزایش یافته که مبالغ اعلام شده ماهانه است.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه نحوه دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد و رزرو خوابگاه‌

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی