کد خبر : 21906

لیست دانشگاه‌ های تحت پوشش اینترنت رایگان

لیست دانشگاه‌ های تحت پوشش اینترنت رایگان

در این مقاله لیست دانشگاه های تحت پوشش اینترنت رایگان و آدرس سایت دانشگاه های دارای اینترنت رایگان را در اختیار شما قرار داده ایم.

اینترنت سامانه‌های آموزش مجازی برای دانشجویان رایگان شد+لیست سایتهای رایگان

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت رایگان برای همه دانشجویان کشور هنگام استفاده از سایت های مجازی دانشگاه‌ ها، فعال می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) اعلام نمود: اینترنت دانشگاه‌ها به صورت سه بسته برای دانشگاه ‌ها، دانشجویان و اساتید است. سایت ‌های آموزشی مورد نیازشان نیز رایگان خواهد بود. بسته‌ای هم برای دانشجویان و اساتید برنامه ‌ریزی کرده‌ایم که فرآیند ثبت ‌نام آنانجام می شود. اینترنت «رایگان» برای همه دانشجویان کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌ های آموزش مجازی دانشگاهها، فعال می ‌شود. ‏مشاهده لیست سامانه‌ها فعلی مشمول طرح و همچنین ثبت نام سامانه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها از طریق سایت خبرینو میسر است:

لیست مراکز دانشگاهی و حوزوی تایید شده برای ایینترنت رایگان

ردیف       نام مرکز  آدرس وبسایت(URL)

 1. دانشگاه صنعتی شریف vclass.ecourse.sharif.edu
 2. دانشگاه صنعتی شریف cw.sharif.edu
 3. دانشگاه صنعتی شریف ocw.sharif.edu
 4. دانشگاه صنعتی اصفهان iutbox.iut.ac.ir
 5. دانشگاه صنعتی اصفهان lms-vc.iut.ac.ir
 6. دانشگاه صنعتی اصفهان https://elearning.iut.ac.ir/
 7. مرکز آموزش الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان https://vu.iut.ac.ir/
 8. مرکز آموزش الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان https://vc.iut.ac.ir/
 9. دانشگاه یزد bbb.yazd.ac.ir
 10. دانشگاه یزد opm.yazd.ac.ir
 11. دانشگاه یزد ftp.yazd.ac.ir
 12. دانشگاه یزد http://www.yazd.ac.ir/
 13. دانشگاه یزد https://meeting.yazd.ac.ir
 14. دانشگاه یزد http://vclass.yazd.ac.ir
 15. دانشگاه فردوسی webinar4.um.ac.ir
 16. دانشگاه فردوسی vroom.um.ac.ir
 17. دانشگاه فردوسی vftp.um.ac.ir
 18. دانشگاه فردوسی http://vu.um.ac.ir/
 19. دانشگاه فردوسی http://webinar2.um.ac.ir/
 20. دانشگاه فردوسی http://webinar5.um.ac.ir/
 21. دانشگاه فردوسی http://fum-elearning.um.ac.ir/
 22. دانشگاه فردوسی http://ocw.um.ac.ir/
 23. دانشگاه فردوسی http://fumdrive.um.ac.ir/
 24. دانشگاه شیراز vc7.shirazu.ac.ir
 25. دانشگاه شیراز vc8.shirazu.ac.ir
 26. دانشگاه شیراز vc18.shirazu.ac.ir
 27. دانشگاه شیراز vc19.shirazu.ac.ir
 28. دانشگاه شیراز vc20.shirazu.ac.ir
 29. دانشگاه شیراز vc21.shirazu.ac.ir
 30. دانشگاه شیراز vc22.shirazu.ac.ir
 31. دانشگاه شیراز vc23.shirazu.ac.ir
 32. دانشگاه شیراز vc30.shirazu.ac.ir
 33. دانشگاه شیراز vc31.shirazu.ac.ir
 34. دانشگاه شیراز vc71.shirazu.ac.ir
 35. دانشگاه شیراز vc72.shirazu.ac.ir
 36. دانشگاه شیراز vc73.shirazu.ac.ir
 37. دانشگاه شیراز http://vu.shirazu.ac.ir/
 38. دانشگاه شیراز http://vus.ir/
 39. دانشگاه شیراز http://vc1.shirazu.ac.ir/
 40. دانشگاه علم و فناوری مازندران vee2.mazust.ac.ir
 41. دانشگاه علم و فناوری مازندران vee3.mazust.ac.ir
 42. دانشگاه علم و فناوری مازندران bbb.mazust.ac.ir
 43. دانشگاه صنعتی بیرجند lms.birjandut.ac.ir
 44. دانشگاه صنعتی بیرجند vc.birjandut.ac.ir
 45. دانشگاه زنجان https://lms.nimael.com
 46. دانشگاه زنجان vc1.znu.ac.ir
 47. دانشگاه زنجان vc2.znu.ac.ir
 48. دانشگاه باهنر کرمان lms1.uk.ac.ir
 49. دانشگاه باهنر کرمان vc1.uk.ac.ir
 50. دانشگاه باهنر کرمان

 1. دانشگاه باهنر کرمان

 1. دانشگاه باهنر کرمان vc4.uk.ac.ir
 2. دانشگاه باهنر کرمان vc5.uk.ac.ir
 3. دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان kgut.ac.ir
 4. دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان conf.kgut.ac.ir
 5. دانشگاه اردکان bbb.ardakan.ac.ir
 6. دانشگاه اردکان bbb2.elclass.ir
 7. دانشگاه اردکان online1.ardakanuni.com
 8. دانشگاه اردکان online2.ardakanuni.com
 9. دانشگاه اردکان online3.ardakanuni.com
 10. دانشگاه اردکان online4.ardakanuni.com
 11. دانشگاه اردکان online5.ardakanuni.com
 12. دانشگاه اردکان online6.ardakanuni.com
 13. دانشگاه اردکان online7.ardakanuni.com
 14. دانشگاه اردکان online8.ardakanuni.com
 15. دانشگاه اردکان online9.ardakanuni.com
 16. دانشگاه اردکان online10.ardakanuni.com
 17. دانشگاه اردکان online11.ardakanuni.com
 18. دانشگاه اردکان online12.ardakanuni.com
 19. دانشگاه دامغان live.du.ac.ir
 20. دانشگاه دامغان lms.du.ac.ir
 21. دانشگاه گیلان ecent.guilan.ac.ir
 22. دانشگاه گیلان ecent1.guilan.ac.ir
 23. دانشگاه گیلان lms.guilan.ac.ir
 24. دانشگاه گیلان vc.guilan.ac.ir
 25. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان vc.bkatu.ac.ir
 26. دانشگاه شهرکرد sess.sku.ac.ir
 27. دانشگاه شهرکرد lms1.sku.ac.ir
 28. دانشگاه شهرکرد lms2.sku.ac.ir
 29. دانشگاه شهرکرد lms3.sku.ac.ir
 30. دانشگاه شهرکرد lms4.sku.ac.ir
 31. دانشگاه شهرکرد lms5.sku.ac.ir
 32. دانشگاه تربت حیدریه http://ostadyar.torbath.ac.ir
 33. دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار (حضرت زینب (س)) http://87.107.87.23
 34. دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار (حضرت زینب (س)) http://87.107.87.24
 35. دانشکده فنی و مهندسی فناوری های نوین سبزوار (حضرت زینب (س)) http://87.107.87.20/owncloud
 36. بناب adobe-connect.ubonab.ac.ir
 37. بناب cw.ubonab.ac.ir
 38. دانشگاه صنعتی جندی شاپور ac.jsu.ac.ir
 39. دانشگاه صنعتی جندی شاپور Lms.jsu.ac.ir
 40. دانشگاه صنعتی جندی شاپور dl.jsu.ac.ir
 41. دانشگاه صنعتی جندی شاپور Dl2.jsu.ac.ir
 42. دانشگاه صنعتی ارومیه http://lms.uut.ac.ir
 43. دانشگاه صنعتی ارومیه https://lms.uut.ac.ir
 44. بجنورد vu.ub.ac.ir
 45. دانشگاه صنعتی اراک https://arakut.nimael.com
 46. دانشگاه اراک ftp.araku.ac.ir
 47. دانشگاه اراک lms.araku.ac.ir
 48. دانشگاه اراک golestan.araku.ac.ir
 49. دانشگاه اراک Vlearn.araku.ac.ir
 50. دانشگاه اراک rd.araku.ac.ir
 51. حکیم سبزواری meeting.hsu.ac.ir
 52. حکیم سبزواری webinar.hsu.ac.ir
 53. حکیم سبزواری lms.hsu.ac.ir
 54. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان lms.azaruniv.ac.ir
 55. دانشگاه صنعتی شاهرود sayacam.shahroodut.ac.ir
 56. خوارزمی vc1.khu.ac.ir
 57. دانشگاه ملایر lms.malayeru.ac.ir
 58. دانشگاه سلمان فارسی کازرون lms.kazerunsfu.ac.ir
 59. دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان https://vu.gau.ac.ir/

 1. دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان https://gau.ac.ir/vu/

 1. دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی گرگان https://learn.gau.ac.ir/

 1. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار webinar.cmu.ac.ir
 2. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار vu.cmu.ac.ir
 3. دانشگاه هنر اصفهان lms.aui.ac.ir
 4. دانشگاه هنر اصفهان lms1.aui.ac.ir
 5. دانشگاه هنر اصفهان vc.aui.ac.ir
 6. دانشگاه گلستان adobe.gu.ac.ir
 7. دانشگاه گلستان adobe3.gu.ac.ir
 8. دانشگاه گلستان moodle.gu.ac.ir
 9. دانشگاه حضرت معصومه http://mooc.ut.ac.ir
 10. دانشگاه حضرت معصومه http://edu.hmu.ac.ir
 11. دانشگاه جامع علمی کاربردی Kmsu.nimael.com
 12. دانشگاه جامع علمی کاربردی Kmsuvc.nimael.com
 13. مجتمع آموزش عالی بم http://lms.bam.ac.ir/moodle/
 14. مجتمع آموزش عالی بم http://elearning.bam.ac.ir/
 15. مجتمع آموزش عالی بم http://bam.ac.ir/elearningUnit
 16. تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان https://elearn.iasbs.ac.ir
 17. تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان https://phoenix.iasbs.ac.ir
 18. تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان owl.iasbs.ac.ir
 19. دانشگاه جیرفت online.ujiroft.ac.ir
 20. دانشگاه صنعتی شهدای هویزه s26.skyroom.online
 21. دانشگاه هنر اسلامی تبریز vc.tabriziau.ac.ir
 22. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی lms.sru.ac.ir
 23. دانشگاه کاشان cms1.kashanu.ac.ir
 24. دانشگاه کاشان adobe.kashanu.ac.ir
 25. سماتوس webinar5.samatoos.ir
 26. سماتوس webinar6.samatoos.ir
 27. سماتوس webinar7.samatoos.ir
 28. سماتوس webinar8.samatoos.ir
 29. سماتوس webinar9.samatoos.ir
 30. سماتوس webinar10.samatoos.ir
 31. سماتوس webinar11.samatoos.ir
 32. سماتوس webinar12.samatoos.ir
 33. مرکز آموزش عالی لامرد lamerdel.sutech.ac.ir
 34. مجتمع آموزش عالی سراوان elc.saravan.ac.ir
 35. مجتمع آموزش عالی سراوان online.saravan.ac.ir
 36. دانشگاه سمنان vc.semnan.ac.ir
 37. دانشگاه سمنان vc2.semnan.ac.ir
 38. دانشگاه سمنان vc3.semnan.ac.ir
 39. دانشگاه سمنان vc4.semnan.ac.ir
 40. دانشگاه سمنان vc5.semnan.ac.ir
 41. دانشگاه سمنان vc6.semnan.ac.ir
 42. دانشگاه سمنان vc7.semnan.ac.ir
 43. دانشگاه سمنان vu.semnan.ac.ir
 44. دانشگاه سمنان vc69.semnan.ac.ir
 45. کاشمر vu.kashmar.ac.ir
 46. کاشمر vc1.kashmar.ac.ir
 47. مرکز آموزش عالی شهرضا 79.143.84.182
 48. مرکز آموزش عالی شهرضا dl.shahreza.ac.ir
 49. دانشگاه شهید چمران اهواز https://coursework.scu.ac.ir/
 50. دانشگاه شهید چمران اهواز http://meeting.sculms.ir/
 51. دانشگاه شهید چمران اهواز http://lms.scu.ac.ir/
 52. دانشگاه شهید چمران اهواز http://scu.ac.ir/
 53. دانشگاه شهید بهشتی azadac.sbu.ac.ir
 54. دانشگاه شهید بهشتی mainac.sbu.ac.ir
 55. دانشگاه شهید بهشتی Content.sbu.ac.ir
 56. دانشگاه شهید بهشتی zabt.sbu.ac.ir
 57. دانشگاه شهید بهشتی vu.sbu.ac.ir
 58. دانشگاه شهید بهشتی lms.sbu.ac.ir
 59. دانشگاه شهید بهشتی lmsplus.sbu.ac.ir
 60. دانشگاه اصفهان https://vu.ui.ac.ir/
 61. دانشگاه اصفهان http://vc2.ui.ac.ir/
 62. دانشگاه اصفهان http://vc.ui.ac.ir/
 63. دانشگاه اصفهان http://lms.ui.ac.ir/
 64. دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir
 65. دانشگاه تربیت مدرس oc.modares.ac.ir
 66. دانشگاه تربیت مدرس el.modares.ac.ir
 67. دانشگاه تربیت مدرس cloud.modares.ac.ir
 68. دانشگاه تربیت مدرس skype.modares.ac.ir
 69. دانشگاه سیستان و بلوچستان http://vu.usb.ac.ir
 70. دانشگاه سیستان و بلوچستان http://vle.usb.ac.ir
 71. دانشگاه سیستان و بلوچستان http://webinar2.usb.ac.ir
 72. دانشگاه سیستان و بلوچستان http://webinar3.usb.ac.ir
 73. دانشگاه کردستان uok.ac.ir
 74. دانشگاه کردستان elc.uok.ac.ir
 75. دانشگاه صنعتی شیراز Lms.sutech.ac.ir
 76. دانشگاه صنعتی شیراز El.sutech.ac.ir
 77. دانشگاه تهران elearn.ut.ac.ir
 78. دانشگاه تهران utec.ut.ac.ir
 79. دانشگاه تهران vclas.ut.ac.ir
 80. دانشگاه تهران vclas1.ut.ac.ir
 81. دانشگاه تهران vclas2.ut.ac.ir
 82. دانشگاه تهران vclas3.ut.ac.ir
 83. دانشگاه تهران vclas4.ut.ac.ir
 84. دانشگاه تهران vclas5.ut.ac.ir
 85. دانشگاه تهران vclas7.ut.ac.ir
 86. دانشگاه تهران vclas8.ut.ac.ir
 87. دانشگاه تهران vclas9.ut.ac.ir
 88. دانشگاه تهران vclas10.ut.ac.ir
 89. دانشگاه تهران vclas11.ut.ac.ir
 90. دانشگاه تهران vclas12.ut.ac.ir
 91. دانشگاه تهران vclas13.ut.ac.ir
 92. دانشگاه تهران vclas14.ut.ac.ir
 93. دانشگاه تهران vclas15.ut.ac.ir
 94. دانشگاه تهران utecsso.ut.ac.ir
 95. دانشگاه تهران vino.ut.ac.ir
 96. دانشگاه تهران cecm.ut.ac.ir
 97. دانشگاه تهران bayan.ut.ac.ir
 98. دانشگاه تهران http://vc.birjand.ac.ir
 99. دانشگاه علم وصنعت ایران http://lms.iust.ac.ir/
 100. دانشگاه علم وصنعت ایران http://ocw.iust.ac.ir/
 101. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect.unreal.iust.ac.ir/
 102. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir/
 103. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/
 104. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/
 105. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/
 106. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/
 107. دانشگاه علم وصنعت ایران http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir/
 108. دانشگاه علم وصنعت ایران http://connect.unreal.iust.ac.ir/
 109. دانشگاه علم وصنعت ایران http://connect1.unreal.iust.ac.ir/
 110. دانشگاه علم وصنعت ایران http://connect2.unreal.iust.ac.ir/
 111. دانشگاه علم وصنعت ایران http://connect3.unreal.iust.ac.ir/
 112. دانشگاه علم وصنعت ایران http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/
 113. دانشگاه علم وصنعت ایران http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/
 114. دانشگاه علم وصنعت ایران http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir/
 115. دانشگاه علم وصنعت ایران http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/
 116. دانشگاه علم وصنعت ایران http://stream.iust.ac.ir/
 117. دانشگاه علم وصنعت ایران http://video.iust.ac.ir/
 118. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://elearning.kntu.ac.ir/
 119. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://vumaster.kntu.ac.ir/
 120. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی https://educonnect.kntu.ac.ir
 121. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی https://kntu.ac.ir
 122. مرکز آموزش عالی استهبان estahbanihe.ac.ir
 123. دانشگاه هرمزگان https://hormozgan.ac.ir
 124. دانشگاه هرمزگان https://mail.hormozgan.ac.ir
 125. دانشگاه هرمزگان http://elc.hormozgan.ac.ir
 126. دانشگاه هرمزگان https://vcm.hormozgan.ac.ir
 127. دانشگاه هرمزگان https://vcm1.hormozgan.ac.ir
 128. دانشگاه هرمزگان https://vcm2.hormozgan.ac.ir
 129. دانشگاه هرمزگان https://vcm3.hormozgan.ac.ir
 130. دانشگاه هرمزگان https://ostad.hormozgan.ac.ir
 131. دانشگاه هرمزگان https://nasim.hormozgan.ac.ir
 132. پارک علم و فناوری یزد lms.ystp.ac.ir
 133. دانشگاه رفسنجان lms.vru.ac.ir
 134. دانشگاه صنعتی قم https://el.qut.ac.ir
 135. دانشگاه یاسوج webinar.yu.ac.ir
 136. دانشگاه یاسوج webinar1.yu.ac.ir
 137. دانشگاه یاسوج moodle.yu.ac.ir
 138. دانشگاه یاسوج webinar2.yu.ac.ir
 139. دانشگاه یاسوج research.kut.ac.ir
 140. خلیج فارس mt.pgu.ac.ir
 141. خلیج فارس webinar.pgu.ac.ir
 142. خلیج فارس meet.pgu.ac.ir
 143. خلیج فارس msg.pgu.ac.ir
 144. خلیج فارس pub.pgu.ac.ir
 145. دانشگاه علم و فناوری مازندران vee.mazust.ac.ir
 146. دانشگاه علم و فناوری مازندران reg.mazust.ac.ir
 147. دانشگاه علم و فناوری مازندران lms.jahromu.ac.ir
 148. دانشگاه علم و فناوری مازندران vc.jahromu.ac.ir
 149. دانشگاه لرستان Vc.lu.ac.ir
 150. دانشگاه هنر تهران lms.art.ac.ir
 151. دانشگاه هنر تهران adobe.art.ac.ir
 152. دانشگاه صنعتی سیرجان http://vc.sirjantech.ac.ir
 153. دانشگاه صنعتی سیرجان http://fvc.sirjantech.ac.ir
 154. دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده آموزشهای الکترونیکی http://10.104.1.229/moodle/login/index.php
 155. دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده آموزشهای الکترونیکی http://10.104.1.227
 156. دانشگاه صنعتی سهند-پردیس اصلی http://95.80.164.41
 157. دانشگاه صنعتی سهند http://95.80.184.253
 158. دانشگاه صنعتی سهند http://95.80.184.251
 159. دانشگاه قم OE.qom.ac.ir
 160. دانشگاه قم Webinar.qom.ac.ir
 161. دانشگاه قم VU.qom.ac.ir
 162. دانشگاه قم OE.qom.ac.ir
 163. دانشگاه قم Webinar.qom.ac.ir
 164. دانشگاه قم VU.qom.ac.ir
 165. الزهرا lms2.alzahra.ac.ir
 166. الزهرا virtualelt.alzahra.ac.ir
 167. الزهرا vclass1.alzahra.ac.ir
 168. الزهرا vclass2.alzahra.ac.ir
 169. الزهرا vclass3.alzahra.ac.ir
 170. الزهرا vc.alzahra.ac.ir
 171. الزهرا meeting.alzahra.ac.ir
 172. الزهرا class.alzahra.ac.ir
 173. الزهرا learning.alzahra.ac.ir
 174. الزهرا learn.alzahra.ac.ir
 175. الزهرا http://app.alzahra.ac.ir/
 176. الزهرا eclass.alzahra.ac.ir
 177. دانشگاه صنعتی همدان www.hut.ac.ir/elearning/
 178. دانشگاه صنعتی همدان www.hut.ac.ir/hutlms
 179. دانشگاه صنعتی همدان lms.hut.ac.ir
 180. دانشگاه صنعتی همدان cw.hut.ac.ir
 181. دانشگاه رازی lms1.razi.ac.ir
 182. دانشگاه رازی lms4.razi.ac.ir
 183. دانشگاه رازی lms7.razi.ac.ir
 184. دانشگاه رازی vc1.razi.ac.ir
 185. دانشگاه رازی vc2.razi.ac.ir
 186. دانشگاه رازی vc3.razi.ac.ir
 187. دانشگاه رازی vc4.razi.ac.ir
 188. دانشگاه رازی vc5.razi.ac.ir
 189. دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://lms.aut.ac.ir
 190. دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://courses.aut.ac.ir
 191. دانشگاه صنعتی امیرکبیر vc1.aut.ac.ir
 192. دانشگاه صنعتی امیرکبیر vc2.aut.ac.ir
 193. دانشگاه صنعتی امیرکبیر vc3.aut.ac.ir
 194. دانشگاه صنعتی امیرکبیر vc4.aut.ac.ir
 195. دانشگاه صنعتی امیرکبیر vc5.aut.ac.ir
 196. دانشگاه ولایت vu.velayat.ac.ir
 197. دانشگاه ولایت webinar2.velayat.ac.ir
 198. دانشگاه بوعلی سینا vc.basu.ac.ir
 199. فرزانگان سمنان (ویژه خواهران ) vc.fgusem.ac.ir
 200. دانشکده نفت تهران tehran.put.ac.ir
 201. دانشکده نفت آبادان ait.put.ac.ir
 202. دانشکده نفت اهواز ahwaz.put.ac.ir
 203. دانشکده علوم دریایی محمودآباد mnc.put.ac.ir
 204. مراغه online.maragheh.ac.ir
 205. مراغه www.maragheh.ac.ir
 206. دانشگاه معارف اسلامی maaref.ac.ir
 207. دانشگاه معارف اسلامی LMS.maaref.ac.ir
 208. کوثر (ویژه خواهران) vc.kub.ac.ir
 209. گرمسار 79.143.84.139
 210. گرمسار 78.38.156.206
 211. دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل http://81.12.72.119/Samaweb
 212. سمالایو samalive.ir
 213. مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان session.online-student.ir
 214. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان vc.bkatu.ac.ir
 215. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان http://lms1.bkatu.ac.ir/
 216. دانشگاه صنعت نفت http://elearn.put.ac.ir/
 217. دانشگاه صنعت نفت http://vc7.viannacloud.ir/
 218. کوثر (ویژه خواهران) lms.kub.ac.ir
 219. دانشگاه علامه طباطبایی atu.iranlms.org
 220. دانشگاه علامه طباطبایی atu-thesis.iranlms.org
 221. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb02.iranlms.org
 222. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb03.iranlms.org
 223. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb04.iranlms.org
 224. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb05.iranlms.org
 225. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb06.iranlms.org
 226. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb07.iranlms.org
 227. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb08.iranlms.org
 228. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb09.iranlms.org
 229. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb10.iranlms.org
 230. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb11.iranlms.org
 231. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb12.iranlms.org
 232. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb13.iranlms.org
 233. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb14.iranlms.org
 234. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb15.iranlms.org
 235. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb16.iranlms.org
 236. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb17.iranlms.org
 237. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb18.iranlms.org
 238. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb19.iranlms.org
 239. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb20.iranlms.org
 240. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb21.iranlms.org
 241. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb22.iranlms.org
 242. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb23.iranlms.org
 243. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb24.iranlms.org
 244. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb25.iranlms.org
 245. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb26.iranlms.org
 246. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb27.iranlms.org
 247. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb28.iranlms.org
 248. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb29.iranlms.org
 249. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb30.iranlms.org
 250. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb31.iranlms.org
 251. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb32.iranlms.org
 252. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb33.iranlms.org
 253. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb34.iranlms.org
 254. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb35.iranlms.org
 255. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb36.iranlms.org
 256. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb37.iranlms.org
 257. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb38.iranlms.org
 258. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb39.iranlms.org
 259. دانشگاه علامه طباطبایی atubbb40.iranlms.org
 260. دانشگاه محقق اردبیلی Sci1.uma.ac.ir/moodle
 261. دانشگاه محقق اردبیلی Sci2.uma.ac.ir/moodle
 262. دانشگاه محقق اردبیلی Lit.uma.ac.ir/moodle
 263. دانشگاه محقق اردبیلی Soc.uma.ac.ir/moodle
 264. دانشگاه محقق اردبیلی Agri1.uma.ac.ir/moodle
 265. دانشگاه محقق اردبیلی Agri2.uma.ac.ir/moodle
 266. دانشگاه محقق اردبیلی Eng1.uma.ac.ir/moodle
 267. دانشگاه محقق اردبیلی Eng2.uma.ac.ir/moodle
 268. دانشگاه محقق اردبیلی Eng3.uma.ac.ir/moodle
 269. دانشگاه محقق اردبیلی Pardis.uma.ac.ir/moodle
 270. دانشگاه محقق اردبیلی Omoomi.uma.ac.ir/moodle
 271. دانشگاه محقق اردبیلی Sci1.adobe.uma.ac.ir
 272. دانشگاه محقق اردبیلی Sci2.adobe.uma.ac.ir
 273. دانشگاه محقق اردبیلی Lit.adobe.uma.ac.ir
 274. دانشگاه محقق اردبیلی Soc.adobe.uma.ac.ir
 275. دانشگاه محقق اردبیلی Agri1.adobe.uma.ac.ir
 276. دانشگاه محقق اردبیلی Agri2.adobe.uma.ac.ir
 277. دانشگاه محقق اردبیلی Edu.adobe.uma.ac.ir
 278. دانشگاه محقق اردبیلی Eng1.adobe.uma.ac.ir
 279. دانشگاه محقق اردبیلی Eng2.adobe.uma.ac.ir
 280. دانشگاه محقق اردبیلی Eng3.adobe.uma.ac.ir
 281. دانشگاه محقق اردبیلی Pardis.adobe.uma.ac.ir
 282. دانشگاه محقق اردبیلی Omoomi.adobe.uma.ac.ir
 283. شاهد elearning.shahed.ac.ir
 284. شاهد elearning.shahed.ac.ir
 285. شاهد elearning.shahed.ac.ir
 286. شاهد elearning.shahed.ac.ir
 287. شاهد elearning.shahed.ac.ir
 288. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان meeting.jahadp.ir
 289. سایت آموزش مجازی معاونت جهاد دانشگاهی cel.jde.ir
 290. سایت آموزش مجازی معاونت جهاد دانشگاهی Meeting.acecr.ac.ir
 291. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان Sad.Jdeihe.ac.ir
 292. آموزش مجازی LMS.Jdeihe.ac.ir
 293. سامانه آموزش آنلاین جهاد دانشگاهی اصفهان elearn2.pishgamrayan.com
 294. سامانه آموزش آنلاین جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان Lms.elir.ir
 295. سامانه آموزش زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی vc.eight.ir
 296. سامانه آموزش زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی eightlms.ir
 297. آموزش های الکترونیکی جهاد دانشگاهی همدان Hmdlms.ir
 298. آموزشکده فنی دختران مراغه lms.tct.ac.ir
 299. دانشکده فنی شماره 1 تبریز Reg.tct.ac.ir
 300. دانشکده فنی شماره 1 ارومیه – شهید قاضی طباطبایی http://video.afo.ac.ir
 301. آموزشکده فنی شماره دو اهواز – شهداء www.skyroom.online
 302. آموزشکده فنی پسران سمنان http://185.126.202.195/semnantvu http:cel.jde.irfannisemnan
 303. دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان lms1.isfahan.pnu.ac.ir
 304. دانشگاه پیام نور مرکز کاشان lms2.isfahan.pnu.ac.ir
 305. دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد lms3.isfahan.pnu.ac.ir
 306. دانشگاه پیام نور استان ایلام lms3.kshpnu.ac.ir
 307. دانشگاه پیام نور استان بوشهر lms.bpnu.ir
 308. دانشگاه پیام نور استان بوشهر lms1.bu.pnu.ac.ir
 309. دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی yar1.meetingyar.com
 310. دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی lms.nkh-pnu.ac.ir
 311. دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه وبویراحمد lms.kb.pnu.ac.ir
 312. دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه وبویراحمد lms.kb.pnu.ac.ir
 313. دانشگاه پیام نور استان زنجان 37.152.161.59
 314. دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان lms.sb.pnu.ac.ir
 315. دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان vc.sb.pnu.ac.ir
 316. دانشگاه پیام نور استان کردستان vc1.kdpnu.ac.ir
 317. دانشگاه پیام نور استان کرمان online.pnuk.ac.ir
 318. دانشگاه پیام نور استان کرمان online.pnuk.ac.ir
 319. دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه http://lms1.kshpnu.ac.ir
 320. دانشگاه پیام نور استان مازندران lms1.mpnu.ac.ir
 321. دانشگاه پیام نور استان مازندران lms3.mpnu.ac.ir
 322. دانشگاه پیام نور استان مازندران lms4.mpnu.ac.ir
 323. دانشگاه پیام نور استان یزد lms.yazd.pnu.ac.ir
 324. تهران vc.tpnu.ac.ir
 325. خراسان جنوبی Vc.skpnu.ac.ir
 326. تهران (سازمان مرکزی) vcs4.pnu.ac.ir
 327. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان vc.iranian.ac.ir
 328. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان lms.iranian.ac.ir
 329. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server479.bbb-server.com
 330. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server477.bbb-server.com
 331. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server486.bbb-server.com
 332. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server493.bbb-server.net
 333. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server476.bbb-server.com
 334. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server484.bbb-server.com
 335. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server478.bbb-server.com
 336. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server480.bbb-server.com
 337. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server492.bbb-server.net
 338. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server483.bbb-server.com
 339. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server485.bbb-server.com
 340. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان server492.bbb-server.net
 341. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان http://vlc.dpm.ir
 342. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان sepehr.sadjad.ac.ir
 343. غیر انتفاعی شاندیز ip1.shandiz.ac.ir
 344. غیر انتفاعی شاندیز ip2.shandiz.ac.ir
 345. غیر انتفاعی شاندیز ip4.shandiz.ac.ir
 346. غیر انتفاعی شاندیز ip5.shandiz.ac.ir
 347. غیر انتفاعی شاندیز class.shandiz.ac.ir
 348. مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد http://lms.iju.ir
 349. مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد http://vc.iju.ir
 350. مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد http://resource.iju.ir
 351. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://msl.imamreza.ac.ir
 352. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://bsl.imamreza.ac.ir
 353. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://online.imamreza.ac.ir
 354. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://pooya.imamreza.ac.ir
 355. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://pooya1.imamreza.ac.ir
 356. دانشگاه امام رضا (علیه السلام) http://olc.imamreza.ac.ir
 357. موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان lms.sepahan.ac.ir
 358. موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان 194.150.68.19
 359. موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان 194.150.68.22
 360. موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان edu.sepahan.ac.ir
 361. مجتمع آموزش عالی سراوان elc.saravan.ac.ir
 362. دانشگاه شهاب دانش http://Lms.shdu.ac.ir
 363. موسسه آموزش عالی ادیبان lms.adiban.ac.ir
 364. موسسه آموزش عالی روزبهان ساری lms.rouzbahan.ac.ir
 365. موسسه آموزش عالی روزبهان ساری adobe.rouzbahan.ac.ir
 366. دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی lms.shbu.ac.ir
 367. موسسه آموزش عالی حکیم طوس http://elc.hakimtoos.ac.ir
 368. موسسه آموزش عالی پیروزان https://pirouzan.samatoos.ir/
 369. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar5.samatoos.ir/
 370. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar6.samatoos.ir/
 371. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar7.samatoos.ir/
 372. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar8.samatoos.ir/
 373. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar9.samatoos.ir/
 374. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar10.samatoos.ir/
 375. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar11.samatoos.ir/
 376. موسسه آموزش عالی پیروزان https://webinar12.samatoos.ir/
 377. موسسه آموزش عالی بصیر آبیک Lms.iranian.ac.ir
 378. موسسه آموزش عالی بصیر آبیک basir.iranian.ac.ir
 379. موسسه آموزش عالی بصیر آبیک vc.iranian.ac.ir
 380. مجتمع آموزش عالی شیروان https://shirvan.samatoos.ir/
 381. مجتمع آموزش عالی شیروان https://webinar6.samatoos.ir/
 382. مجتمع آموزش عالی شیروان https://webinar10.samatoos.ir/
 383. مجتمع آموزش عالی شیروان https://webinar11.samatoos.ir/
 384. مجتمع آموزش عالی شیروان https://webinar12.samatoos.ir/
 385. مرکز آموزش عالی محلات lms.mahallat.ac.ir
 386. مرکز آموزش عالی محلات meet.mahallat.ac.ir
 387. موسسه آموزش عالی بینالود مشهد dl.binaloud.ac.ir
 388. موسسه آموزش عالی بینالود مشهد lms.binaloud.ac.ir
 389. موسسه آموزش عالی بینالود مشهد binaloudunv.ir
 390. موسسه آموزش عالی بینالود مشهد elc.binaloud.ac.ir
 391. دانشگاه سوره sibad.soore.ac.ir
 392. دانشگاه سوره elearning.soore.ac.ir
 393. موسسه آموزش عالی آپادانا lms.apadana.ac.ir
 394. موسسه آموزش عالی خرد بوشهر www.training.kherad.ac.ir
 395. موسسه آموزش عالی خرد بوشهر www.online.kherad.ac.ir
 396. موسسه آموزش عالی خراسان https://vclass.samatoos.ir/
 397. موسسه آموزش عالی خراسان https://webinar6.samatoos.ir/
 398. موسسه آموزش عالی خراسان https://webinar10.samatoos.ir/
 399. موسسه آموزش عالی خراسان https://webinar11.samatoos.ir/
 400. موسسه آموزش عالی خراسان https://webinar12.samatoos.ir/
 401. دانشگاه غیرانتفاعی-غیردولتی رجاء Lms.raja.ac.ir
 402. موسسه آموزش عالی سردار جنگل lms.sjihe.ac.ir
 403. موسسه آموزش عالی سردار جنگل dl.best.khi.ac.ir
 404. مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز http://lms.eram-shiraz.ac.ir
 405. موسسه حکیم نظامی قوچان s32.skyroom.online
 406. موسسه آموزش عالی مهر اروند lms.nimael.com
 407. موسسه آموزش عالی مهر اروند nimavc2.nimael.com
 408. موسسه آموزش عالی مهر اروند nimavc3.nimael.com
 409. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar5.samatoos.ir/
 410. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar6.samatoos.ir/
 411. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar7.samatoos.ir/
 412. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar8.samatoos.ir/
 413. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar9.samatoos.ir/
 414. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar10.samatoos.ir/
 415. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar11.samatoos.ir/
 416. موسسه آموزش عالی مهر اروند https://webinar12.samatoos.ir/
 417. دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران http://lms.refah.ac.ir
 418. موسسه غیرانتفاعی اندیشه www.skyroom.online
 419. تبیان نت https://ebarkhat.ac.ir/
 420. موسسه آموزش عالی کارون el.karoon.ac.ir
 421. موسسه آموزش عالی صفاهان edu.safahan.ac.ir
 422. موسسه آموزش عالی صفاهان lms.safahan.ac.ir
 423. موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز http://37.152.176.36
 424. موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز http://lms.roshdiyeh.ac.ir
 425. موسسه آموزش عالی نورهدایت شهرکرد http://45.159.198.97/noorhedayat
 426. موسسه آموزش عالی فردوس lms.ferdowsmashhad.ac.ir
 427. موسسه آموزش عالی گیل Gil-lms.gil.ac.ir
 428. موسسه غیرانتفاعی اندیشه www.skyroom.online
 429. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان 79.143.84.124
 430. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar5.samatoos.ir/
 431. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar6.samatoos.ir/
 432. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar7.samatoos.ir/
 433. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar8.samatoos.ir/
 434. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar9.samatoos.ir/
 435. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar10.samatoos.ir/
 436. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar11.samatoos.ir/
 437. موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان https://webinar12.samatoos.ir/
 438. آموزش عالی استهبان lms.estahbanihe.ac.ir
 439. آموزش عالی استهبان webinar.estahbanihe.ac.ir
 440. موسسه آموزش عالی سلمان فارسی مشهد elc3.dpm.ir
 441. موسسه آموزش عالی صدرالمتألهین(صدرا) samaneh.sadra.ac.ir
 442. دانشگاه امام صادق sama.isu.ac.ir
 443. دانشگاه امام صادق elearning.isu.ac.ir
 444. دانشگاه امام صادق ec.isu.ac.ir
 445. دانشگاه خیام https://www.khayyam.ac.ir
 446. دانشگاه علوم اسلامی رضوی elc.razavi.ac.ir
 447. موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر data.sepehr.ac.ir
 448. موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر lms.sepehr.ac.ir
 449. موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد lms.fit.ac.ir
 450. موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی 45.129.37.245
 451. موسسه آموزش عالی خزر http://lms.khazar.ac.ir/
 452. موسسه آموزش عالی خزر https://bigbluebutton.ezvclass.ir/
 453. موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز LMS.Daneshvaran.ac.ir
 454. موسسه آموزش عالی هنر شیراز https://lms.honarshiraz.ac.ir
 455. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل http://2.179.176.21/samaweb
 456. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل https://samalive.ir/
 457. مجتمع آموزش عالی زرند Lms.zarand.ac.ir
 458. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب http://45.159.198.117
 459. دانشگاه صدا و سیما lms.iribu.ac.ir
 460. سامانه یادگیری الکترونیکی Lms.iranian.ac.ir
 461. سامانه یادگیری الکترونیکی Tms.iranian.ac.ir
 462. موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری lms.eqbal.ac.ir
 463. موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری class.eqbal.ac.ir
 464. موسسه آموزش عالی فیض الاسلام vc.fei.ac.ir
 465. موسسه آموزش عالی فیض الاسلام lms.fei.ac.ir
 466. موسسه آموزش عالی فیض الاسلام sad.fei.ac.ir
 467. موسسه آموزش عالی فخررازی 87.236.209.182
 468. موسسه غیر انتفاعی و غیردولتی سراج http://meet.seraj.ac.ir/
 469. موسسه غیر انتفاعی و غیردولتی سراج tafreshu.nimael.com
 470. دانشگاه شیخ بهایی vc.shbu.ac.ir
 471. دانشگاه شیخ بهایی elc2.dpm.ir
 472. دانشگاه امام صادق علیه السلام sama.isu.ac.ir
 473. دانشگاه امام صادق علیه السلام elearning.isu.ac.ir
 474. جامعه المصطفی (ص) العالمیه Miuvc.ir
 475. جامعه المصطفی (ص) العالمیه Vce.miu.ac.ir
 476. دانشگاه علوم پزشکی قم vc.muq.ac.ir
 477. دانشگاه علوم پزشکی قم lms.muq.ac.ir
 478. دانشگاه علوم پزشکی قم tabib.muq.ac.ir
 479. دانشگاه علوم پزشکی قم sama.muq.ac.ir
 480. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل arumsnavid.vums.ac.ir
 481. دانشگاه علوم پزشکی خلخال khalumsnavid.vums.ac.ir
 482. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان muinavid.vums.ac.ir
 483. دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaumsnavid.vums.ac.ir
 484. دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) abzumsnavid.vums.ac.ir
 485. دانشگاه علوم پزشکی ایلام medilamnavid.vums.ac.ir
 486. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه umsunavid.vums.ac.ir
 487. دانشگاه علوم پزشکی سراب sarabnavid.vums.ac.ir
 488. دانشگاه علوم پزشکی مراغه mrgumsnavid.vums.ac.ir
 489. دانشگاه علوم پزشکی تبریز tbzmednavid.vums.ac.ir
 490. دانشگاه علوم پزشکی خوی khoyfaculty.vums.ac.ir
 491. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر bpumsnavid.vums.ac.ir
 492. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر elc.bpums.ac.ir
 493. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر vc.bpums.ac.ir
 494. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر lms.bpums.ac.ir
 495. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر tabib.bpums.ac.ir
 496. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر elib.bpums.ac.ir
 497. دانشگاه علوم پزشکی مجازی navid.vums.ac.ir
 498. دانشگاه علوم پزشکی تهران tumsnavid.vums.ac.ir
 499. دانشگاه علوم پزشکی انتقال خون ibtonavid.vums.ac.ir
 500. دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی uswrnavidnavid.vums.ac.ir
 501. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی sbunavid.vums.ac.ir
 502. دانشگاه علوم پزشکی ایران iumsnavid.vums.ac.ir
 503. دانشگاه علوم پزشکی قلب رجایی imunavid.vums.ac.ir
 504. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… bmsunavid.vums.ac.ir
 505. دانشگاه علوم پزشکی ارتش ajaumsnavid.vums.ac.ir
 506. دانشگاه علوم پزشکی شاهد shahednavid.vums.ac.ir
 507. دانشگاه علوم پزشکی مجازی vums.ac.ir
 508. دانشگاه علوم پزشکی مجازی sama.vums.ac.ir
 509. دانشگاه علوم پزشکی مجازی elib.vums.ac.ir
 510. دانشگاه علوم پزشکی مجازی research.vums.ac.ir
 511. دانشگاه علوم پزشکی مجازی register.vums.ac.ir
 512. دانشگاه علوم پزشکی مجازی exam.vums.ac.ir
 513. دانشگاه علوم پزشکی مجازی ecpd.vums.ac.ir
 514. دانشگاه علوم پزشکی مجازی vc.vums.ac.ir
 515. دانشگاه علوم پزشکی مجازی vc2.vums.ac.ir
 516. دانشگاه علوم پزشکی مجازی arman.vums.ac.ir
 517. موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون vc.ibto.ir
 518. دانشگاه علوم پزشکی تهران sipad.tums.ac.ir
 519. دانشگاه علوم پزشکی تهران education.tums.ac.ir
 520. دانشگاه علوم پزشکی تهران live.tums.ac.ir
 521. دانشگاه علوم پزشکی تهران webinartums.tums.ac.ir
 522. دانشگاه علوم پزشکی تهران samad.tums.ac.ir
 523. دانشگاه علوم پزشکی تهران exam.tums.ac.ir
 524. دانشگاه علوم پزشکی تهران vclass.tums.ac.ir
 525. دانشگاه علوم پزشکی تهران academy.tums.ac.ir
 526. دانشگاه علوم پزشکی تهران virtualservice.tums.ac.ir
 527. دانشگاه علوم پزشکی تهران webinar.tums.ac.ir
 528. دانشگاه علوم پزشکی تهران webinaradobe.tums.ac.ir
 529. دانشگاه علوم پزشکی تهران envirtualservice.tums.ac.ir
 530. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت research.ac.ir
 531. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد skumsnavid.vums.ac.ir
 532. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند bumsnavid.vums.ac.ir
 533. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند vc.bums.ac.ir
 534. دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thumsnavid.vums.ac.ir
 535. دانشگاه علوم پزشکی مشهد mumsnavid.vums.ac.ir
 536. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار medsabnavid.vums.ac.ir
 537. دانشگاه علوم پزشکی گناباد gmunavid.vums.ac.ir
 538. دانشگاه علوم پزشکی تربت جام trjumsnavid.vums.ac.ir
 539. دانشگاه علوم پزشکی نیشابور numsnavid.vums.ac.ir
 540. دانشگاه علوم پزشکی مشهد lms.mums.ac.ir
 541. دانشگاه علوم پزشکی مشهد webinar.mums.ac.ir
 542. دانشگاه علوم پزشکی گناباد webinar.gmu.ac.ir
 543. دانشگاه علوم پزشکی بجنورد nkumsnavid.vums.ac.ir
 544. دانشگاه علوم پزشکی اسفراین esfrumsnavid.vums.ac.ir
 545. دانشگاه علوم پزشکی اهواز ajumsnavid.vums.ac.ir
 546. دانشگاه علوم پزشکی ابادان abadanumsnavid.vums.ac.ir
 547. دانشگاه علوم پزشکی دزفول dumsnavid.vums.ac.ir
 548. دانشگاه علوم پزشکی بهبهان behumsnavid.vums.ac.ir
 549. دانشگاه علوم پزشکی شوشتر shoushtarnavid.vums.ac.ir
 550. دانشگاه علوم پزشکی زنجان zumsnavid.vums.ac.ir
 551. دانشگاه علوم پزشکی زنجان connect.zums.ac.ir
 552. دانشگاه علوم پزشکی زنجان connect.zums.ac.ir
 553. دانشگاه علوم پزشکی زنجان vc.zums.ac.ir
 554. دانشگاه علوم پزشکی زنجان vc.zums.ac.ir
 555. دانشگاه علوم پزشکی زنجان sama.zums.ac.ir
 556. دانشگاه علوم پزشکی سمنان semumsnavid.vums.ac.ir
 557. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود shmunavid.vums.ac.ir
 558. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zaumsnavid.vums.ac.ir
 559. دانشگاه علوم پزشکی زابل zbmunavid.vums.ac.ir
 560. دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر irshumsnavid.vums.ac.ir
 561. دانشگاه علوم پزشکی شیراز sumsnavid.vums.ac.ir
 562. دانشگاه علوم پزشکی جهرم jumsnavid.vums.ac.ir
 563. دانشگاه علوم پزشکی لارستان larumsnavid.vums.ac.ir
 564. دانشگاه علوم پزشکی گراش gerumsnavid.vums.ac.ir
 565. دانشگاه علوم پزشکی فسا fumsnavid.vums.ac.ir
 566. دانشگاه علوم پزشکی جهرم vc.jums.ac.ir
 567. دانشگاه علوم پزشکی جهرم vexam.jums.ac.ir
 568. دانشگاه علوم پزشکی فسا vc.fums.ac.ir
 569. دانشگاه علوم پزشکی قزوین qumsnavid.vums.ac.ir
 570. دانشگاه علوم پزشکی قم muqnavid.vums.ac.ir
 571. دانشگاه علوم پزشکی کردستان muknavid.vums.ac.ir
 572. دانشگاه علوم پزشکی سنندج vc2.muk.ac.ir
 573. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان rumsnavid.vums.ac.ir
 574. دانشگاه علوم پزشکی کرمان kmunavid.vums.ac.ir
 575. دانشگاه علوم پزشکی بم mubamnavid.vums.ac.ir
 576. دانشگاه علوم پزشکی سیرجان sirumsnavid.vums.ac.ir
 577. دانشگاه علوم پزشکی جیرفت jmunavid.vums.ac.ir
 578. دانشگاه علوم پزشکی کرمان oc.kmu.ac.ir
 579. دانشگاه علوم پزشکی کرمان sr.kmu.ac.ir
 580. دانشگاه علوم پزشکی جیرفت vc.jmu.ac.ir
 581. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kmusnavid.vums.ac.ir
 582. دانشگاه علوم پزشکی یاسوج yumsnavid.vums.ac.ir
 583. دانشگاه علوم پزشکی گلستان goumsnavid.vums.ac.ir
 584. دانشگاه علوم پزشکی گیلان gumsnavid.vums.ac.ir
 585. دانشگاه علوم پزشکی لرستان lumsnavid.vums.ac.ir
 586. دانشگاه علوم پزشکی لرستان exam.lums.ac.ir
 587. دانشگاه علوم پزشکی لرستان stu.lums.ac.ir
 588. دانشگاه علوم پزشکی لرستان webconf.lums.ac.ir
 589. دانشگاه علوم پزشکی لرستان lorestan.ircme.ir
 590. دانشگاه علوم پزشکی بابل mubabolnavid.vums.ac.ir
 591. دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazumsnavid.vums.ac.ir
 592. دانشگاه علوم پزشکی بابل azmoon.mubabol.ac.ir
 593. دانشگاه علوم پزشکی بابل webinar.mubabol.ac.ir
 594. دانشگاه علوم پزشکی بابل hamava.mubabol.ac.ir
 595. دانشگاه علوم پزشکی اراک arakmunavid.vums.ac.ir
 596. دانشگاه علوم پزشکی ساوه savehumsnavid.vums.ac.ir
 597. دانشگاه علوم پزشکی خمین khomeindhnavid.vums.ac.ir
 598. دانشکده علوم پزشکی ساوه vc.savehums.ac.ir
 599. دانشکده علوم پزشکی ساوه lms.savehums.ac.ir
 600. دانشکده علوم پزشکی ساوه lmsvc.savehums.ac.ir
 601. دانشگاه علوم پزشکی خمین khomeinums.ac.ir
 602. دانشگاه علوم پزشکی خمین edu.khomeinums.ac.ir
 603. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان humsnavid.vums.ac.ir
 604. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان humsnavid.vums.ac.ir
 605. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان lms.hums.ac.ir
 606. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان webconf.hums.ac.ir
 607. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان exam.hums.ac.ir
 608. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان rep.hums.ac.ir
 609. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 3b.hums.ac.ir
 610. دانشگاه علوم پزشکی همدان umshanavid.vums.ac.ir
 611. دانشگاه علوم پزشکی اسد آباد aumsnavid.vums.ac.ir
 612. دانشگاه علوم پزشکی یزد ssunavid.vums.ac.ir
 613. دانشگاه علوم پزشکی یزد lms.ssu.ac.ir
 614. دانشگاه علوم پزشکی یزد adbc.ssu.ac.ir
 615. دانشگاه علوم پزشکی گلستان vc3.goums.ac.ir
 616. دانشگاه علوم پزشکی گلستان vc1.goums.ac.ir
 617. دانشگاه علوم پزشکی گلستان vc2.goums.ac.ir
 618. دانشگاه علوم پزشکی گلستان vc2.goums.ac.ir
 619. دانشگاه علوم پزشکی گلستان vc4.goums.ac.ir
 620. دانشگاه علوم پزشکی گلستان elearn.goums.ac.ir
 621. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود exam.shmu.ac.ir
 622. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود lms.shmu.ac.ir
 623. دانشگاه علوم پزشکی فسا vc.fums.ac.ir
به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی