جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته قبولی دندانپزشکی با سهمیه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 62864

قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله کارنامه قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور سراسری قرار داده ایم.همچنین آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد و 5 درصد در دانشگاه های سراسری را در جدول های جداگانه برای راهنمایی داوطلبان کنکور در این مقاله شرح داده ایم.


 رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد و 25 درصدی جانبازی و ایثارگری

قبولی دندانپزشکی با سهمیه جانبازی و ایثارگری ۵ درصدی و  ۲۵ درصدی در دانشگاه های سراسری از مزیت های استفاده از این سهمیه در کنکور است، در این صفحه آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۵ در صدی و ۲۵ در صدی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، گرگان، ایلام و … را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور 1402-1403 قرار داده ایم.


 رتبه قبولی دندان پزشکی با سهمیه ۵ درصدی علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر رتبه قبولی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با سهمیه 5 درصد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: دندانپزشکی

شهر داوطلب: شیراز نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: ایثارگر( 5 درصد ظرفیت) رتبه در سهمیه: 130
رتبه کشوری: 998 تراز: 9897
نام درس درصد
ادبیات فارسی 69
عربی 23
معارف 31
زبان 5
زمین شناسی 15
ریاضیات 28
زیست شناسی 59
فیزیک 64
شیمی 70
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد علوم پزشکی گلستان -گرگان 

در جدول زیر رتبه قبولی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان با سهمیه 5 درصد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: دندانپزشکی

شهر داوطلب:  بهشهر نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: ایثارگر( 5 درصد ظرفیت) رتبه در سهمیه: 310
رتبه کشوری: 3030 تراز: 9087
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43
عربی 25
معارف 18
زبان 12
زمین شناسی 0
ریاضیات 0
زیست شناسی 67
فیزیک 16
شیمی 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی با سهمیه ۲۵ درصدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد 1402-1403 ادامه مقاله را بخوانید:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:دندانپزشکی

شهر داوطلب: اصفهان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: ایثارگر(25 درصدی) رتبه در سهمیه: 174
رتبه کشوری: 1435 تراز: 8998
نام درس درصد
ادبیات فارسی 65
عربی 17
معارف 21
زبان 2
زمین شناسی 17
ریاضیات 60
زیست شناسی 31
فیزیک 25
شیمی 10
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم پزشکی تهران


رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در جدول زیر رتبه قبولی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با سهمیه 25 درصد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته:دندانپزشکی

شهر داوطلب: کرمانشاه نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: ایثارگر(25 درصد) رتبه در سهمیه: 178
رتبه کشوری: 1510 تراز: 9499
نام درس درصد
ادبیات فارسی 60
عربی 54
معارف 10
زبان 2
زمین شناسی 10
ریاضیات 40
زیست شناسی 55
فیزیک 2
شیمی 10
دانشگاه محل قبولی: علوم پزشکی ایلام


نمونه کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه 25 درصد

در این قسمت رتبه کارنامه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد در دانشگاه علوم پزشکی بندعباس، جیرفت، فسا، گلستان -گرگان،  خرم آباد، کاشان، کرمانشاه، و علوم پزشکی گناباد را در اختیار داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ قرار داده ایم.

رتبه های جدول زیر آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی در کارنامه داوطلبان با سهمیه 25 درصد در صورت اعمال تاثیر سهمیه در رتبه است:

رتبه در سهمیه 2367 2555 2625 2721 2814 2009 1999 2000 2001 2005
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد


 نمونه کارنامه قبولی دندانپزشکی سهمیه ایثارگران ۵ درصد

در  این قسمت  رتبه کارنامه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس،جیرفت، فسا، گلستان -گرگان، دزفول، شاهرود، تبریز، کرمانشاه،ایلام، کاشان و علوم پزشکی گناباد را در اختیار داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ قرار داده ایم.

رتبه های جدول زیر آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی در کارنامه داوطلبان با سهمیه 5 درصد در صورت اعمال تاثیر سهمیه در رتبه است:

رتبه در سهمیه 2167 2355 2425 2521 2614 2119 1780 1997 1678 1927
دانشگاه محل قبولی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان دانشگاه علوم پزشکی دزفول دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام


تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1


مشاوره تلفنی انتخاب رشته قبولی دندانپزشکی با سهمیه

در این مقاله نمونه کارنامه و رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصدی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، داوطلبان عزیز که سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگری را دارند برای محاسبه رتبه قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد و همچنین قبولی دندانپزشکی با سهمیه 25 درصد می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه مشاوره تلفنی شما را راهنمایی نمایند.

مشاوران مجرب سامانه همچنین در انتخاب رشته قبولی دندانپزشکی با سهمیه 5 درصد و 25 درصد می توانند راهنمای شما باشند.

به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته قبولی دندانپزشکی با سهمیه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی