جهت مشاوره در زمینه شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 44992

شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت


ظرفیت پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری ۱۴۰۱

در این مقاله از جدیدترین شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت، در سال 1401، مطلع می شوید. همچنین می توانید مراحل نقل و انتقال دانشجویی را از طریق تماس تلفنی انجام دهید:


جدیدترین شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت 1401

 1. ماده 39) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
 2. ماده 40) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
 3. 1-40- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
 4. 2-40- متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
 5. 3-40- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
 6. 4-40- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل 12 باشد.
 7. تبصره : انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط ، امکان پذیر است.
 8. ماده 41) انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر :
 9. 1-41- شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود
 10. 2-41- بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد
 11. 3-41- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأئید مراجع ذیصلاح
 12. تبصره 1: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
 13. تبصره 2: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأئید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد
 14. تبصره 3: در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد ، همسر او می تواند به تهران منتقل شود.
 15. تبصره 4: صحت هر یک از موارد مذکور باید به تأئید دانشگاه مقصد نیز برسد.
 16. ماده 42) انتقال از دوره های شبانه و روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری (پیام نور) به   دانشگاه های حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال بلعکس آن با موافقت مبدا و مقصد ورعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
 17. تبصره 1: انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
 18. تبصره 2: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور تابع ضوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
 19. ماده 43) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.
 20. ماده 44) دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نماید.
 21. تبصره : در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.
 22.  ماده 45) در صورت انتقال ، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 و بیشتر از 10 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
 23. تبصره : تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب
  می شود.
 24.  ماده 46) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد ، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.
 25. ماده 47) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع ، فقط یک بار مجاز است.
 26. بررسی تقاضاهای نقل و انتقال دانشجویی کما فی السابق در پایان هر نیمسال تحصیلی و توسط شورای نقل و انتقالات دانشگاه صورت میپذیرد که در این راستا تقاضاهای انتقال ، میهمانی و تغییر رشته دانشجویان بایستی با هماهنگی میان دانشگاههای مبداء و مقصد به انجام رسد. از ارجاع و راهنمایی دانشجویان به وزارت متبوع خودداری و اطلاع رسانی دقیق به دانشجویان صورت پذیرد .-
 27. – در خصوص تقاضاهای انتقال دانشجویان از شهرستان به تهران شرایط آئین نامه رعایت و دانشجویان واجد شرایط فرم انتقال تحویل داده شود ضمناً از تابستان 1390 کمیسیون موارد خاص انتقال وزارت متبوع تشکیل نمیگردد و وظایف کمیسیون مذکور تماماًبه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهر تهران (تهران –شهید بهشتی –ارتش –بقیه ا…- شاهد –علوم بهزیستی و توانبخشی ) واگذار میگردد ، از تاریخ مذکور بررسی تقاضاهای نقل و انتقال در وزارت متبوع صورت نمیپذیرد و دانشگاههای علوم پزشکی کشور مجازند دانشجویان واجد شرایط را به دانشگاههای یاد شده راهنمایی نمایند.
 28. – انتقال و جابجایی داوطلبان بومی استان تهران که کد ویژه خود را در استانهای همجوار انتخاب می نمایند ، ممنوع می باشد .
 29. – بر اساس نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی انتقال و میهمانی دانشجویان از واحدهای بین الملل به دانشگاههایی علوم پزشکی و بالعکس ممنوع میباشد و این دسته از دانشجویان میتوانند تقاضای مذکور را به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد از واحد بین الملل به واحد بین الملل دیگری پی گیری نمایند.
 30. انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههایی که مجری طرح بازنگری و اصلاحات برنامه آموزش پزشکی میباشند تابع ضوابطی است که در آئین نامه بازنگری شده در چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده است.
 31.  –  میهمانی دانشجویان دانشگاههایی که مجری برنامه بازنگری شده آموزش پزشکی عمومی  نمیباشند به دانشگاههای مجری برنامه مذکور و بالعکس چنانچه باعث اختلال یا عقب افتادگی تحصیلی دانشجو شود ممنوع بوده و دانشگاهها بایستی در این خصوص اطلاع رسانی لازم را به انجام رسانند . لذا چنانچه دانشجویی بدون رعایت برنامه مذکور میهمان دانشگاهی شود که باعث بروز مشکل در روند تحصیلی وی گردد مسئولین آن برعهده آموزش دانشگاه مربوطه و شخص دانشجوی است.
 32.  – دانشجویان دانشگاههای آزاد میتوانند کماکان در دورههای کارآموزی و کارورزی با اخذ قرارداد مربوطه در دانشگاههای دولتی میهمان شوند.
 33. – مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مقرر گردید دانش آموختگان مقطع کارشناسی در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری و قبولی با رعایت سایر شرایط مجاز به شرکت در آزمون سراسری و ادامه تحصیل در دودرههای دکتری عمومی رشتههای پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی میباشند.
 34.  – لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی مشمول طرح
 35. – دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاههای اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم .
 36. – چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در صورت قبولی در دورههای دکتری عمومی رشتههای پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ملزم به پرداخت شهریه مطابق ضوابط مربوطه میباشد.

مشاوره تلفنی نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

برای مشاوره در در زمینه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی و سوالات و موضاعاتی نظیر موارد زیر می توانید با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی راهنما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند:

 • آیا نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی رایگان شد؟
 • زمان نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی
 • هزینه انتقالی دانشگاه علوم پزشکی چقدر است
 • سامانه نقل و انتقال دانشجویان وزرات بهداشت
 • انتقال دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور
 • شرایط انتقالی دانشگاه علوم پزشکی ایثارگران
 • مدارک لازم برای انتقالی دانشگاه علوم پزشکی چیست
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی وزارت بهداشت

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی