کد خبر : 7185

شرایط معافیت پزشکی مغز و اعصاب

در این مقاله میخواهیم تلاش کنیم و توضیح بدهیم برای آن دسته از مشمولان و سربازانی که میخواهند از شرایط معافیت پزشکی مغز و اعصاب با اطلاع  شوند.


 بیماری مغز و اعصاب چیست؟ بیماری های مغز و اعصاب انواع عملکردهای بدن را با مشکل موجه می‌کنند و نیاز به پیشگیری و درمان فوری‌تر دارند.

شرایط معافیت پزشکی مغز و اعصاب: احتمالاً شما با بیماری های آلزایمر و پارکینسون آشنا هستید و  اما بسیاری از بیماری‌ها و بیماری های دیگر وجود دارد که بر مغز و توانایی آن در کنترل بدن تأثیر می‌گذارد. برخی از شایع‌ترین بیماری های مغز و اعصاب مزمن پیشرفته و یا تهدید کننده زندگی هستند در حالی که بعضی دیگر شرایط قابل کنترل دارند که افراد مبتلا می‌تواند روند طبیعی زندگی خود را با آن داشته باشند.

شایع‌ترین بیماری های مغز و اعصاب:

شرایط معافیت پزشکی مغز و اعصاب: هنگامی که مغز شما آسیب دیده است، می‌تواند بر روی بسیاری از عملکردهای بدن، از جمله حافظه و حتی شخصیت شما تأثیر بگذارد. اختلالات مغزی شامل هر گونه شرایط یا معلولیتی است که بر مغز شما تأثیر می‌گذارد. بیماری های شایع مغز و اعصاب به‌وسیله شرایط زیر به وجود می‌آیند که به شرح زیر است:

  • بیماری جانبی
  • ژنتیک
  • تروما

آسیب‌های مغزی چیست؟  آسیب‌های مغزی اغلب به علت آسیب‌های ناگهانی ایجاد می‌شود. تروما می‌تواند به بافت مغزی، نورون‌ها و اعصاب آسیب برساند. این آسیب بر توانایی مغز برای برقراری ارتباط با بقیه بدن تأثیر می‌گذارد.


 شرایط معافیت بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب

بند ها و قوانین  معافیت های بیماری های مغز و اعصاب به صورت زیر می باشد:

بند یک :

اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدريش و  غیره ) : معاف دائم

توضيحات بند یک :اختلال دژتراتیو سلول های عصبی ساب کلینیکال تیپ چهار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند دو :

اختلالات تعادلي مخچه اي با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي : معاف دائم

بند سه:

انواع ميليتها و سكل آنها با علائم ثابت شده باليني و اقدامات پارا کلينيکي در مراکز درماني ن.م و يا دانشگاهي :
الف) درصورتيكه شديد باشد : معاف دائم

ب)در موارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي(صفرتا پنج) تا حد 4 باشد) : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند سه:قدرت عضلانی بیشتر یا مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.

بند چهار:

انسفاليتها و انسفالوپاتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد : معاف دائم

بند  پنج:

مولتيپل اسكلروزيس ( MS ) : معاف دائم
توضیحات بند(5): بندMSبا درگیری صرفا حسی به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند شش:

انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ
الف)با اختلال شديد وضعف مشهود اثبات شده با EMGو NCV: معاف دائم

ب) در صورتيكه بدون ضعف مشهود باشد :‌ معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند6:منظور از ضعف مشهود،قدرت عضلانی کمتر از چهار پنجم می باشد.

بند هفت :

انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه : معاف دائم

توضیحات بند7:میوپاتی ثانوی پس از شش ماه معاف موقت وبا درمانهای لازم در صورت پایداری در شمول معاف دایم قرار میگیرد.

بند هشت:

اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع : معاف دائم

بند نهم :

انواع پاراپلژي ها ، پاراپارزي ها ، همي پلژي ها ، همي پارزيها و منوپلژيها : معاف دائم

تبصره: براي‌دارندگان‌مدارك کارشناسي ‌و بالاتر در موارد پاراپارزيها و يا همي پارزيها : معاف از خدمات رزمي

توضیحات بند9:پارزی با قدرت بیشتر با مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.

بند ده :

انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي : معاف دائم

بند یازده:

انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي باداشتن سوابق مستند و مورد تأييد ابتلاء به صرع:معاف دائم

تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقّق نيابد ولي احتمال وجود صرع باشد : معاف از خدمات رزمي

بند  دوازده:

انواع پلي نوريتهاي بهبود نيافته و سكل آنها با تأييد الكترود ياگنوزيس و اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي (حداقل دو مركز) : معاف دائم

توضیحات بند12:جهت اثبات پاراکلینیک،تکنیک های NCVوEMGمدنظر باشد .

بند  سیزده:

انواع نوروفيبروماتوزها :
الف) در موارد شديد (اختلال عملكرد يا كراهت منظر) : معاف دائم
ب) درمواردخفيف : معاف ازخدمات رزمي

توضيحات بند13:در موارد درگیری صرفاپوستی و بدون کراهت منظر به عنوان خفیف تلقی و معاف از رزم در نظر گرفته شود.

بند چهارده:

سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي و عصبي به شرط اثبات در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي:معاف دائم

توضيحات بند14:موارد مزمن به مواردی اطلاق می گردد که بیش از شش ماه سابقه گرفتاری داشته باشد.

بند پانزده:

انواع نورالژيها : معاف از خدمات رزمي

بند شانزده:

انواع فلج اعصاب كرانيال :
الف) در موارد شديد مقاوم به درمان همراه با اختلال عملي با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي : معاف دائم
ب) در موارد خفيف : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند16:منظور از اعصابکرانیال در این بند اعصاب حرکتی می باشد.

•مقاوم به درمان یعنی اینکه پس از شش ماه درمان های لازم بیماری همچنان پایدار باشد.

•تخریب بالای 80 درصد که در NCVوEMG تشخیص داده شود به عنوان شدید مدنظر قرار گیرد.

بند هفده:

انواع سكته هاي مغزي با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك) : معاف دائم

بند هجده:

بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني نظامي يادانشگاهي: معاف دائم

بند نوزده:

تورتيكولي
الف) 25-15 درجه انحراف از خط قائم بدن : معاف از خدمات رزمي
ب) 25 و بيش از 25 درجه انحراف ازخط قائم بدن : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي

بند بیست:

فلج مغزي مادرزادي (C.P)
الف ) همراه با اختلال عملكرد مشهود : معاف دائم
ب) در حالت خفيف (بنحوي كه در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومي عارضه ايي مشهود نباشد) : معاف از خدمات رزمي

بند بیست و یک:

هايپوكالمي پريوديك با حداقل دو بار بستري در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي و تأييد پاراکلينيک : معاف دائم

توضيحات بند21: هیپوکالمی در مواردی که فقط یکبار اتفاق افتاده به مدت شش ماه معاف موقت ودر صورت عدم تکرار معاف از رزم مدنظر قرار گیرد.

بند بیست و دو:

گيلن باره :
الف) حاد : شش ماه تا يكسال معاف موقت
ب) بهبود يافته : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند22:گیلن باره ای که بعد از شش ماه معافیت موقت بهبود نیافته باشد،ضمن در نظر گرفتن مفاد بند(12)به استناد بند سایر تعیین تکلیف گردد.

بند بیست و سه:

مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين


سامانه صدای مشاور


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی