کد خبر : 7427

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش و جراحی عمومي

در این عنوان و مقاله میخواهیم بپردازیم و توضیح بدهیم در مورد شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش و همچنین قوانین این معافیت چگونه می باشد.


مطالب سایت ما دنبال کنید…


دستگاه گوارش چیست؟؟ دستگاه گوارش انسان یك اندام لوله‌ایی شكل بلند است كه از دهان تا مقعد ادامه داشته و هر قسمت اعمال و وظایف خاصی را انجام می‌دهد. دهان و  مری معده روده كوچك و روده بزرگ بخش‌هایی از این لوله بلند هستند كه غذا از آن‌ها می‌گذرد.


شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش و جراحی عمومي 1

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش: هر ماده‌ایی كه وارد بدن می‌شود باید محلول در آب باشد تا جذب بدن گردد و  لذا موادی نظیر: آب، ویتامین ها و مواد معدنی نیازی به گوارش ندارند و باید به همان صورت وارد جریان خون شوند. اما مواد آلی شامل: قندها، پروتئین‌ها و چربی‌ها مولکول‌های بزرگی دارند و بدن ما برای آنكه بتواند در سلول‌های خود از این مواد استفاده كند باید ابتدا این مولکول‌ها را به مواد ساده‌تر و کوچک‌تری تبدیل کند ((این عمل توسط دستگاه گوارش صورت می‌گیرد.))

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش:  دستگاه گوارش انسان یك اندام لوله‌ایی شكل بلند است كه حدود هفت متر طول داشته و از دهان تا مقعد ادامه دارد و شامل دهان، مری، معده، روده كوچك و روده بزرگ می‌شود.

 قوانین معافیت پزشکی بیماری دستگاه گوارش

در ادامه  مقاله خواهیم پرداخت به قوانین و نکات مهم در مورد بیماری دستگاه گوارش را ارائه دهیم.

بند 1:معافیت
ازوفاژيتها :
الف) ازوفاژيت شديد(مراحل 3 و 4 ) كه منجر به مري بارت شده و يا ديسپلازي (با گزارش پاتولوژي)داده و يا اولسري كه ايجاد عوارض ناتوان كننده كرده باشد(مانند تنگي مري) : معاف دائم

توضيحات بند(1)جزء(الف):ازوفاؤیت های فاقد عارضه با هر درجه ای به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معافاز رزم)قابل رسیدگی می باشد.
ب) ازوفاژيت در مراحل يك ودو : معاف از خدمات رزمي

بند 2:
آشالازي :
الف) عمل نشده و عمل شده اي که بعد از عمل عود کرده يا عارضه دار شده باشد : معاف دائم
ب) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 3:
واريسهاي مري به هر علت و با هر درجه : معاف دائم

بند 4:
ديورتيكولهاي مري ،معده ، اثني عشر و ديور تيكولوز (عارضه دار و غير قابل عمل ) : معاف دائم

توضيحات بند(4):منظور از عارضه،ایجاد خونریزی گوارشی یا انسداد یا پروفوراسیون می باشد ودر موارد بدون عارضه به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 5:
هرگونه زخم دستگاه گوارش كه با آندوسكوپي يا كولونوسكوپي در مراكز درماني نيروهاي مسلح ويا دانشگاهي اثبات شده باشد :
الف) درموارد عارضه دار (سوراخ شدگي يا خونريزي يا  غیره) : معاف دائم

توضيحات بند(5)جزء(الف):در مواردی که فقط سابقه ای ازعارضه وجود دارد ودر حال حاضر بهبود یافته است،منع خدمتی ندارد و به استناد جزء(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات جزء(ب):در موارد زخم های فعال بدون عارضه جهت طی مراحل درمان به استناد قسمت (ب) بند سایر بیماریها(شش ماه معاف موقت)قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:
هرگونه اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي ، پانكراس و طحال :
الف) همراه با عارضه مزمن غير قابل علاج و ناتوان کننده : معاف دائم

توضيحات بند(6)جزء(الف):در خصوص اعمال جراحی که به تازگی انجام شده جهت سیر مراحل درمان به استناد قسمت (ب)بند سایر بیماریها (شش ماه مغافیت موقت)قابل رسیدگی می باشد.
ب) بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 7:
تومورها وكيستهاي (مادرزادي يا اكتسابي):
الف) بدخيم دستگاه گوارش ( كبد ، پانكراس، طحال ) عمل شده يا عمل نشده : معاف دائم
ب ) خوش خيم عمل شده همراه با اختلال عملکرد گوارشي : معاف دائم
ج)خوش خيم عمل شده و نشده بدون اختلال عملکرد : معاف از خدمات رزمي

بند 8:
آسيت به هر علت : معاف دائم

بند 9:
بيماريهاي متابوليك که منجر به آسيب کبدي شده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(9):کبد چرب یا هر درجه ای از مصادیق این بند محسوب نمی کردد.

بند 10:
هپاتومگالي شديد به هر علت(بشرطي كه اندازه كبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافي بالاتر از 15 سانتي متر باشد ويا 5 سانتي متر درزير دنده لمس گردد) : معاف دائم

توضيحات بند(10):هپاتومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسدگی می باشد.

بند 11:
پورتال هايپرتانسيون به هر علت ، فيبروز و سيروز كبدي : معاف دائم

بند 12:
آبسه هاي چركي و آميبي كبد :
الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب ) عمل شده با عارضه : معاف دائم
ج ) عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 13:
همانژيوم كبدي :
الف) با اندازه مساوي يا بيشتر از 5 سانتي متر : معاف دائم
ب) با اندازه کمتر از 5 سانتي متر : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(13)جزء(ب):هماتزیوم های عارضه دار(ایجاد پارگی یا خونریزی)با هر اندازه ای به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریهامعاف دایم)قابل رسیدگی می باشد

بند 14:
بيماري کر يگلر نجار، كلستاز دوبين جانسون و روتور : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 15:
بيماري ژيلبرت : معاف از خدمات رزمي

بند 16:
بيماريهاي مادرزادي ، اكتسابي و يا سنگهاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي ناشي از اختلالات خوني پايه : معاف دائم

توضيحات بند(16):منظور از اختلات خونبی پایه،بیماریها همولیتیکی می باشد که منجر به همولیزو تشکیل سنگ کیسه صفرا گردیده است.

بند 17:
اسپلنومگالي قابل لمس (16 سانتي متر و بيشتر با تأييد سونوگرافي در مراکز نظامي يا دانشگاهي) : معاف دائم

توضيحات بند(17):اسپلنومگالی خفیف تا متوسط به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قایل رسیدگی می باشد.

بند 18:
اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 19:
پانكراتيت :
الف) حاد : شش ماه معاف موقت
ب) مزمن با عارضه : معاف دائم

بند 20:
سنگهاي پانكراس و فيستول پانكراس : معاف دائم

بند 21:
سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك ، اسپروي تروپيكال ، بيماري ويپل) لنف آنژكتازي عروق روده : معاف دائم

بند 22:
كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون ، كوليت اولسرو و … (با تأييد پاتولوژي) : معاف دائم

توضيحات بند(22):کولیت های مزمن غیر اختصاصی فاقد عارضه و زخم منفرد رکتوم،به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 23:
پريتونيتهاي مزمن كه باعث اختلال در كار احشاء ( چسبندگي يا انسداد مکرر پارسيل روده) شده باشد( اعم از سلي يا قارچي) : معاف دائم

بند 24:
سندرمهاي پوليپوزيس : معاف دائم

بند 25:
تنگي هاي كولون ، ركتوم و مقعد بهر علت (عمل شده يا نشده ) : معاف دائم

بند 26:
هيرشپرونگ :
الف ) ثابت شده : معاف دائم
ب ) نوع ultrashort : معاف از خدمات رزمي

بند 27:
پرولاپس :
الف ) حقيقي ركتوم : معاف دائم
ب ) سايرانواع پرولاپس ها : معاف از خدمات رزمي

بند 28:
بي اختياري مدفوع مادرزادي واكتسابي (با تأييد كلينيك و پاراكلينيك ) : معاف دائم

توضيحات بند(28):منظور از اقدامات پاراکلینک،انجام یکی از تست های تشخیصی(نظیر:مانومتری مقعد،دفکوگرافی،وکتال بالن تست یاEMG_NVVمی باشد.

بند 29:
هرگونه فتق خارجي نواحي اينگوئينال ، فمورال، و جدار شكم :
الف) عمل شده عود كرده : معاف دائم

توضيحات بند(29)جزء(الف):منظور از عود بیماری در این بند،مواردی است که فتق بواً به تایید اعضای شورای پزشکی رسیده وپس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیرو های مسلح)مجدداًعود نماید.
ب) عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت براي يك بار
ج) عمل نشده ويا عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 30:
انواع فتقهاي ديافراگماتيك (عمل شده و عمل نشده) گريد 3به بالا:
الف )با اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف دائم
ب)بدون اختلال عملکرد گوارشي يا تنفسي : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(30):ملاک تشخیصی فتق های دیافرگمی UPPER.GI.x.Rayبا ماده حاجب می باشد.

بند 31:
فيستولهاي مقعدي غير قابل درمان : معاف دائم

بند 32:
سينوس نافي با ارتباط به روده يا مثانه اثبات شده عمل نشده : معاف از خدمات رزمي

بند 33:
سينوس پيلونيدال :
الف ) عمل شده يا نشده : معاف ازخدمات رزمي
ب ) عمل شده عود کننده با ارتباط به مقعد و يا داخل کانال نخاعي : معاف دائم
ج ) آبسه هاي پيلونيدال عمل نشده (جهت انجام عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت

بند 34:
بواسير ها :
الف) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه 2و 3 : معاف ازخدمات رزمي
ب) بواسيرهاي داخلي و خارجي با درجه بيش از 3 با عود بيش از دو بار پس از عمل جراحي و عارضه دار : معاف دائم

بند 35:
واريس ها :
الف) شديد همراه با اختلال عملكرد و عوارض شديد : معاف دائم ب ) خفيف و متوسط : معاف از خدمات رزمي

بند 36:
هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشي بوده و منجر به برداشتن قسمتي از عضو (بجز آپانديس ) و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد : معاف دائم

توضيحات بند(36):عمل جراحی که منجر به برداشتن بخشی از لوله گوارش گردیده و در حال حاضر فاقد عارضه می باشد به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها(معاف از رزم)قابل رسیدگي مي باشد .

بند 37:
تومورهاي عروق لنفاوي ، لنف آدنوم ،لنف ادم مزمن و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فراگرفته باشد : معاف دائم

بند 38:
تومورهاي خلف صفاقي :
الف ) بدخيم: معاف دائم
ب ) خوش خيم حجيم با عارضه : معاف دائم
ج ) خوش خيم بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 39:
مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

سامانه صدای مشاور


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 6 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ناشناس یکشنبه , 19 فوریه 2023 - 7:32

سلام پسرم بیماری دستگاه گوارش داره التهاب روده .دوره اموزشی رو هم گذرونده الان میشه واسه معافیت اقدام کرد

پاسخ مشاور یکشنبه , 5 مارس 2023 - 12:37

سلام درصورت تشدید بیماری از بهداری اقدام نمایید

جبار یکشنبه , 11 آوریل 2021 - 23:58

سلام من سندروم روده پرتحرک دارم ومعدم هم میکروب اچ پلایوری روداره اونم خیلی وخیم به من معافیتی تعلق میگیره؟

پاسخ مشاور دوشنبه , 12 آوریل 2021 - 12:35

سلام برای دریافت پاسخ این سوال لطفا از طریق شماره تلفن های مندرج در این صفحه با کارشناسان تماس بگیرید. درخصوص بیماری سندروم روده تحریک پذیر، معمولا پزشکان قرص لاکتول پیشنهاد میدن

نصب اپ دانش آموزی