شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
کد خبر : 7544
- بازدید

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری تناسلی

در این عنوان و مقاله  میپردازیم  و توضیح خواهیم داد در مورد شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری و همچنین قانون و بندها و نکات آن را شرح و ارائه دهیم.   مطالب سایت ما را دنبال کنید…   شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: دستگاه ادراری یا دستگاه میزش یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار […]

در این عنوان و مقاله  میپردازیم  و توضیح خواهیم داد در مورد شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری و همچنین قانون و بندها و نکات آن را شرح و ارائه دهیم.

 

مطالب سایت ما را دنبال کنید…

 

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: دستگاه ادراری یا دستگاه میزش یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلی و میزنای مثانه و پیش ابراه تشکیل شده‌است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد.

این دستگاه شامل کلیه میزنای و مثانه می‌باشد ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن است.

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: در هر ساعت کلیه‌های بدن انسان حدود 7 لیتر مایع را از خون جدا می‌کنند این مایع را تصفیه کرده و مواد مفید و سودمند آن را به خون بازمی‌گردانند و مواد مضر آن را از راه میزنای به مثانه می‌فرستد تا دفع شوند.

 قوانین معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: در ادامه مطلب این مقاله میپردازیم به قوانین و بندهای بیماری دستگاه ادراری که ب شرح زیر نیز می باشد:

بند 1:
انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیون :
الف) در صورتیکه برطرف کردن انسداد فقط با عمل جراحی امکانپذیر بوده و عود کرده باشد : معاف دائم

توضیحات بند(1)جزء (الف):توضیح اینکه عمل جراحی در مراکز درمانی دانشگاهی ویا نیرو های مسلح مدنظر بوده و چنانچه عود بیماری به وسیله یکی از روشهای IVP یا DTPA یا گزارش کاهش ضخامت پارانشیم کورتکس بیش از 7 میلیمتر در سونوگرافی به اثبات برسد از مصادیق این بند میباشد.
در صورت تشخیص نیاز به جراحی به استناد قسمت(ب)بند سایر بیماریها همان بخش،شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.
ودر صورت عدم عود به استناد جزء (ب) بند(1)قابل رسیدگی می باشد
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی
تبصره: موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.

بند 2:
برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه یا یک طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم

توضیحات بند(2):جزء(الف):انسداد دو طرفه با هر درجه ای و انسداد یک طرفه شدید(درجه سه یا بیشتر)شامل این بند می گردد.وتشخیص انسداد با استفاده از روش VCUG یا سیستو گرافی رادیو نو کلعیک (RNC)می باشد.

ب) یک طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند 3:
بیماریهای عفونی (میکروبی، انگلی ، قارچی) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :کلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم

توضیحات بند (3) جزء (الف) :در موارد حاد به استناد جزء (ب) بند سایر بیماری ها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.

ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند 4:
سنگهای حالب ، کلیه ، پروستات ، مثانه و نفروکلسینوز:
الف) در صورتیکه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد کرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یکطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم

توضیحات بند(4)جزء(الف):منظور از هیدرونفروز پایدار این است که علی رغم درمان قطعی سنگ(عدم وجود سنگ درمجرا)حداقل شش ماه پس ازعمل جراحی هیدو نفروز درجه سه باقی مانده باشد.
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی
د)سابقه وجود سنگهای حالب یا کلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند 5:
تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

توضیحات بند(5):تومورهای خوش خیم بدون عارضه به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها همین بخش (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:
بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و کیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند 7:
بیماریهای طبی کلیه :
الف)سندروم نفروتیک ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای کلاژن کلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن کلیه : معاف دائم

توضیحات بند(7):پروتئین اوری بیش از 500میلی گرم،زمانی در شمول معافیت دایم قرار می گیرد که صرفا در زمینه بیماری های پارانشیمال کلیه به وجود آمده باشد.و پروتئین اوری بالا به تنهایی طبق قسمت (الف)بند سایر بیماریهای همین بخش(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

بند 8:
هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(یکطرفه یا دو طرفه )در صورتیکه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم

توضیحات بند(8)جزء(الف):منظور از عبارت غیر قابل درمان بودن این است که علی رغم درمان های لازم که منجر به رفع انسداد شده است،هیدرونفروز همچنان وجود داشته باشد.

و منظور از عارضه و کاهش عملکرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکن DMSAیا UTI مکرر(بیش از سه بار)یا کاهش ضخامت پارانشیم کلیه بیش از 7میلیمتر در سونوگرافی می باشد.

ب ) درجه یک و بالاتر (یکطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

بند 9:
نفرکتومی :
الف) یک طرفه : معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

بند 10:
کلیه نعل اسبی ، کلیه اکتوپیک داخل لگن، اکتوپی یک طرفه (یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره – برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند 11:
پتوز کلیه :
الف) درجه سه : معاف دائم

توضیحات بند(11):منظور از پتوز درجه 3 قرار گرفتن لگنچه کلیه در محاذات ناف یا رسیدن پل تختخانی کلیه به کرست ایلیاک می باشد.

ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

بند 12:
هیپوپلازی :
الف)دو کلیه و یا یک کلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یک از کلیه ها : معاف دائم

توضیحات بند(12):منظوراز عوارض در هیپوپلازی یک کلیه،کاهش عملکرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکنDMSAباشد

ب) با عملکرد طبیعی یک طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

بند 13:
کلیه میان اسفنجی : معاف دائم

بند 14:
فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم

بند 15:
نکروزکورتکس یک کلیه :
الف) در صورتی که منجر به نارسائی یا کم کاری یک کلیه شده باشد : معاف دائم

توضیحات بند(15)جز(الف):منظور از کم کاری،کاهش عملرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکن DMSAیا کاهشGFRکمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه می باشد.

ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند 16:
پیوند کلیه : معاف دائم

بند 17:
بیماریهای عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی ، انفارکتوس کلیه ، ترومبوز ورید کلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان کلیوی : معاف دائم

بند 18:
دوبلیکاسیون حالب در صورتیکه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند 19:
مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم

توضیحات بند(19)جزء(الف):منظور از علایم،UTIمکرر(بیش از سه بار)می باشد.
ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند 20:
اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) یک طرفه : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند(20)جزء(الف):اثبات اورتروسل با IVPمی باشد.

بند 21:
مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم

توضیحات بند(21): تایید مثانه نوروژنیک مستلزم انجام تست یورو دیتامیک وVCUGبه صورت توام می باشد.

بند 22:
سیستکتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم

بند 23:
تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 24:
از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

توضیحات بند(24): منظور از بین رفتن قدرت انقباظی گردن مثانه اختلال عملکرد اسفنکتر ارادی مجر است که با تست یورود دینامیک اثبات می گردد.

بند 25:
هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره: ‌برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند 26:
اپیسپادیاز : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند 27:
انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، رکتوم و پرینه و اسکروتوم : معاف دائم

بند 28:
تنگی مجرا :
الف) در صورتیکه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مکرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم

توضیحات بند(28):مصادیق تنگی مجرا عبارتند از:1-طول تنگی در مجرا در اقدامات تشخیصی رترو گرید یورترو گرافی و VCUGباشد.2-باز کردن تنگی مجرا صرفا با عمل جراحی باز امکان پذیر باشد.3-اینکه پس از جراحی های مکرر جهت بازبودن مجرا نیاز به سوند گذاری مداوم دارد.
ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

بند 29:
هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و کیستهای طناب منوی :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم
ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

توضیحات بند(29): منظور از هیدروسلی می باشد که حجم وشدت آن و همچنان ضرورت واندیکاسیون جراحی آن بدواًً به تایید اعضای شورای پزشکی رسده باشد و در صورتی که پس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیروهای مسلح)عود نماید،از مصادیق جزء(الف)بند مذکور می باشد.

بند 30:
واریکوسل یکطرفه یا دو طرفه :
الف) در صورتیکه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیکه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم

توضیحات بند 30 (ب): منظور از عود بیماری در این بند،مواردی است که واریکوسل از نظر شدت و درجه و ضرورت انجام عمل وجراحی،بدواًبه تایید اعضای شورای پزشکی رسیده و پس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیرو های مسلح)مجدداًعود نماید .

ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 31:
بیضه :
الف) اکتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ، اکتوپی یا فقدان بیضه یکطرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 32:
اپی دیدیمکتومی :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) یک طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 33:
شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراکلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی

بند 34:
تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم
تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند 35:
اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند 36:
کلیه پلی کیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای کلیوی : معاف دائم

بند 37:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

 

 

سامانه مشاوره صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071611

تماس از  8  صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

پیام رسان های خبرینو
چه امتیازی می دهید؟
5 / 5.00
[ 1 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 4
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پیام رسان خبرینو
اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی