جهت مشاوره در زمینه شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری تناسلي

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 7544

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری تناسلي

در این عنوان و مقاله  میپردازیم  و توضیح خواهیم داد در مورد شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری و همچنین قانون و بندها و نکات آن را شرح و ارائه دهیم.


مطالب سایت ما را دنبال کنید…


شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: دستگاه ادراری یا دستگاه میزش یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلی و میزنای مثانه و پیش ابراه تشکیل شده‌است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد.

این دستگاه شامل کلیه میزنای و مثانه می‌باشد ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن است.

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: در هر ساعت کلیه‌های بدن انسان حدود 7 لیتر مایع را از خون جدا می‌کنند این مایع را تصفیه کرده و مواد مفید و سودمند آن را به خون بازمی‌گردانند و مواد مضر آن را از راه میزنای به مثانه می‌فرستد تا دفع شوند.

 قوانین معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری

شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری: در ادامه مطلب این مقاله میپردازیم به قوانین و بندهای بیماری دستگاه ادراری که ب شرح زیر نیز می باشد:

بند 1:
انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيون :
الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحي امكانپذير بوده و عود كرده باشد : معاف دائم

توضیحات بند(1)جزء (الف):توضیح اینکه عمل جراحی در مراکز درمانی دانشگاهی ویا نیرو های مسلح مدنظر بوده و چنانچه عود بیماری به وسیله یکی از روشهای IVP یا DTPA یا گزارش کاهش ضخامت پارانشیم کورتکس بیش از 7 میلیمتر در سونوگرافی به اثبات برسد از مصادیق این بند میباشد.
در صورت تشخیص نیاز به جراحی به استناد قسمت(ب)بند سایر بیماریها همان بخش،شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.
ودر صورت عدم عود به استناد جزء (ب) بند(1)قابل رسیدگی می باشد
ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي
تبصره: موارد مرتبط با سنگهاي ادراري طبق بند 4 عمل شود.

بند 2:
برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه يا يك طرفه مساوي يا بيشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم

توضیحات بند(2):جزء(الف):انسداد دو طرفه با هر درجه ای و انسداد یک طرفه شدید(درجه سه یا بیشتر)شامل این بند می گردد.وتشخیص انسداد با استفاده از روش VCUG یا سیستو گرافی رادیو نو کلعیک (RNC)می باشد.

ب) يك طرفه و خفيف : معاف از خدمات رزمي

بند 3:
بيماريهاي عفوني (ميكروبي، انگلي ، قارچي) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت يا بيشتردر هر يک از اعضاء ذيل :كليه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بيضه ها ، مجاري ادرار و پروستات: معاف دائم

توضیحات بند (3) جزء (الف) :در موارد حاد به استناد جزء (ب) بند سایر بیماری ها شش ماه معاف موقت در نظر گرفته شود.

ب) اپيديديميت و پروستاتيت مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند 4:
سنگهاي حالب ، كليه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسينوز:
الف) در صورتيكه هيدرونفروز درجه 3 ايجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هيدرونفروز پايدار باشد (يكطرفه يا دو طرفه) : معاف دائم

توضیحات بند(4)جزء(الف):منظور از هیدرونفروز پایدار این است که علی رغم درمان قطعی سنگ(عدم وجود سنگ درمجرا)حداقل شش ماه پس ازعمل جراحی هیدو نفروز درجه سه باقی مانده باشد.
ب) سنگهاي شاخ گوزني عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهاي متعدد علامت دار همراه با هيدرونفروز خفيف : معاف از خدمات رزمي
د)سابقه وجود سنگهاي حالب يا كليه يا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي
هـ )چنانچه بيمار با سنگ و هيدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند 5:
تومورهاي خوش خيم عارضه دار و عود کننده و بدخيم دستگاه ادراري تناسلي عمل شده وعمل نشده : معاف دائم

توضیحات بند(5):تومورهای خوش خیم بدون عارضه به استناد قسمت (الف)بند سایر بیماریها همین بخش (معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

بند 6:
بيماريهاي رتروپريتوان ، فيبروزرتروپريتوان و كيست هاي رتروپريتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند 7:
بيماريهاي طبي كليه :
الف)سندروم نفروتيك ، گلومرولونفريت مزمن ، پيلونفريت مزمن ، بيماريهاي كلاژن كليه ، پروتئين اوري بيش از 500 ميلي گرم و نارسائي مزمن كليه : معاف دائم

توضیحات بند(7):پروتئین اوری بیش از 500میلی گرم،زمانی در شمول معافیت دایم قرار می گیرد که صرفا در زمینه بیماری های پارانشیمال کلیه به وجود آمده باشد.و پروتئین اوری بالا به تنهایی طبق قسمت (الف)بند سایر بیماریهای همین بخش(معاف از رزم)قابل رسیدگی می باشد.

ب ) گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوري اسانسيل : معاف از خدمات رزمي

بند 8:
هيدرونفروز يا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(يكطرفه يا دو طرفه )در صورتيكه غيرقابل درمان باشد و يا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم

توضیحات بند(8)جزء(الف):منظور از عبارت غیر قابل درمان بودن این است که علی رغم درمان های لازم که منجر به رفع انسداد شده است،هیدرونفروز همچنان وجود داشته باشد.

و منظور از عارضه و کاهش عملکرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکن DMSAیا UTI مکرر(بیش از سه بار)یا کاهش ضخامت پارانشیم کلیه بیش از 7میلیمتر در سونوگرافی می باشد.

ب ) درجه يك و بالاتر (يكطرفه يا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمي

بند 9:
نفركتومي :
الف) يك طرفه : معاف دائم
ب) پارسيل يا پيلوپلاستي دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسيل يا پيلوپلاستي يک طرفه در صورت طبيعي بودن کليه ديگر : معاف از خدمات رزم

بند 10:
كليه نعل اسبي ، كليه اكتوپيك داخل لگن، اكتوپي يك طرفه (يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره – براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 11:
پتوز كليه :
الف) درجه سه : معاف دائم

توضیحات بند(11):منظور از پتوز درجه 3 قرار گرفتن لگنچه کلیه در محاذات ناف یا رسیدن پل تختخانی کلیه به کرست ایلیاک می باشد.

ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمي

بند 12:
هيپوپلازي :
الف)دو كليه و يا يك كليه به همراه عوارض و يا آپلازي و آژنزي هر يك از كليه ها : معاف دائم

توضیحات بند(12):منظوراز عوارض در هیپوپلازی یک کلیه،کاهش عملکرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکنDMSAباشد

ب) با عملكرد طبيعي يك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمي

بند 13:
كليه ميان اسفنجي : معاف دائم

بند 14:
فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست غيرقابل درمان : معاف دائم

بند 15:
نكروزكورتكس يك كليه :
الف) در صورتي كه منجر به نارسائي يا كم كاري يك كليه شده باشد : معاف دائم

توضیحات بند(15)جز(الف):منظور از کم کاری،کاهش عملرد کلیوی بیش از 10 درصد در اسکن DMSAیا کاهشGFRکمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه می باشد.

ب) در ساير موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 16:
پيوند كليه : معاف دائم

بند 17:
بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي ، انفاركتوس كليه ، ترومبوز وريد كليوي ، فيستول شرياني وريدي ، آنوريسم شرياني وريدي ، تنگي شريان كليوي : معاف دائم

بند 18:
دوبليكاسيون حالب در صورتيكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم

تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 19:
مگااورتر:
الف) دو طرفه شديد بهمراه علائم : معاف دائم

توضیحات بند(19)جزء(الف):منظور از علایم،UTIمکرر(بیش از سه بار)می باشد.
ب) درغيراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمي

بند 20:
اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) يك طرفه : معاف از خدمات رزمي

توضيحات بند(20)جزء(الف):اثبات اورتروسل با IVPمی باشد.

بند 21:
مثانه نوروژنيك اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف دائم

توضيحات بند(21): تایید مثانه نوروژنیک مستلزم انجام تست یورو دیتامیک وVCUGبه صورت توام می باشد.

بند 22:
سيستكتومي توتال و يا پارسيل : معاف دائم

بند 23:
تنگي گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 24:
از بين رفتن قدرت انقباضي گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بي اختياري ادرار شود با تأييد مراکز تخصصي نظامي يا دانشگاهي معتبر: معاف دائم

توضیحات بند(24): منظور از بین رفتن قدرت انقباظی گردن مثانه اختلال عملکرد اسفنکتر ارادی مجر است که با تست یورود دینامیک اثبات می گردد.

بند 25:
هيپوسپاديازتنه آلت و ميان دو راه ( بجز هيپوسپادياز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره: ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 26:
اپيسپادياز : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 27:
انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرينه و اسكروتوم : معاف دائم

بند 28:
تنگي مجرا :
الف) در صورتيكه نيازبه عمل جراحي داشته باشد و ياجهت تخليه ادراري نياز به سوندگذاري مداوم و يا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم

توضیحات بند(28):مصادیق تنگی مجرا عبارتند از:1-طول تنگی در مجرا در اقدامات تشخیصی رترو گرید یورترو گرافی و VCUGباشد.2-باز کردن تنگی مجرا صرفا با عمل جراحی باز امکان پذیر باشد.3-اینکه پس از جراحی های مکرر جهت بازبودن مجرا نیاز به سوند گذاری مداوم دارد.
ب) در سايرموارد : معاف از خدمات رزمي

بند 29:
هيدروسل (بيضه ، طناب منوي )و كيستهاي طناب منوي :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحي : معاف دائم
ب) ساير موارد : معاف ازخدمات رزمي
ج) نوع حجيم جهت انجام عمل جراحي : شش ماه معاف موقت

توضیحات بند(29): منظور از هیدروسلی می باشد که حجم وشدت آن و همچنان ضرورت واندیکاسیون جراحی آن بدواًً به تایید اعضای شورای پزشکی رسده باشد و در صورتی که پس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیروهای مسلح)عود نماید،از مصادیق جزء(الف)بند مذکور می باشد.

بند 30:
واريكوسل يكطرفه يا دو طرفه :
الف) در صورتيكه نياز به عمل جراحي داشته باشد (جهت عمل جراحي) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتيكه بعداز عمل عود نمايد و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم

توضيحات بند 30 (ب): منظور از عود بیماری در این بند،مواردی است که واریکوسل از نظر شدت و درجه و ضرورت انجام عمل وجراحی،بدواًبه تایید اعضای شورای پزشکی رسیده و پس از عمل جراحی در مراکز درمانی معتبر(مراکز دانشگاهی و نیرو های مسلح)مجدداًعود نماید .

ج) فقط در مشمولين قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه اي و نيز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمي

بند 31:
بيضه :
الف) اكتوپي و يا فقدان بيضه و آتروفي شديد دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفي ، اكتوپي يا فقدان بيضه يكطرفه : معاف از خدمات رزمي

بند 32:
اپي ديديمكتومي :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) يك طرفه : معاف از خدمات رزمي

بند 33:
شب ادراري با تأييد بررسيهاي پاراكلينيك (تست اوروديناميك و ….) اثبات شده در مراکز درماني نظامي يا دانشگاهي معتبر : معاف از خدمات رزمي

بند 34:
تغيير مسير ادراري با عمل جراحي : معاف دائم
تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي

بند 35:
اپيديديميت مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند 36:
كليه پلي كيستيك بهمراه عوارض و يا ساير بيماريهاي كليوي : معاف دائم

بند 37:
مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگينسامانه مشاوره صدای مشاور

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از  8  صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

5/5 - (1 امتیاز)
منابع :

جهت مشاوره در زمینه شرایط معافیت پزشکی بیماری دستگاه ادراری تناسلي

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی