جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 32723

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403 

منابع آزمون تیزهوشان 1400-1401

وزارت آموزش و پرورش، نحوه ثبت نام مدارس تیزهوشان کل کشور در سامانه دانش آموزی پادا را اعلام کرد. قابل توجه مسئولین محترم مدارس استعدادهای درخشان و دانش آموزان تیزهوشان تمام مقاطع و پایه ها در سال تحصیلی 1402-1403 :

ثبت نام مدارس تیزهوشان در سامانه پادا 1402-1403

ثبت نام کل مدارس تیزهوشان کشور در تمامی مقاطع و پایه ها، از طریق ورود به سامانه پادا انجام می شود. شیوه ثبت نام در این سامانه از سوی وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام شد:

سامانه سایت پادا پرونده دانش آموزی

نحوه ثبت نام مدارس تیزهوشان 1402-1403

ثبت نام مدارس استعدادهای درخشانتیزهوشان” برای پایه هاي هفتم و دهم اين مدارس که توسط آزمون متمرکز کشوري تعيين ميشوند، بعد از اعلام نتايج نهايي، با رعايت مفاد بندهاي “2-1 “و “2-2 “بخش “ج”قسمت “مدارس استعدادها ي درخشان” اين دستورالعمل ثبت نام قبول شدگان به صورت متمرکز و خودکار انجام ميشود.

تبصره 1 :ثبت نام دانش آموزان ميانپايه مدارس استعدادها ي درخشان در درگاه pada انجام و با رعايت مفاد بند “2 – 3 “بخش “ج” قسمت “مدارس استعدادها ي درخشان” اي ن دستورالعمل، پس از تأييد مدير مدرسه، نهايي مي شود.

تبصره 2 :ثبت نام دانش آموزان ميانپايه و پاي ه هاي هفتم و دهم مدارس استعدادهاي درخشان که متقاضي ثبت نام در مدرسه استعدادها ي درخشان ديگري مي باشند، مطابق بند ” 2-4 “بخش “ج” قسمت “مدارس استعدادها ي درخشان ” اين دستورالعمل و بر اساس ضوابط و شرايط نقل و انتقال اين مدارس که از سوي سازمان ملي پرورش استعدادها ي درخشان اعالم مي شود، انجام ميپذيرد.

تبصره 3 :ثبت نام دانش آموزان پايه يازدهم مدارس استعدادهاي درخشان متقاضي تغيير رشته تحصيلي با رعايت مفاد بند “2-5 “بخش “ج” قسمت “مدارس استعدادهاي درخشان” اي ن دستورالعمل انجام مي شود.

تبصره 4 :ثبت نام دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادها ي درخشان در پايه دهم اين مدارس تابع ضوابط و مطابق با شرايط خاص هر استان و در کالنشهرها پس از تأييد رئيس اداره استعدادها ي درخشان استان، امکان پذير است.

** در سامانه سيدا فرآيندهاي مربوط به ثبت نام و تخصيص کد دانش آموز ي براي دانش آموزان اتباع، بدون سرپرست و مواردي از اين قبيل در نظر گرفته شده است.

شرایط ثبت نام غیرحضوری مدارس تیزهوشان 1402-1403

1 -ثبت نام پذيرفته شدگان پايه هفتم از طريق آزمون ورودي دبيرستانهاي دوره اول استعدادهاي درخشان بر اساس بند “د -1 “ضوابط و شرايط پذيرش ثبت نام در دستورالعمل آزمون هاي ورودي دبیرستانهاي دوره اول و دوم اين مدارس مجاز است.

2 -ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي دبيرستانها/ هنرستانهاي “سمپاد مهارتي” دوره دوم استعدادهاي درخشان در پايه دهم، بر اساس بند “د-1 “دستورالعمل آزمون ورودي اين مدارس صورت پذيرد. همچنين دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 1400 -1399 از شرکت در آزمون پايه دهم سال تحصيلي 1402-1403 معاف مي باشند.

3 -ثبت نام دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم اين مدارس، با رعايت مفاد ماده 15 و تبصره هاي آن در آ يين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي “دوره اول متوسطه” مصوبه شانزدهمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش در دوره دوم با رعايت مفاد مواد 66 و تبصره ماده 77 آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه “روزانه” مصوب جلسه 932 شوراي عالي آموزش وپرورش
 انجام گردد .

4 -ثبت نام دانش آموزان متقاضي انتقال در دبيرستانهاي دوره اول و دوره دوم استعدادهاي درخشان، با رعايت کف نمره مدرسه مقصد و به شرط وجود ظرفيت، مطابق ضوابط نقل و انتقال اين مدارس و از طريق سامانه نقل و انتقال دانش آموزان مدارس استعدادها ي درخشان، با موافقت استان هاي مبدأ و مقصد انجام شود.

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403 3سایت پادا

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403 4تبصره 1 :انتقال دانش آموزان پايه هفتم و دهم اين مدارس در سال اول پذيرش در آزمون ورودي، در بين مدارس استعدادهاي درخشان درون يك شهرستان به استناد بند 2  دستورالعمل ،اکيداً ممنوع است.

تبصره 2 :ثبت نام دانش آموزان پايه دهم پذيرفته شده در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان، در رشتهاي غير از رشته پذيرفته شده در آزمون ورودي، ممنوع است.

تبصره 3 :تصميمگيري در خصوص امکان يا عدم امکان انتقال به هريك از مدارس استعدادهاي درخشان، در اختيار اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

5 -ثبت نام دانشآموزان پايه يازدهم مدارس استعدادهاي درخشان متقاضي تغيير رشته تحصيلي با رعايت شرايط و ضوابط تغيير رشته و به شرط وجود ظرفيت و صرفاً در صورت دارا بودن کف امتياز قبولي در رشته موردنظر در آزمون ورودي پايه دهم بالامانع است.

6 -ميزان حق الثبت مدارس استعدادهاي درخشان، بر اساس مصوبه هيأت امناء سمپاد که معادل پنجاهدرصد مبلغ بخشنامه مربوط به ثبت نام در مدارس غيردولتي هر شهر است، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان تعيين و به مدارس استعدادهاي درخشان ابلاغ گردد.

7 -در هنگام ثبت نام دانش آموزان، مديران اين مدارس با عنايت به مفاد آيين نامه ارزش يابي تحصيلي و تربيتي “دوره اول متوسطه” مصوبه شانزدهمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش وجوه کتب تکميلي ويژه اين مدارس را از دانش آموزان دريافت و نسبت به ثبت سفارش کتب فوق از طريق سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي به صورت گروهي اقدام نمايند.
“وجوه دريافتي بايد به حساب مدرسه واريز شود.” الزم به ذکر است بخشنامه محتواي تکميلي در دوره اول و دوم مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 1402-1403 الزم الاجرا است.

8 -دانش آموزان پايه هفتم و دهم شرکتکننده در آزمون مدارس استعدادها ي درخشان پس از پذيرش قطعي در مدارس استعدادهاي درخشان مي بايست در اين مدارس ثبت نام کنند. لذا ساير مدارس بدون هيچ گونه شرطي موظف به همکاري و تحويل پرونده تحصيلي به اين دانش آموزان مي باشند.


بیشتر بدانید:

سایت تیزهوشان (آدرس جدید سایت تیزهوشان)سامانه ثبت نام تلفنی مدارس تیزهوشان

دانش آموزان تمامی پایه ها و مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، مدارس برتر تیزهوشان توجه داشته باشند که ثبت نام سال تحصیلی 1402-1403 به صورت اینترنتی انجام می شود.

باتوجه به اینکه اغلب شما عزیزان و خانواده های محترم، برای انجام مراحل با مشکلات و سوالات متعدد روبرو می شوند، برای رفاه حال شما عزیزان، امکان ثبت نام تلفنی فراهم شده است. میتوانید از سراسر کشور و از طریق تماس با شماره تلفن های مندرج در این صفحه، در مدرسه ، شهر و استان مورد نظر خود ثبت نام کنید:

سوالات متداول :

نحوه ثبت نام مدارس تیزهوشان هفتم و دهم در پادا چگونه است؟

✔️ ثبت نام مدارس تیزهوشان” برای پایه هاي هفتم و دهم بعد از اعلام نتايج نهايي، به صورت متمرکز و خودکار انجام ميشود.

آدرس و نشانی سایت ثبت نام تیزهوشان چیست؟

شرایط ثبت نام غیرحضوری مدارس تیزهوشان چیست؟

✔️ در این مقاله شرایط ثبت نام غیرحضوری مدارس تیزهوشان در 8بند و 2 تبصره شرح داده شده است. درصورت وجود هرگونه سوال و ابهام می توانید …

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان در پادا 1402-1403

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی