جهت مشاوره در زمینه شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد تمام مقاطع 1401-1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 47477

شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد تمام مقاطع 1401-1402

شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد تمام مقاطع 1401-1402

شرایط تحصیل همزان دو رشته در دانشگاه آزاد سال 1401-1402 اعلام شد. دانشگاه آزاد با صدور شیوه نامه، شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد را شرح داد. در این مقاله از شرایط جدید تحصیل همزمان دو رشته در این دانشگاه مطلع می شوید:

شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد 1401-1402

شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد سال تحصلی 1401-1402 به اطلاع دانشجویان کلیه واحدهای دانشگاهی آزاد سراسر کشور می رسد:

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی توجه کنید :

 • ✅ شما می توانید همزمان با تحصیل در یک رشته تحصیلی ، در یک رشته دانشگاهی هم مقطع با رشته تحصیلی خود یا مقطع پایین تر ، در واحد دانشگاهی خود یا واحد دانشگاهی شهر دیگر تحصیل کنید!
 • ✅ با تسهیلات ویژه نظیر :

🔹تخفیف شهریه

🔹 معادل سازی دروس مشترک دو رشته در حال تحصیل

🔹 تسهیلات برای دانشجویان ممتاز

نکات :

🔺تحصیل همزمان در دو رشته دکتری تخصصی مجاز نیست!

🔺برای مشمولین نظام وظیفه رعایت سقف زمانی استفاده از معافیت تحصیلی در رشته اول الزامی است!

تحصیل همزمان: منظور از تحصیل همزمان در دو رشته یا دو مقطع واحدهای دانشگاهی یا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

متن شیوه نامه تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد

متن شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی آزاد به شرح زیر است:

معنی تعاریف:

 • وزارت : وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • رشته : رشته رشته گرایش مصوب وزارت
 • مقطع : منظور از مقاطع تحصیلی مصوب وزارت است
 • رشته اول : اولین رشته مقطع تحصیلی که دانشجو در آن در یکی از واحدهای دانشگاهی یکی از دانشگاه‌های موسسات آموزش عالی ثبت نام نموده است
 • رشته دوم : دومین رشته مقطع تحصیلی که دانشجو در آن در یکی از واحدهای دانشگاهی ثبت نام می نماید
 • مدرک پایه : مدرک معتبر از آموزش و پرورش برای فارغ التحصیلان متوسطه و یا یکی از واحدهای دانشگاهی یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای فارغ التحصیلان از مقاطع تحصیلی دانشگاهی

قوانین شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی آزاد :

 • ماده ۲ شرایط پذیرش : پذیرفته شدگان یا دانشجویان در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی همچنین یکی از دانشگاه‌های موسسات آموزش عالی و امکان تحصیل به صورت حضوری و یا مجازی در مقطع و رشته قبولی و یا تحصیلی یا خود می توانند در یک رشته دیگر در همان مقطع یا در مقاطع تحصیلی پایین تر در واحد دانشگاهی محل پذیرش یا تحصیل یا در یکی از واحدهای استان
 • محل تحصیل و یا در واحد الکترونیکی به صورت همزمان تاثیر نمایند پذیرفته شدگان یا دانشجویان دوره دکتری تخصصی تنها می توانند در یک از موارد پایین تر در رشته دیگری به طور همزمان در واحد دانشگاهی محل پذیرش یا تحصیل یا در یکی از واحدهای مستقر در ناحیه آزمایشی و یا در واحد الکترونیکی تحصیل نماید لذا تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع دکترای تخصصی مجاز نمی باشد
 • تبصره : شرایط پذیرش متقاضیان تحصیل در رشته دوم مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما منتشر شده از طریق شرکت در آزمون پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ایا استعدادهای درخشان و فارغ التحصیلان ممتاز می باشد
 • ماده 3: پذیرش ممتازین در دو رشته : دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی پیوسته می توانند در صورت قبولی در یک رشته با آزمون در رشته دوم از گروه آزمایشی یکسان رشته های متجانس بارش تحول که در واحد محل تحصیل دانشجو دایر و پذیرش آن در واحد با آزمون است بدون شرکت در آزمون مجدد ادامه تحصیل دهند این دانشجویان برای گرفتن دو مدرک تحصیلی باید حداقل واحد درسی که از طریق کمیته های برنامه ریزی تخصصی مشخص می شود را علاوه بر واحدهای تاثیر شود بگذرانند
 • تبصره ۱ : متجانس بودن رشته ها را ادارات کل برنامه‌ریزی معاونت های موضوع مشخص میکند تبصره ۲ : درخواست دانشجو بعد از پایان ترم چهارم به شرط گذراندن حداقل ۶۵ واحد کسبه معدل ۱۸ از رشته اول اخذ می شود تبصره ۳ : معما نی انتقال و تغییر رشته دانشجو ممنوع است
 • ماده ۴ چگونگی اخذ مدرک پایه در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی : چنانچه وارد دانشگاهی دو رشته دانشجو متفاوت باشد اصل مدرک پایه توسط واحدی که دانشجو در رشته اول تاثیر می کند اخذ می‌شود تصویر برابر اصل مدرک پایه را گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو در واحد دانشگاهی اول برای دانشگاهی دوم نقش مدرک پایه را دارد دانشجو موظف است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی گواهی اشتغال به تحصیل در رشته اول خود را به منظور صدور مجوز ثبت نام در آن نیمسال واحد محل تحصیل رشته دوم تحویل دهد
 • ماده ۵ شرایط مشمولین : برای مشمولین نظام وظیفه رعایت سقف زمانی استفاده از معافیت تحصیلی در رشته اول اعضا می باشد و در هر زمان دانشجویی در رشته هایی که برای معافیت تحصیلی صادر شده است دوره خود را به اتمام برساند طبق مقررات نظام وظیفه معرفی و ادامه تحصیل در رشته دو ممانعت به عمل خواهد آمد در صورت عدم فراغت از تحصیل فرد در سخت زمانی معافیت تحصیلی رشته اول از ادامه تحصیل فرد در هر دوره جلوگیری به عمل خواهد آمد در این شرایط امکان ادامه تحصیل فرد تنها پس از تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه و در قالب بازگشت به تحصیل با رعایت شرایط و ضوابط جاری دانشگاه پذیر خواهد بود
 • تبصره : در صورت عدم امکان بازگشت به تحصیل اخذ پذیرش مجدد در رشته محل‌های تحصیلی و معادل سازی دروس گذرانده شده به منظور ادامه تحصیل الزامی می باشد
 • ماده ۶: مجموعه تعداد واحد های مجاز در هر نیمسال مجموع تعداد واحد های مجاز در هر نیمسال برای تحصیل همزمان در دو رشته به شرح جدول زیر است:

شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد تمام مقاطع 1401-1402 1

 • الف- ماده شهریه دانشجویان متقاضی تحصیل همزمان به صورت زیر خواهد شد الف در صورت تحصیل همزمان فرد در دو رشته و یک مقطع در یک واحد دانشگاهی شهریه فرد در هر نیمسال تحصیلی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

شهریه متغیر رشته دوم +شهریه متغیر رشته اول + شهریه ثابت رشته ای که شهری بالاتری دارد

 • ب: در صورت تحصیل همزمان فرد در دو مقطع متفاوت در یک واحد دانشگاهی شهریه فرد در هر نیمسال تحصیلی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

شهریه متغیر رشته دوم +شهریه متغیر رشته + شهریه ثابت مقطع بالاتر

 • ج : در صورتی که تحصیل همزمان در دو رشته از یک مقطع در دو واحد دانشگاهی متفاوت باشد شهریه فرد در هر نیمسال تحصیلی به صورت زیر محاسبه خواهد شد :

شهریه متغیر رشته محل دوم +۵۰ درصد شهریه ثابت رشته محل دوم+ شهریه متغیر رشته محل اول+ ۵۰ درصد شهریه ثابت رشته /محل اول

 • درصورتی که تحصیل همزمان فرد در دو رشته از دو مقطع متفاوت و در دو واحد دانشگاهی باشد، شهریه فرد در هر نیمسال تحصیلی به صورت زیر محاسبه می شود :

شهریه متغییر رشته دوم+ 50درصد شهریه ثابت رشته دوم +شهریه متغیر رشته اول+شهریه ثابت مقطع بالاتر

 • تبصره 1 : تحصیل همزمان تنها در صورتی از ضریب ۵۰ درصدی در شیوه چهارگانه حقوق بهره مند خواهد شد که در رشته دوم حداقل تعداد واحد های تعیین شده مطابق های شیوه نامه را اخذ نماید در صورت اخذ واحد درسی کمتر از حد نصاب ضریب ۵۰ درصدی شهری حذف شده و فرد موظف به پرداخت کل شهریه ثابت خواهد بود
 • تبصره ۲ : شهریه دانشجویانی که رشته اول را در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به غیر از واحدهای دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند شهریه دانشجویان عادی محاسبه می شود
 • تبصره ۳ : در مواردی که واحد بر محاسبه شهریه ابهام وجود داشته باشد مرجع تعیین کننده کمیته شهریه سازمان مرکزی دانشگاه می باشد شیوه نامه از تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ به تایید ریاست محترم دانشگاه رسیده است از این تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین شیوه نامه قبلی می باشد
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه آزاد تمام مقاطع 1401-1402

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 2 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مسعود قربانی شنبه , 10 دسامبر 2022 - 12:51

متن بخشنامه مربوط به هزینه تحصیل همزمان از کجا میشه دانلود کرد ؟

پاسخ مشاور یکشنبه , 11 دسامبر 2022 - 10:01

سلام در صورت تمایل با مشاوران در ارتباط باشید

نصب اپ دانش آموزی