جهت مشاوره در زمینه شرایط بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 48512

شرایط بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش

شرایط ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی ارتش 99-1400

در این مقاله از زمان و شرایط بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1401-1402 و مدارک لازم برای ثبت نام بورسیه و محل گزینش برای بورسیه وزارت دفاع و نیرهای مسلح مطلع می شوید. شرایط شامل شرایط عمومی بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرایط اختصاصی می باشد. اطلاعیه فرایند گزینش بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1401 به اطلاع داوطلبان می رسد:


شرایط عمومی بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402

شرایط عمومی بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1401-1402 به شرح زیر است:
الف ( شرایط عمومی بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

1)تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
2 )تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ایرانی الاصل بودن )نداشتن تابعیت مضاعف(.
3)ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.
4)عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران.
5)عدم محکومیت و محرومیت از خدمات دولتی.
6)عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی و الحادی و غیر قانونی.
7)عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سوء پیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصلاح.
8)آمادگی جهت خدمت در تمامی مراکز درمانی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح .
9)شاخصه های تدین و انقلابی بودن اصل بوده و در همه موارد باید مورد توجه قرار گیرد.
10)در استخدام افراد به وجوه انگیزه خدمتی، روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود.
11)پذیرفته شدگان نهایی به استخدام وزارت دفاع در آمده و از جهت میزان و مدت خدمت تابع مقررات نیرو های مسلح
خواهند بود.
12 )داشتن سالمت جسمانی و روانی و تناسب اندام )مطابق آیین نامه استخدامی داوطلبان ن.م ( برابر تایید مرکز معاینات پزشکی استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م .


شرایط اختصاصی بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402

ب ( شرایط و ضوابط اختصاصی بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در رشته های دوره روزانه بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
1 )حداقل سن در زمان پذیرش داوطلبان 16 سال سن و حداکثر سن 22 سال تمام ) مبنای احتساب سن داوطلبان از تاریخ اولین روز شروع فرایند گزینش و مصاحبه در سال 1401 خواهد بود
2 )فرزند شاهد و ایثارگر ، جانبازان از کار افتاده کلی در صورت کسب حد نصاب قبولی )تراز علمی و امتیاز لازم در آزمون استخدامی( از شرط حداقل معدل دیپلم و حداکثر سن معاف می باشند.
3 )شرایط علمی مورد نظر جهت دعوت داوطلبان به اولویت گزینش:
الف( معدل کل دیپلم 16 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته های پزشکی و دندان پزشکی و کسب نمره علمی 9000 و بالاتر.
ب( معدل کل دیپلم 16 و بالاتر از آن برای داوطلبان رشته های پرستاری و پیراپزشکی و کسب نمره علمی 7000 و بالاتر.
4 )داوطلبانی که در دانشگاهای دولتی و یا غیر دولتی شاغل به تحصیل می باشند بایستی در موقع پذیرش برگه تسویه حساب و یا نامه انصراف از تحصیل دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند.
5 )احراز صالحیت مکتبی و موفقیت در مصاحبه ، روانسنجی ، تست ورزش ، معاینات و آزمایشات پزشکی و تحقیقات لازم به تایید نهایی مرکز گزینش وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م .
6 )داوطلبان در هنگام ثبت نام نبایستی در استخدام هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا غیر دولتی باشند.
7 )شرایط ادامه تحصیل پذیرفته شدگان در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ، ضمن رعایت ضوابط و مقررات آموزشی وزارت بهداشت ، تابع قوانین و شرایط و نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م خواهد بود.
8 )دانشجویان پذیرفته شده پس از انجام معاینات پزشکی ، تأیید صالحیت مکتبی و اخذ تأیید نهایی گزینش توسط وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م ، به مدت دوران تحصیل رشته مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی ارتش مشغول به تحصیل خواهند بود.
تبصره: وزارت دفاع صرفاً فرایند گزینش داوطلبان بورسیه را انجام داده و تخصیص داوطلبان در رشته های مورد نیاز ، از سوی سازمان سنجش و بر مبنای تراز علمی ، رتبه کسب شده و اولویت انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.
9 )دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بر اساس رتبه بندی معدل کل نمرات دوران تحصیل جهت اشتغال در یکی از مراکز وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م در سطح کشور تقسیم خواهند شد.
10 )در صورت انصراف دانشجو و یا ارتکاب اعمالی که موجب اخراج وی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش گردد ، علاوه بر جبران خسارت مالی )دو برابر هزینه آموزشی و آمادی ( از ادامه تحصیل در رشته مربوطه در این دانشگاه محروم خواهد شد.
11 )معرفی ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط و مقررات وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م در هر نقطه از وزارت دفاع در کشور.
12 )بعد از قبولی در این دانشگاه امکان تغییر رشته و انتقال دائم وجود ندارد .
13 )وزارت دفاع در رشته های مورد نظر طبق سهمیه تخصیصی دانشجوی خانم جذب خواهد نمود و داوطلبان پس از طی مراحل گزینش و معرفی نهایی به عنوان پذیرفته شده نهایی وزارت دفاع محسوب می شوند.
14 )عضویت داوطلبین در وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م )پس از قبولی نهایی و ثبت نام( کارمندی بوده و این وزارتخانه هیچ تعهدی نسبت به تامین خوابگاه برای داوطلبین ندارد.


زمان گزینش برای بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402

زمان گزینش برای بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 1401-1402 :
ج ( تاریخ انجام فرآیند گزینش:
گزینش داوطلبین بورسیه ودجا در روزهای شنبه مورخ 5/06/1401 تا جمعه مورخ 11/06/1401 صورت خواهد گرفت.
تبصره: با کلیه داوطلبین برای حضور در یکی از روزهای فوق الذکر تماس تلفنی یا پیامکی گرفته خواهد شد لذا پذیرش داوطلبین بدون هماهنگی قبلی امکان پذیر نخواهد بود.


محل گزینش بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402

د ( مکان انجام فرآیند و محل گزینش بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش :
تهران
1 -مسیر اول : انتهای اتوبان شهید صیادشیرازی – بعد از تقاطع اتوبان شهید بابایی – خیابان شهید فخری زاده – روبروی بیمارستان شهید دکتر چمران – مجموعه تربیت بدنی سازمان صنایع دفاع
2-مسیر دوم : پاسداران – میدان نوبیناد –خیابان شهید لنگری – خیایان شهید فخری زاده – روبروی بیمارستان شهید چمران – مجموعه تربیت بدنی سازمان صنابع دفاع
امتیازات بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م : استخدام رسمی از بدو شروع به تحصیل ، برقراری حقوق محصلی، برخورداری از بیمه خدمات درمانی ن.م ، اعطاء مدرک رسمی وزارت بهداشت ، صدور مجوز پروانه مطب ، استفاده از سهمیه 5.2 % جهت ادامه تحصیل )معادل سهمیه ایثارگران( برای واجدین شرایط در رشته های تخصصی مورد نیاز وزارت دفاع ، استفاده از خدمات رفاهی و … .


مدارک لازم برای بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402

مدارک لازم برای بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1401-1402 شامل موارد زیر است:

هـ( مدارك مورد نیاز داوطلبان بورسیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
1 -عکس 4*3 تمام رخ جدید 12 قطعه .
2 -اصل و یک نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی داوطلب.
3 -یک نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر و خواهر و برادر.
4 -اصل و یک نسخه کپی از گواهی پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی.
5 -اصل و کپی مدرک پایان دوره متوسطه یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه و ریز نمرات پایان دوره متوسطه.
6 -مشخصات کامل و اطالعات شناسنامه ای بستگان نسبی )پدر – مادر – خواهران و برادران – پدرومادر بزرگ ( به همراه آدرس کامل پستی و شماره تلفن .
7 -تصویر تمام صفحات گذرنامه )در صورت دارا بودن( .
8 -داوطلبان شرایط دار )فرزند نظامی – شهید – جانباز – آزاده ( باید اصل و روگرفت مدارک را به همراه داشته باشند.
9 -ارائه برگه قبولی سازمان سنجش و روگرفت از برگه انتخاب رشته کامل شده و ریز نمرات کنکور.
10 -لباس و کفش ورزشی مناسب جهت آزمون آمادگی جسمانی.
تبصره : همراه داشتن کلیه مدارک فوق الزامی بوده و عدم ارائه به منزله عدم تائید شرکت داوطلب در گزینش وزارت دفاع خواهد بود .

تذکرات مهم :
– معرفی شدگانی که بیش از یک کد رشته معرفی شده اند لازم است فقط یکبار جهت گزینش مراجعه نمایند و قبولی در مراحل گزینش در یک رشته بمنزله قبولی در تمام رشته های معرفی شده می باشد .
– از آوردن وسایل غیر ضروری خودداری گردد.
– با توجه به همه گیری مجدد بیماری کووید 19 همراه داشتن ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای داوطلبان الزامی بوده و از ورود افراد همراه به محل انجام گزینش جلو گیری خواهد شد .
-رعایت حجاب اسلامی برای داوطلبین مونث الزامی می باشد.
-بر مبنای ضوابط و شرایط وزارت دفاع در تایید و یا رد نمودن داوطلبان در هر یک از مراحل گزینش مختار می باشد.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه شرایط بورسیه وزارت دفاع و نیروهای مسلح دانشگاه علوم پزشکی ارتش

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی