جهت مشاوره در زمینه سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 40938

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 1

در این مقاله پاسخ سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد برای دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری و سوالات متداول اساتید کلیه واحدهای دانشگاهی آزاد سراسر کشور در سال تحصیلی 1400-1401، را در اختیار کاربران گرامی قرار داده ایم. در صورت وجود هر گونه سوال در زمینه استفاده از خدمات این سامانه می توانید با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایید:

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 2

سوالات متداول ثبت نام در سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد

1 .نحوه ثبت نام در سامانه پژوهشیار چگونه است؟
اگر تا کنون در سامانه پژوهشیار ثبت نام نکرده اید، باید در صفحه ی سایت، روی گزینه ثبت نام در سامانه کلیک
کنید، اینجا را کلیک کنید phtml.index/ir.ac.iau.ris://https .در صفحه جدیدی که برای شما باز میشود، باید
تمامی اطالعات خود را به دقت وارد کنید. کد ملی و شماره دانشجویی خود را با دقت وارد کنید و از صحت آن
اطمینان وارد نمایید. همچنین آدرس ایمیل و شماره همراه خود را با دقت وارد کنید. زیرا رمز عبور شما از طریق
ایمیل و پیامک برای شما ارسال میشود.

اگر دانشجو هستید به این نکته مهم دقت کنید که در یکی از بخش ها از شما پرسیده می شود که آیا تاریخ دفاع از
پروپوزال شما قبل از تاریخ 1/2/98 است یا خیر؟ پاسخ دقیق به این سوال در نحوه گردش کار پروپوزال شما در
سامانه بسیار تاثیر گذار و حیاتی است. در صورت عدم اطمینان از پاسخ، مراتب را از طریق امور پژوهشی واحد
پیگیری نمایید.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 3

2 .چرا پس از ثبت نام در سامانه پژوهشیار رمز عبور دریافت نشده است؟
رمز عبور برای شماره ی همراه و آدرس ایمیلی که فرد هنگام ثبت نام وارد کرده است ارسال می شود. اگر هیچ
رمزی دریافت نشده است ، احتماال تلفن یا آدرس ایمیل اشتباه وارد شده است . فرد برای اصالح اطالعات
شخصی خود باید به کارشناسان پژوهشی واحد دانشگاهی خود مراجعه کند.
3 .در صورت فراموشی رمز عبور چگونه می توان آن را بازیابی کرد؟
در آدرس phtml.index/ir.ac.iau.ris://https روی گزینه بازیابی رمز عبور کلیک شود.
4 .چرا نام رشته تحصیلی/محل کار فرددر سامانه پژوهشیار نیست؟
اسامی رشته های واحدهای دانشگاهی، توسط واحدهای دانشگاهی جهت درج برای پشتیبانی سامانه ارسال
میشود. دانشجو و یا استاد باید از واحد دانشگاهی خود پیگیری نماین د که آیا رشته مزبور جهت درج در سامانه
ارسال شده است یا خیر.
5 .چگونه می توان همزمان به عنوان دانشجو و عضو هیات علمی در سامانه ثبت نام کرد؟
فرد ابتدا باید در واحد دانشگاهی محل اشتغال خود به عنوان هیات علمی ثبت نام کند. سپس باید از یکی از
ادمین های واحد خود )مدیر گروه/رئیس دانشکده/معاون پژوهشی واحد( درخواست کند تا نقش دانشجو
)پزشکی یا غیر پزشکی( نیز به او اختصاص داده شود. با اختصاص این نقش، فرد می تواند فعالیتهای دانشجویی
خود را انجام ده د.
6 .دلیل مواجه با پیام “شما در سامانه ثبت نام کرده اید” در هنگام ثبت نام اولیه چیست؟
این پیام خطا معموال زمانی ظاهر می شود که اطالعاتی نظیر کد ملی، آدرس الکترونیک یا شماره همراه تکراری
باشد. کاربر باید مطمئن باش د از شماره تلفن یا آدرس الکترونیک فرد دیگری استفاده نمی کند. اگر مشکل کاربر
برطرف نشد، باید آن را با واحد پشتیبانی سامانه پژوشیار در جریان بگذارد.

سوالات متداول مربوط به درخواست اساتید مقط ع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

7 .نحوه ی گردش کار درخواست اساتید مقطع کارشناسی ارشد در سامانه پژوهشیار چگونه است؟
دانشجو باید در صفحه کاربری خود، قسمت فعالیت های شما روی گزینه ارسال درخواست جدید کلیک کن د. در
صفحه جدیدی که برای او نمایش داده می شود روی درخواست اساتید مقطع کارشناسی ارشد کلیک کند. در
صفحه جدید باید گام به گام مراحل را تکمیل کنید و نام استاد راهنما/مشاور خود را انتخاب کنید. این مراحل به

ترتیب عبارتند از 1 )مشخصات پیشنهادی 2 )انتخاب زمینه پژوهشی 3 )انتخاب استاد راهنما/مشاور 4 )خاتمه و
ارسال.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 4

در بخش انتخاب زمینه پژوه شی، دانشجو می تواند موضوع آزاد و یا انتخاب از برنامه های علمی را انتخاب کن د.
دانشجو برای انتخاب موضوع آزاد، باید روی دکمهی موضوع آزاد کلیک کن د. دقت شود که اگر دانشجو موضوع
آزاد را انتخاب کند، استاد راهنمای مورد نظر باید پیشتر ظرفیت خود را به موضوع آزاد اختصاص داده باشد. بهتر

است دانشجو در این

مورد حتما با استاد خود مشورت کن د. همچنین دانشجو با مشورت استاد راهنمای خود
میتواند از میان برنامه های علمی موجود در سامانه یک زمینه پژوهشی را انتخاب کند. برای انتخاب زمینه
پژوهشی باید روی درخت کلیک کند و از میان برنامه های علمی، زمینهی مورد نظر خود را انتخاب کند.
همچنین با استفاده از جستجو، با استفاده از واژگان کلیدی، می توان اقدام به مشاهده و انتخاب زمینهی
پژ وهشی کرد.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 5

در مرحلهی بعد باید استاد راهنما/مشاور خود را انتخاب کنید. در این قسمت باید نام و نام خانوادگی استاد خود
را ستون مربوطه وارد کن د و سپس دکمهی ENTER را کلیک کند. دقت شود دانشجو تنها در صورتی مجاز به
انتخاب استاد مورد نظر خواهد بود که استاد نیز موضوع آزاد یا آن زمینهی پژهشی را انتخاب کرده باشد. در غیر
این صورت سامانه به شما پیام می دهد “استاد راهنمای انتخابی شما با زمینه پژوهشی انتخابی متفاوت است”.
دانشجو در آخرین مرحله یعنی خاتمه و ارسال باید روی گزینهی ارسال و خروج کلیک کند.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 6

پس از تکمیل، درخواست دانشجو برای استاد راهنما/مشاور ارسال می شود. پس از تایید استاد راهنما درخواست
دانشجو برای مدیر گروه ارسال می شود. با تایید مدیر گروه، درخواست دانشجو نهایی میشود.
8 .چرا دانشجو نام استاد راهنما/مشاور مورد نظر خود را در لیست اساتید مشاهده نمی کند؟
اساتید باید پس از ثبت نام در سامانه پژوهشیار توسط یکی از ادمین های واحد دانشگاهی )مدیر گروه/رئیس
دانشکده/معاونت پژوهشی واحد( نقش اساتید راهنما و مشاور بگیرند. استاد راهنما و یا مشاور دانشجو باید پیگیر
تخصیص نقش توسط واحد دانشگاهی خود باشند.
همچن ین اگر استاد به هیچ عنوان دارای ظرفیت راهنمایی یا مشاوره آزاد نباشد، با پیام خطا مبنی بر عدم ظرفیت
استاد مواجه خواهید شد.

9 .نحوه ی گردش کار درخواست اساتید مقطع دکتری تخصصی در سامانه پژوهشیار چگونه است؟
دانشجو باید در صفحه کاربری خود، قسمت فعالیت های شما روی گزینه ارسال درخواست جدید کلیک کند. در
صفحه جدیدی که برای او نمایش داده می شود روی درخواست اساتید مقطع دکتری کلیک کند. در صفحه جدید
باید گام به گام مراحل را تکمیل کنید و نام استاد راهنما/مشاور خود را انتخاب کنید. این مراحل به ترتیب عبارتند
از 1 )مشخصات پیشنهادی 2 )انتخاب زمینه پژوهشی 3 )انتخاب استاد راهنما/مشاور 4 )ضمائم 5 )خاتمه و
ارسال.
دانشجو برای انتخاب موضوع آزاد، باید روی دکمهی موضوع آزاد کلیک کند. دقت شود که اگر دانشجو موضوع
آزاد را انتخاب کند، استاد راهنمای مورد نظر باید پیشتر ظرفیت خود را به موضوع آزاد اختصاص داده باشد. بهتر

است دانشجو در این مورد حتما با استاد خود مشورت کند. همچنین دانشجو با مشورت استاد راهنمای خود
میتواند از میان برنامه های علمی موجود در سامانه یک زمینه پژوهشی را انتخاب کند. برای انتخاب زمینه
پژوهشی باید روی درخت کلیک کند و از میان برنامههای علمی، زمینهی مورد نظر خود را انتخاب کند. در
مرحلهی بعد باید استاد راهنما/مشاور خود را انتخاب کنید. در این قسمت باید نام و نام خانوادگی استاد خود را
ستون مربوطه وارد کند و سپس دکمه ی ENTER را کلیک کند. دقت شود دانشجو تنها در صورتی مجاز به انتخاب
استاد مورد نظر خواهد بود که استاد نیز آن زمینهی پژهشی را انتخاب کرده باشد. در غیر این صورت سامانه به
شما پیام می دهد “استاد راهنمای انتخابی شما با زمینه پژوهشی انتخابی متفاوت است”.بهتر است در این مورد
حتما با استاد خود مشورت کنید.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 7

در بخش ضوائم، دانشجو می تواند تمامی فایل های مورد نیاز که واحد دانشگاهی به او اعالم می کند را بارگذاری
کند. دانشجو در آخرین مرحله یعنی خاتمه و ارسال باید روی گزینهی ارسال و خروج کلیک کند.
پس از تکمیل، درخواست دانشجو برای استاد راهنما/مشاور ارسال می شود. پس از تایید استاد راهنما/مشاور
درخواست دانشجو برای مدیر گروه ارسال می شود. پس از تایید مدیر گروه درخواست دانشجو برای دانشکده و
سپس برای واحد دانشگاهی ارسال می شود. با تایید نهایی درخواست دانشجو توسط معاونت پژوهشی واحد،
درخواست دانشجو نهایی می شود.
10 .چرا دانشجو در مرحله ثبت درخواست اساتید مقطع ارشد/دکتری تخصصی، نام رشته تحصیلی خود را در
واحد دانشگاهی مشاهده نمی کند؟

اسامی رشته ها توسط واحد دانشگاهی برای ثبت در سامانه ارسال می شود. اگر نام رشته تحصیلی دانشجو در
این فهرست نیست، باید مراتب را به واحد دانشگاهی خود اطالع دهد تا با پشتیبانی سامانه هماهنگی های الزم
جهت ثبت رشته انجام گردد.
11 .چرا استاد راهنما/مشاور نمی توانند درخواست دانشجو را مشاهده کنند؟
در صورتی که دانشجو نام استاد راهنما/مشاور خود را به درستی انتخاب کرده باشد، درخواست یا پروپوزال

دانشجو حتما برای او ارسال خواهد شد. در غیر این صورت، مراتب به واحد پشتیبانی اطالع داده شود.
12 .چرا مدیر گروه نمی تواند درخواست دانشجو را مشاهده کند؟
دانشجو باید در انتخاب مرکز دریافت کننده خود دقت کنید. از طرفی مدیر گروه نیز باید دسترسی های الزم را
داشته باشد. دانشجو در صورت اطمینان از انتخاب درست مرکز دریافت کننده، باید این مطلب را از واحد
دانشگاهی خود پیگیری نمایید.

13 .اگر الزم باشد تا دانشجو تغییراتی در درخواست اساتید ارشد/دکتری خود ایجاد کند، این کتر چگونه انجام
می شود؟
دقت شود پس از آنکه دانشجو روی گزینه خاتمه و ارسال کلیک می کن د، امکان هیچگونه ویرایش برای او وجود
ندارد. برای انجام هرگونه ویرایش، باید مراتب را به استاد راهنما و مدیر گروه اطالع دهد. به طور کلی، اگر
درخواست دانشجو در مرحله 2 باشد، ویرایش توسط استاد راهنما، اگر در مرحله 3 باشد توسط مدیر گروه فعال
می شود. برای دانشجویان دکتری، در مرحله 4 و 5 این ویرایش به ترتیب توسط ادمین دانشکده و ادمین واحد
فعال می شود.
در هنگام فعالسازی ویرایش، قسمتهای قابل ویرایش باید توسط استاد راهنما و یا ادمین ها برای دانشجو مشخص
شوند.


سوالات متداول مربوط به پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

14 .نحوه ی گردش کار پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد در سامانه پژوهشیار چگونه است؟
بارگذاری پروپوزال پس از تایید درخواست اساتید توسط مدیر گروه برای دانشجو امکان پذیر می شود. دانشجو
برای مشاهده و تکمیل پروپوزال خود باید در کارتاپل شخصی به قسمت فعالیتهای شما ، فعالیت ارسالی شما ،
پروپوزال کارشناسی ارشد مراجعه کند. دانشجو در این قس مت پروپوزال خود را مشاهده می کن د. دانشجو باید روی
عالمت قلم در بخ ش ویرایش/درخواست ویرایش کلیک کن د. اکنون او می تواند قسمتهای گوناگون پروپوزال خود
را ببیند و آن را تکمیل کن د. تکمیل قسمتهای ستاره دار الزامی است. دقت کنید در قسمت ضمائم، دانشجو باید
فایل هایی را بارگذاری کند که توسط واحد دانشگاهی به او اطالع رسانی می شود. فایل ها می توانند مواردی مانند
کارنامه، هر نوع تاییده و یا کد تایید ایرانداک باشند. برای دریافت کد ایرانداک دانشجو باید به سامانه ایرانداک
مراجعه کند.
پس از تکمیل پروپوزال و کلیک روی گزینه ارسال، پروپوزال دانشجو برای اساتید راهنما/مشاور ارسال می شود.
پس از تایید استاد راهنما، پروپوزال دانشجو برای مدیر گروه ارسال می شود. پس از طرح پروپوزال دانشجو در
شورای تخصصی گروه آموزشی و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر گروه در سامانه پژوهشیار، مدیر گروه پروپوزال
دانشجو را به دانشکده )یا واحد دانشگاهی، بسته به نوع واحد( ارسال می کند. پس از بررسی پروپوزال در
دانشکده )یا واحد( برای پروپوزال دانشجو صورتجلسهای در سامانه تنظیم می شود. سپس در صورت موافقت،
برای داشجو ابالغیه تصویب موضوع صادر می شود.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 8

در گام بعدی، دانشجو وارد مرحله آمادگی برای دفاع می شود. دانشجو باید فرمها ی مربوطه را از سامانه دریافت
کن د و پس از تکمیل آنها و اخذ امضاهای الزم آن ها را در سامانه بارگذاری کن د. پس از تایید مدارک دانشجو توسط
ادمین دانشکده، پایان نامه و مدارکی را که دانشجو در این قسمت بارگذاری کرده است برای استاد راهنما/مشاور
ارسال می شود. پس از تایید استاد مشاور و سپس استاد راهنما، پایان نامه برای پیشنهاد تاریخ دفاع و داور به
مدیر گروه ارسال می شود. پس از تکمیل این بخش توسط مدیر گروه، پایان نامه به دانشکده/واحد برای تایید
داوران و تنظیم تاریخ قطعی دفاع ارسال می شود. در این مرحله برای داوران پایان نامه ابالغیه و برای اساتید
راهنما/مشاور و داور دعوتنامه صادر می شود.

در نهایت برای دانشجو صورتجلسه دفاع صادر می شود و جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ مقرر برگزار می شود.
پس از موفقیت در جلسه دفاع، گام بعدی بارگذاری نسخه نهایی )با انجام ویرایش های الزم( پایان نامه توسط
دانشجو، ثبت نمرات دفاع و مقاله توسط واحد و تایید نهایی اصالحات توسط استاد راهنما است. در نهایت با تایید
استاد راهنما دانشجو وارد گام انتهایی که ارائه گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیار است می شود.

15 .نحوه ی گردش کار پروپوزال مقطع دکتری تخصصی در سامانه پژوهشیار چگونه است؟
بارگذاری پروپوزال پس از تایید درخواست اساتید توسط شورای پژوهشی واحد برای دانشجو امکان پذیر می شود.
دانشجو باید برای مشاهده و تکمیل پروپوزال خود به قسمت فعالیتهای شما ، فعالیت ارسالی شما ، پروپوزال
دکتری مراجعه کند. او در این قس مت پروپوزال خود را مشاهده می کن د. باید روی عالمت قلم در بخ ش
ویرایش/درخواست ویرایش کلیک کن د. اکنون او می توانید قسمتهای گوناگون پروپوزال خود را ببیند و آن را
تکمیل کن د. تکمیل قسمتهای ستاره دار الزامی است. در قسمت ضمائم، دانشجو باید فایل هایی را بارگذاری کند
که توسط واحد دانشگاهی به او اطالع رسانی می شود. فایلها می توانند مواردی مانند کارنامه، هر نوع تاییده و یا
کد تایید ایرانداک باشند. برای دریافت کد ایرانداک دانشجو باید به سامانه ایرانداک مراجعه کند.
پس از تکمیل پروپوزال و کلیک روی گزینه ارسال، پروپوزال او برای اساتید راهنما/مشاور ارسال میشود. پس از
تایید استاد راهنما/مشاور، پروپوزال او برای مدیر گروه ارسال می شود. پس از طرح پروپوزال در شورای تخصصی
گروه آموزشی و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر گروه در سامانه پژوهشیار، مدیر گروه پروپوزال را به دانشکده )یا
واحد دانشگاهی، بسته به نوع واحد( ارسال می کند. پس از بررسی پروپوزال در دانشکده )یا واحد( برای پروپوزال
صورتجلسه ای در سامانه تنظیم می شود. سپس باید در این مرحله فرایند دفاع از پروپوزال را انجام شود. سپس در
صورت موفقیت در برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال، برای دانشجو ابالغیه تصویب موضوع صادر می شود.
با توجه به روند جدید پیشدفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی، در مرحله 6 ،دانشجو باید با بارگذاری
مستندات مورد نیاز در سامانه، آنها را برای استاد راهنمای خود، مرحله 7 ،ارسال کند.
استاد راهنما بادریافت ومطالعه فایلهای ارسال شده توسط دانشجو، می تواند آنها را مورد تایید قرار دهد و به مرحله
بعد، جهت بررسی و تایید به واحد دانشگاهی ارسال کند.

واحد دانشگاهی مستندات دانشجو را بررسی می کند و در صورت تایید، آنها را برای برگز اری جلسه پیشدفاع به
شوراهای پیشدفاع در سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسالمی ارسال می شود. پس از تعیین تاریخ پیشدفاع و برگزاری
جلسه و موفقیت دانشجو در پیشدفاع، دانشجو از مرحله 9 به مرحله 10 منتقل میشود.
در مرحله 10 تایید و یا عدم تایید نهایی پیشدفاع باید توسط مدیر کل پژوهش و تحصیالت تکمیلی مربوطه انجام
شود. در صورت تایید پیشدفاع، دانشجو به مرحله 11 منتقل میشود، ولی در صورت عدم موفققیت دانشجو در
کسب تایید مرحله 10 ،دانشجو به مرحله 6 منتقل میشود.
در گام بعدی، دانشجو وارد مرحله آمادگی برای دفاع می شود. هر زمان که برای دفاع از رساله خود آمادگی یافت،
باید فرمهای آمادگی برای دفاع را از سامانه دریافت کن د و پس از تکمیل آنها و اخذ امضاهای الزم در سامانه

ارگذاری کنید. پس از تایید دانشکده، رساله که در همین قسمت توسط دانشجو ب ارگذاری شده برای استاد
راهنما/مشاور ارسال می شود. پس از تایید استاد مشاور اول و دوم، استاد راهنمای دوم و در انتها استاد راهنمای
اول، رساله برای پیشنهاد تاریخ دفاع و داور به مدیر گروه ارسال می شود. پس از تکمیل این بخش توسط مدیر
گروه، رساله به دانشکده/واحد برای تایید داوران و تنظیم تاریخ قطعی دفاع ارسال می شود. در این مرحله برای
داوران رساله ابالغیه و برای اساتید راهنما/مشاور و داور دعوتنامه صادر می شود.
در نهایت برای دانشجو صورتجلسه دفاع صادر می شود و جلسه دفاع از رساله برگزار می شود. پس از موفقیت در
جلسه ی دفاع، گام بعدی بارگذاری نسخه نهایی و ویرایش شده پایان نامه توسط دانشجو، ثبت نمرات دفاع و مقاله
توسط واحد و تایید نهایی اصالحات توسط استاد راهنما است. در نهایت با تایید استاد راهنما دانشجو وارد گام
انتهایی که ارائه گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیار است می شود

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 9

16 .چرا پس از تایید استاد راهنما/مشاور توسط مدیر گروه، برای من پروپوزالی به طور خودکار باز نشده است؟
در صورت بروز این مشکل، دانشجو باید مراتب را از طریق با واحد دانشگاهی با پشتیبانی سامانه در جریان
بگذارد.
17 .در صورتی پس از تایید درخواست چندین پروپوزال برای دانشجو فعال شود چه کاری باید انجام داد ؟
دانشجو بای د یکی از پروپوزالها را تکمیل کن د. همچنین باید کد رهگی ری سایر پروپوزالها را جهت حذف به معاونت
پژوهشی واحد اطالع ده د.
18 .چرا دانشجو در هنگام تکمیل پروپوزال، نام رشته تحصیلی خود را ذیل واحد دانشگاهی مشاهده نمی کند ؟
اسامی رشته ها توسط واحد دانشگاهی برای ثبت در سامانه ارسال می شود. اگر نام رشته دانشجو در این لیست
نیست، باید مراتب را به واحد دانشگاهی خود اطالع دهد تا با پشتیبانی سامانه هماهنگی های الزم جهت ثبت
رشته انجام گردد.
19. آیا دانشجو باد الزاما از میان برنامه های علمی موجود در سامانه انتخاب ی را انجام دهد ؟
دانشجو باید درباره این مطلب از استاد راهنمای خود مشورت بگیرد

20 .موضوع مورد نظر دانشجو در میان برنامه های علمی وجود ندارد، او باید چه کاری انجام دهد ؟
او در این باره با ید با استاد راهنمای خود مشورت کن د و با صالحدید ایشان موضوع مورد نظر خود را انتخاب کند.
21 .چرا پس از تکمیل قسمتهای گوناگون پروپوزال، اطالعات وارد شده ذخیره نمی شود؟
در صورت بروز چنین مشکلی، دانشجو باید مراتب را با پشتیبانی سامانه در جریان بگذار د.
22 .امکان تغییرات در پروپوزال چگونه برای دانشجو ایجاد می گردد ؟
دقت شود پس از آنکه دانشجو روی گزینه خاتمه و ارسال کلیک می کند، امکان هیچگونه ویرایش پایان نامه/رساله
برای او وجود ندارد. برای انجام هرگونه ویرایش، باید مراتب را به استاد راهنما و مدیر گروه اطالع دهد. به طور
کلی، اگر پایان نامه/رساله در مرحله 2 باشد، ویرایش توسط استاد راهنما، اگر در مرحله 3 باشد توسط مدیر گروه
برای او فعال می شود. در مرحله 4 و 5 این ویرایش به ترت یب توسط ادمین دانشکده و ادمین واحد برای او فعال
می شود.
در هنگام فعالسازی ویرایش، قسمتهای قابل ویرایش باید توسط استاد راهنما و یا ادمین ها برای او مشخص شوند.

23 .گردش کار دانشجویانی که تاریخ تصویب پروپوزال آنها پیش از 1 /2 /98 است، به چه صورت است؟
برای این دسته از دانشجویان مرحله ی درخواست اساتید )ارشد یا دکتری( وجود ندارد. بلکه مستقیما وارد مرحله
بارگذاری پروپوزال می شوند. پس از تکمیل پروپوزال و کلیک روی گزینه خاتمه و ارسال ، مراحل 1 و 2 به طور
خودکار پشت سر گذاشته می شوند. در صورتی که دانشجو کد CITC اخذ کرده باشد، مستقیما به مرحله 10
انتقال پیدا می کند. در صورتی که کد CITC اخذ نکرده باشد، به مرحله 4 یا 5( بسته به نوع واحد( انتقال پیدا
می کند تا برای دانشجو توسط واحد کد اخذ شود. دقت کنید در صورت اینکه پروپوزال شما در مراحل 4 یا 5
متوقف شد، واحد دانشگاهی باید برای اخذ کد استاد شما اقدام کند و در صورت وجود مشکالت فنی جهت
برطرف کردن مشکل باید با واحد پشتیبانی تماس برقرار کند.


سوالات متداول اساتید در مورد سامانه پژوهشیار

24 .نحوه مدیریت ظرفیت چگونه است؟

برای مدیریت ظرفیت، باید وارد قسمت فعالیت های شما: مدیریت ظرفیت پذیرش دانشجو ش ود.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 10

در قسمت CITC استاد می تواند ظرفیت های کل، فعال و رز رو خود را مشاهده کن د. با کلیک بر روی ماژول
فراخوانی اطالعات از سامانه ی ساجد ، اطالعات شما ب سرویس از سامانه
ِ
در غالب و ی ساجد فراخوانی می شود.
بر اساس این داده ها، ظرفیت استاد به صورت خودکار در سامانه بروزرسانی می شود.
با استفاده از ماژول انتخاب نحوه ارائه ظر فیت ، استاد می تواند ظرفیتهای راهنمایی و مشاوره خود را برای مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، بر حسب مقادیر مجاز به طور جداگانه انتخاب کند. در این شیوه جدید، مدیریت

ظرفیت کاملا بر عهده استاد است/.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 11

25 .نحوه انتخاب ز مینه پژوهشی به چه صورت است؟
برای انتخاب زمینه پژو هشی در قسمت فعالیت های شما: مدیریت ظرفیت پذیرش دانشجو ، بخش جستجوی
زمینه پژوهشی، می توان با استفاده از واژگان کلیدی مورد ن ظر، اقدام به جستجوی زمینه کرد.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 12

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 13

برای انتخاب زمینه پژوهشی، روی گزینه انتخاب کلیک کنید. با کلیک بر روی نمایش درخت ، درخت دانش
زمینهی مورد نظر نمای ش داده می شود.

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 14

سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد 15

دانلود فایل pdf این راهنما


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه سوالات متداول سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی