جهت مشاوره در زمینه ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 58545

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 1402-1403

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهگیان

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهگیان در سال تحصیلی 1402-1403 اعلام شد. در این مقاله لیست جدید رشته های بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد را مشاهده می کنید.

دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد براساس آیین نامه «ثبت نام بدون کنکور استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد»، از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏ های روزانه و شبانه) برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 در دوره روزانه کارشناسی‌ ارشد رشته های بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان، دانشجو پذیرش نماید.


لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 

لیست جدید رشته های دارای پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، برای سال تحصیلی 1402-1403، را در جدول زیر مشاهده می کنید. داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که دارای سهمیه استعدادهای درخشان هستند، درصورتی که واجد پذیرش در این مقطع باشند، می توانند به سایت پذیرش بدون کنکور دانشگاه فرهنگیان مراجعه کنند.


لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی 1402-1403 ( استعداد درخشان) 1402-1403

ردیف کد رشته نام رشته محل پذیرش جنسیت رشته کارشناسی مورد مجاز
1 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان آذربایجان شرقی

پردیس علامه امینی تبریز
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
2 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان تهران

پردیس شهید مفتح شهر ری
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
3 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان همدان

پردیس شهید مقصودی همدان
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
4 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان سیستان و بلوچستان

پردیس شهید مطهری زاهدان
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
5 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان فارس

پردیس شهید رجائی شیراز
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
6 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان آذربایجان غربی

پردیس شهید رجائی ارومیه
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
7 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان کرمان

پردیس باهنر کرمان
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
8 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان اصفهان

پردیس باهنر اصفهان
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
9 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان مازندران

پردیس دکتر شریعتی ساری
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
10 110 زبان و ادبیات فارسی (گرایش آموزش زبان فارسی) استان چهارمحال بختیاری

پردیس بحرالعلوم شهرکرد
✔ مرد ✔ زن زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی، زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی
11 111 رشته رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✕ مرد ✔ زن آموزش تربیت بدنی، تربیت بدنی، علوم ورزشی
12 112 علوم قرآن و حدیث استان قم

پردیس ایت الله طالقانی قم
✔ مرد ✕ زن دارندگان مدرک کارشناسی همه رشته‌های گروه علوم انسانی و ریاضی
13 112 علوم قرآن و حدیث استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✕ زن دارندگان مدرک کارشناسی همه رشته‌های گروه علوم انسانی و ریاضی
14 112 علوم قرآن و حدیث استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✕ مرد ✔ زن دارندگان مدرک کارشناسی همه رشته‌های گروه علوم انسانی و ریاضی
15 113 فقه و مبانی حقوق اسلامی استان آذربایجان غربی

پردیس شهید رجائی ارومیه
✔ مرد ✔ زن آموزش الهیات، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه شافعی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دارندگان مدرک سطح دو حوزه‌های علمیه
16 114 برنامه ریزی درسی استان فارس

پردیس شهید باهنر شیراز
✔ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی و دانش آموختگان همه رشته های دانشگاه فرهنگیان
17 114 برنامه ریزی درسی استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✔ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی و دانش آموختگان همه رشته های دانشگاه فرهنگیان
18 115 مدیریت آموزشی استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✔ زن مدیریت آموزشی
19 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✕ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
20 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✕ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
21 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان فارس

پردیس شهید باهنر شیراز
✕ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
22 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان فارس

پردیس شهید رجائی شیراز
✔ مرد ✕ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
23 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان اصفهان

پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
✔ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
24 116 علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش ابتدایی) استان کرمان

پردیس خواجه نصیر طوسی
✔ مرد ✔ زن علوم تربیتی همه گرایش ها، روانشناسی
25 117 آموزش زبان انگلیسی استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✔ زن آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی
26 118 روانشناسی تربیتی استان آذربایجان شرقی

پردیس علامه امینی تبریز
✔ مرد ✔ زن مشاوره، روانشناسی
27 118 روانشناسی تربیتی استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✔ مرد ✔ زن مشاوره، روانشناسی
28 119 آموزش شیمی استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✕ زن آموزش شیمی، شیمی محض، شیمی کاربردی
29 119 آموزش شیمی استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✕ مرد ✔ زن آموزش شیمی، شیمی محض، شیمی کاربردی
30 120 آموزش فیزیک استان خراسان رضوی

پردیس شهید بهشتی مشهد
✔ مرد ✔ زن آموزش فیزیک، دبیری فیزیک، فیزیک همه گرایش ها
31 120 آموزش فیزیک استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✔ زن آموزش فیزیک، دبیری فیزیک، فیزیک همه گرایش ها
32 121 آموزش زیست شناسی استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✕ زن زیست‌شناسی همه گرایش ها
33 121 آموزش زیست شناسی استان تهران

پردیس نسیبه تهران
✕ مرد ✔ زن زیست‌شناسی همه گرایش ها
34 122 آموزش ریاضی استان تهران

پردیس شهید چمران تهران
✔ مرد ✔ زن ریاضی همه گرایش ها


رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 1402-1403 1 بیشتر بدانید:  سایت ثبت نام دانشگاه فرهنگیان بدون کنکوربهترین مشاور انتخاب رشته در تهران


انتخاب رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور، می توانند برای مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایند. مشاوران این سامانه، علاوه بر اینکه راهنما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان برای انتخاب بهترین رشته بدون کنکور هستند، بلکه تمام مراحل انتخاب رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان را نیز برای متقاضیان انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی