جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36106

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی سراسری را در اخیتار داوطلبان قرار داده ایم.


آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403

در این قسمت، آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403 را مشاهده می کنید:

رتبه مورد نیاز برای علوم تربیتی دانشگاه دولتی

رتبه های زیر آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا و …۱۴۰۲-۱۴۰۳ است:


آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4556 1622 منطقه 2 پسر شهركرد علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه
1472 395 منطقه 3 دختر سروآباد علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه
1991 580 منطقه 3 دختر شهركرد علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه
5230 1991 منطقه 3 دختر شيروان علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3390 1020 منطقه 1 دختر مشهد علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
8948 3060 منطقه 2 دختر كاشان علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
7764 3205 منطقه 3 دختر اقليد علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
7792 3222 منطقه 3 دختر نورآباد علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
9159 3908 منطقه 3 دختر زابل علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
595 257 منطقه 1 دختر مشهد علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
5197 1392 منطقه 1 دختر مشهد علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
12776 2677 منطقه 1 پسر مشهد علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6254 2450 منطقه 3 دختر دولت آبادتربت حيدريه علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8031 3346 منطقه 3 پسر شيروان علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
17633 8522 منطقه 3 پسر فردوس علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9683 4193 منطقه 3 دختر شيروان علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
10038 4370 منطقه 3 دختر لنگرود علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
10318 4521 منطقه 3 دختر شيروان علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
12908 5932 منطقه 3 دختر بوئين مياندشت علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه دانشگاه الزهرا(س)

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3611 1068 منطقه 1 دختر مشهد علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم
6513 2263 منطقه 2 دختر خرم آباد علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
7520 2593 منطقه 2 دختر اراك علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
8040 2761 منطقه 2 دختر فريدون كنار علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
25480 8063 منطقه 2 دختر كرج علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم
9159 3908 منطقه 3 دختر كلاله علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
9757 4232 منطقه 3 دختر سقز علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
11072 4943 منطقه 3 دختر آمل علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
11633 5239 منطقه 3 دختر نقاب سبزوار علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
11913 5386 منطقه 3 دختر خواف علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه
12239 5552 منطقه 3 دختر عشق آباد علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12550 4169 منطقه 2 دختر همدان علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
17950 5827 منطقه 2 دختر همدان علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
18167 5893 منطقه 2 دختر آباده علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
12762 5851 منطقه 3 پسر دهگلان علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
15649 7417 منطقه 3 دختر ملاير علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
17143 8234 منطقه 3 دختر قروه علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
19037 9313 منطقه 3 دختر ملاير علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
19444 9546 منطقه 3 پسر سقز علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
20524 10159 منطقه 3 دختر لالجين علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
22130 11021 منطقه 3 دختر تكاب علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
22347 11145 منطقه 3 دختر قروه علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه
24368 12276 منطقه 3 دختر سقز علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4830 1316 منطقه 1 دختر اصفهان علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه
12537 5733 منطقه 3 دختر فريدونشهر علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه
14971 7037 منطقه 3 دختر لردگان علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه سراسری

برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های سراسری و تخمین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری 1


کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 1991 رتبه کشوری : 5230
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 4
معارف 6
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 5
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 4
روانشناسي 7

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 3908 رتبه کشوری : 9159
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 4
معارف 7
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 6
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 7

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه علامه طباطبایی

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 5932 رتبه کشوری : 12908
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 3
معارف 5
زبان 2
رياضي 1
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 4
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه فردوسی مشهد

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 8522 رتبه کشوری : 17633
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 4
معارف 4
زبان 1
رياضي 2
اقتصاد 4
ادبيات تخصصي 3
عربي تخصصي 6
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 6
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 6

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه الزهرا

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 5552 رتبه کشوری : 12239
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 5
معارف 5
زبان 1
رياضي 2
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 4
عربي تخصصي 4
تاريخ وجغرافيا 2
علوم اجتماعي 4
فلسفه ومنطق 1
روانشناسي 7

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه بوعلی سینا همدان

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 12276 رتبه کشوری : 24368
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 4
معارف 5
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 2
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 7
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 6

کارنامه قبولی علوم تربیتی  دانشگاه اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : انساني رتبه در منطقه : 7037 رتبه کشوری : 14971
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 3
معارف 6
زبان 1
رياضي 1
اقتصاد 7
ادبيات تخصصي 2
عربي تخصصي 6
تاريخ وجغرافيا 1
علوم اجتماعي 8
فلسفه ومنطق 2
روانشناسي 8

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته علوم تربیتی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته علوم تربیتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی