کد خبر : 18047

رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

رتبه قبولی پرستاری 1403-1402

در این مقاله آخرین رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه لازم برای قبولی رشته پرستاری و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲ کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور 1403 نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه سراسری کنکور ۱۴۰۲

در این بخش آخرین رتبه لازم برای قبولی رشته پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران را مشاهده میکنید.


آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

جدول(1):رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 5093 رتبه کشوری : 17915
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 5
زبان 9
زمين شناسي 1
رياضيات 6
زيست شناسي 4
فيزيك 5
شيمي 2
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6107 1855 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
10013 2966 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
10649 3136 منطقه 1 دختر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
12594 3685 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
13337 3856 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
14504 4177 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14817 4265 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14817 4265 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
16766 4775 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
18884 5311 منطقه 1 دختر اصفهان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
9754 4288 منطقه 2 پسر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
11556 5068 منطقه 2 پسر تنكابن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
12109 5285 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
12249 5350 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
12801 5593 منطقه 2 دختر شاهين شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
12924 5648 منطقه 2 پسر رشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
13058 5714 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
13747 6031 منطقه 2 پسر سبزوار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14402 6303 منطقه 2 پسر شهريار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
14585 6375 منطقه 2 پسر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14621 6390 منطقه 2 دختر شهريار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14744 6443 منطقه 2 پسر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
14758 6449 منطقه 2 پسر سبزوار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
14955 6523 منطقه 2 پسر قرچك پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
15850 6905 منطقه 2 پسر مرند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
16842 7302 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
17176 7445 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
17482 7572 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
19863 8543 منطقه 2 پسر گرگان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
20677 8900 منطقه 2 پسر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
23845 10216 منطقه 2 پسر خرم آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
14316 3920 منطقه 3 دختر شهر قدس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
15028 4149 منطقه 3 دختر هشتگرد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
15471 4294 منطقه 3 پسر شهريار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
16821 4735 منطقه 3 پسر ملارد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال اول
17662 5015 منطقه 3 پسر شهرجديد هشتگرد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
17915 5093 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
18528 5294 منطقه 3 پسر گچساران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
19368 5581 منطقه 3 پسر هشترود پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول
19693 5689 منطقه 3 پسر نظرآباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
19990 5780 منطقه 3 دختر گنبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
20514 5954 منطقه 3 دختر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
20630 5986 منطقه 3 دختر بوكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
21311 6204 منطقه 3 پسر قرچك پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه-نيمسال دوم
22497 6615 منطقه 3 پسر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
26641 8053 منطقه 3 پسر عجب شير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم
جدول(2):رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي – تهران
رشته : تجربي رتبه در منطقه : 4191 رتبه کشوری : 15166
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 7
معارف 6
زبان 6
زمين شناسي 4
رياضيات 6
زيست شناسي 3
فيزيك 4
شيمي 3


آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13337 3856 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
13821 3980 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
14711 4235 منطقه 1 پسر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
14987 4319 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
15555 4453 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
15870 4543 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
17302 4908 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
21468 5971 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
23361 6423 منطقه 1 پسر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول
11474 5033 منطقه 2 دختر آباده پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
12980 5677 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
13579 5964 منطقه 2 دختر آمل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
14048 6153 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
14115 6179 منطقه 2 پسر نهاوند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
14347 6278 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
16842 7302 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول
17957 7781 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
18392 7953 منطقه 2 دختر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
18612 8044 منطقه 2 پسر شيروان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
19438 8360 منطقه 2 پسر ورامين پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
20543 8839 منطقه 2 دختر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
21152 9107 منطقه 2 پسر باغستان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
21198 9123 منطقه 2 دختر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8687 2276 منطقه 3 پسر گاليكش پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول
13161 3574 منطقه 3 دختر آبدانان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
13421 3654 منطقه 3 پسر جم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
13821 3776 منطقه 3 دختر پاوه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
15166 4191 منطقه 3 پسر شهر قدس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال اول
16318 4561 منطقه 3 پسر خوي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
21562 6299 منطقه 3 دختر قرچك پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
21841 6399 منطقه 3 دختر رومشكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول
21969 6438 منطقه 3 دختر دزفول پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول
22245 6540 منطقه 3 پسر ملارد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
22920 6757 منطقه 3 دختر هشتگرد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
23580 6987 منطقه 3 دختر گاليكش پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
23621 7006 منطقه 3 دختر اسفراين پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
23874 7093 منطقه 3 دختر بوكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
26307 7933 منطقه 3 پسر ملارد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم
26955 8155 منطقه 3 دختر خواف پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
28351 8620 منطقه 3 پسر كوهناني پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال اول
28417 8640 منطقه 3 پسر كرج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهريه پرداز-نيمسال دوم
131925 48097 منطقه 3 دختر الشتر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی همدان ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12203 5327 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
15060 6564 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
15831 6895 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
16355 7113 منطقه 2 پسر ساوه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
16728 7257 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
17011 7372 منطقه 2 دختر بروجرد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
18550 8017 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
19693 8468 منطقه 2 دختر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
19762 8499 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
20317 8745 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
20514 8827 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
20568 8850 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
20587 8862 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
20929 9011 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
22982 9875 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
23458 10060 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
23485 10069 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
23922 10252 منطقه 2 دختر نهاوند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
24380 10416 منطقه 2 دختر ملاير پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
24549 10480 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
24709 10544 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
25070 10700 منطقه 2 دختر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
26055 11104 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
26188 11160 منطقه 2 دختر تويسركان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
27275 11596 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
28417 12080 منطقه 2 پسر نهاوند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
31439 13343 منطقه 2 پسر همدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
33090 14003 منطقه 2 دختر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
34404 14537 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
9320 2451 منطقه 3 دختر نورآباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
10661 2840 منطقه 3 دختر بيجار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
17047 4812 منطقه 3 دختر مريوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
17459 4950 منطقه 3 پسر بانه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
18264 5205 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
18348 5235 منطقه 3 پسر مريوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
20158 5828 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
21514 6282 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
21841 6399 منطقه 3 دختر اسدآباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
22040 6466 منطقه 3 دختر كبودرآهنگ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
23244 6862 منطقه 3 پسر بن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
24457 7309 منطقه 3 پسر كنگاور پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
25584 7701 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
27067 8193 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال دوم
29999 9191 منطقه 3 دختر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
30319 9307 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
33637 10441 منطقه 3 دختر نورآباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نيمسال اول
34337 10688 منطقه 3 دختر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
36457 11411 منطقه 3 پسر نقده پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم


آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6915 3086 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
13030 5703 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
14009 6133 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم
15887 6922 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
16395 7130 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
19886 8554 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
20677 8900 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم
21110 9087 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
21433 9227 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
23815 10202 منطقه 2 دختر خرم آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
24549 10480 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
29509 12519 منطقه 2 دختر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم
12707 3448 منطقه 3 دختر برازجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
12856 3492 منطقه 3 پسر كنگاور پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
17640 5008 منطقه 3 پسر دالاهو پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
19348 5571 منطقه 3 پسر جوانرود پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
20950 6091 منطقه 3 دختر دره شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
21243 6183 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
21285 6196 منطقه 3 دختر كوهدشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
21492 6271 منطقه 3 دختر كنگاور پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
21608 6316 منطقه 3 دختر دره شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
22129 6498 منطقه 3 پسر سرپل ذهاب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
23268 6873 منطقه 3 دختر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
23530 6972 منطقه 3 پسر سرپل ذهاب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
23845 7085 منطقه 3 دختر دالاهو پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
24165 7201 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم
26128 7880 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم
34767 10831 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21243 5921 منطقه 1 دختر رامهرمز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال دوم
16283 7082 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
13912 3806 منطقه 3 دختر چرام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
15426 4278 منطقه 3 دختر آبدانان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
17978 5114 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
18805 5394 منطقه 3 پسر جهرم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
20158 5828 منطقه 3 دختر خرامه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
20294 5879 منطقه 3 پسر مرودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال دوم
20856 6056 منطقه 3 دختر مرودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول
22066 6479 منطقه 3 دختر مرودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نيمسال اول

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11119 3275 منطقه 1 پسر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
12464 3653 منطقه 1 پسر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
14744 4244 منطقه 1 دختر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
14817 4265 منطقه 1 دختر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي تبريز | روزانه-نيمسال اول
14833 4273 منطقه 1 دختر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
14851 4281 منطقه 1 دختر تبريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
13194 5782 منطقه 2 دختر قم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
15148 6601 منطقه 2 دختر مراغه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
15471 6744 منطقه 2 دختر اروميه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
16137 7029 منطقه 2 دختر مرند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16238 7068 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16534 7191 منطقه 2 پسر مراغه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
17337 7516 منطقه 2 پسر مراغه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
22129 9513 منطقه 2 دختر مرند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
22478 9656 منطقه 2 پسر مراغه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
25999 11080 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
15246 4215 منطقه 3 دختر خوي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
15870 4413 منطقه 3 دختر كليبر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
15974 4448 منطقه 3 پسر خوي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16205 4521 منطقه 3 دختر بانه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
16355 4575 منطقه 3 دختر شبستر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال اول
16376 4583 منطقه 3 دختر مهريز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16519 4628 منطقه 3 پسر مهاباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16804 4729 منطقه 3 دختر بوكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
16911 4765 منطقه 3 دختر سقز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
17858 5075 منطقه 3 دختر سراب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
18685 5355 منطقه 3 پسر مرند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
19293 5554 منطقه 3 پسر اهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
20488 5945 منطقه 3 پسر آذرشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
21169 6159 منطقه 3 پسر شبستر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | روزانه-نيمسال دوم
28898 8797 منطقه 3 دختر شازند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
44406 14192 منطقه 3 دختر ميانه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11325 4973 منطقه 2 دختر نائين پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
17245 7478 منطقه 2 دختر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
18459 7982 منطقه 2 دختر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
22245 9559 منطقه 2 دختر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
23815 10202 منطقه 2 دختر دزفول پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
24549 10480 منطقه 2 پسر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
35384 14923 منطقه 2 پسر اهواز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول
16747 4711 منطقه 3 پسر شوش دانيال پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
16911 4765 منطقه 3 دختر آبدانان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
17551 4982 منطقه 3 دختر نورآباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
19863 5741 منطقه 3 دختر دره شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
20341 5894 منطقه 3 پسر اميديه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
21449 6252 منطقه 3 دختر ماه شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
23115 6821 منطقه 3 پسر سرابله پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
23405 6929 منطقه 3 دختر دشت آزادگان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
24112 7173 منطقه 3 پسر رامهرمز پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال اول
26381 7959 منطقه 3 دختر هنديجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
28385 8630 منطقه 3 پسر شوشتر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه-نيمسال دوم
36767 11512 منطقه 3 پسر گچساران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
39479 12444 منطقه 3 دختر ازنا پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
39601 12495 منطقه 3 پسر پلدختر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
40882 12947 منطقه 3 دختر برازجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دو

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9037 3986 منطقه 2 دختر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول
16804 7290 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
17836 7729 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول
18962 8180 منطقه 2 دختر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
22040 9478 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول
22608 9718 منطقه 2 دختر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
22920 9847 منطقه 2 دختر مرند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
23874 10231 منطقه 2 دختر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
24206 10354 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول
24432 10432 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
24895 10629 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
25565 10906 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
47033 19744 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
18981 5451 منطقه 3 دختر گرمي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال دوم
20209 5846 منطقه 3 پسر خوي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول
22762 6702 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبيل | روزانه-نيمسال اول

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13728 3951 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول
14028 4049 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
15287 4397 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
15688 4489 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
8050 3544 منطقه 2 دختر كاشمر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
12369 5400 منطقه 2 پسر كاشمر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
13433 5895 منطقه 2 دختر گناباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
16620 7213 منطقه 2 دختر سبزوار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
17011 7372 منطقه 2 پسر كاشمر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
18962 8180 منطقه 2 پسر بجنورد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
15076 4165 منطقه 3 دختر تربت جام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
16784 4724 منطقه 3 دختر طبس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول
16971 4785 منطقه 3 پسر تايباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال اول
19164 5516 منطقه 3 پسر كاشمر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
19331 5564 منطقه 3 پسر ششتمد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
20832 6048 منطقه 3 پسر تايباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نيمسال دوم
23405 6929 منطقه 3 پسر تايباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم
27890 8467 منطقه 3 دختر اسفراين پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول
33442 10376 منطقه 3 دختر چناران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم


آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یزد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یزد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یزد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
35384 9412 منطقه 1 دختر تهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
13799 6054 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
14028 6140 منطقه 2 دختر ميبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
16118 7019 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
16436 7153 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
18392 7953 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
20413 8784 منطقه 2 پسر بروجن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
20461 8806 منطقه 2 پسر ميبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
21634 9299 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
21863 9395 منطقه 2 دختر بروجن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
21969 9451 منطقه 2 دختر زرين شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
22040 9478 منطقه 2 دختر كشكوئيه رفسنجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
22982 9875 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
24684 10533 منطقه 2 پسر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
25190 10756 منطقه 2 دختر اردكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
26901 11447 منطقه 2 پسر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
30977 13131 منطقه 2 پسر زرين شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
32103 13591 منطقه 2 پسر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
33891 14335 منطقه 2 دختر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
37636 15883 منطقه 2 پسر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
37832 15968 منطقه 2 پسر اردكان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
39069 16490 منطقه 2 پسر رفسنجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
9155 2403 منطقه 3 پسر ميبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
12801 3472 منطقه 3 دختر لردگان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
17459 4950 منطقه 3 دختر ميبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
22040 6466 منطقه 3 پسر طبس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
22420 6593 منطقه 3 پسر زارچ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
31925 9847 منطقه 3 دختر زابل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
32877 10179 منطقه 3 دختر اشکذر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
33412 10366 منطقه 3 پسر ميبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | روزانه
36927 11562 منطقه 3 دختر مرودشت پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
39405 12418 منطقه 3 دختر زارچ پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
39479 12444 منطقه 3 پسر طبس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
44349 14169 منطقه 3 پسر جهرم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز
55123 18095 منطقه 3 دختر رفسنجان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی يزد | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11540 5061 منطقه 2 دختر نوشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
13058 5714 منطقه 2 پسر يزد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
13367 5861 منطقه 2 پسر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
15342 6686 منطقه 2 دختر آمل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
15780 6871 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
15947 6948 منطقه 2 پسر قائم شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
16395 7130 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
16766 7273 منطقه 2 پسر جويبار پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
17117 7418 منطقه 2 پسر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
17502 7582 منطقه 2 دختر رويان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
17957 7781 منطقه 2 دختر قائم شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
18416 7964 منطقه 2 پسر آمل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
18884 8151 منطقه 2 پسر قائم شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
19416 8354 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
20098 8654 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
21066 9067 منطقه 2 دختر ساري پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
24002 10278 منطقه 2 پسر آمل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم
28268 12019 منطقه 2 دختر قائم شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
30468 12930 منطقه 2 پسر ورامين پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال دوم
31472 13354 منطقه 2 پسر اردبيل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
122786 50193 منطقه 2 پسر قائم شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
15324 4242 منطقه 3 پسر شيروان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
24272 7242 منطقه 3 دختر تنكابن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
31244 9614 منطقه 3 پسر گنبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول
37409 11722 منطقه 3 دختر سعادت شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
16156 4611 منطقه 1 پسر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
34306 9137 منطقه 1 دختر مشهد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
26532 11290 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
27671 11767 منطقه 2 دختر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
30660 13004 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
32283 13663 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
32651 13809 منطقه 2 پسر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
34208 14457 منطقه 2 پسر بيرجند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
34441 14554 منطقه 2 دختر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
34736 14659 منطقه 2 دختر بيرجند پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
38443 16218 منطقه 2 دختر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
39069 16490 منطقه 2 دختر زاهدان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
31386 9661 منطقه 3 دختر سراوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
32758 10131 منطقه 3 پسر سراوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
33525 10400 منطقه 3 دختر گنبد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
35164 10979 منطقه 3 پسر سراوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال اول
36212 11332 منطقه 3 دختر سراوان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
39444 12430 منطقه 3 پسر ايرانشهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
41088 13014 منطقه 3 پسر سيب و سوران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
48923 15816 منطقه 3 دختر زابل پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم
89810 31270 منطقه 3 دختر فنوج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18720 8084 منطقه 2 دختر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
20929 9011 منطقه 2 پسر كرمانشاه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
26334 11219 منطقه 2 دختر خرم آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي ايلام | روزانه-نيمسال دوم
40042 16856 منطقه 2 پسر سنندج پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | شهريه پرداز-نيمسال دوم
18509 5286 منطقه 3 دختر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
18528 5294 منطقه 3 پسر مهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
24185 7210 منطقه 3 پسر سرپل ذهاب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
24684 7392 منطقه 3 پسر سرابله پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
25095 7531 منطقه 3 پسر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
26128 7880 منطقه 3 پسر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
26260 7920 منطقه 3 دختر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال اول
27275 8265 منطقه 3 پسر ايلام پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | شهريه پرداز-نيمسال اول
27300 8274 منطقه 3 پسر دره شهر پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
27528 8350 منطقه 3 پسر اركوازملكشاهي پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
28298 8602 منطقه 3 پسر سرابله پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
29191 8916 منطقه 3 دختر سرابله پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
29660 9073 منطقه 3 دختر مهران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | روزانه-نيمسال دوم
36617 11462 منطقه 3 دختر ايوان غرب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ايلام | شهريه پرداز-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26260 7154 منطقه 1 پسر رودهن پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
25943 11055 منطقه 2 دختر تويسركان پرستاری|دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
32001 13553 منطقه 2 پسر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
37775 15941 منطقه 2 دختر بندرعباس پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
58357 24314 منطقه 2 پسر ميناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
77854 32237 منطقه 2 پسر ميناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت سيريک
24997 7496 منطقه 3 دختر آبادان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
28210 8572 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
32223 9943 منطقه 3 پسر قروه پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
39124 12313 منطقه 3 دختر ميناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
40678 12885 منطقه 3 پسر بستك پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
41088 13014 منطقه 3 دختر رودان پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
41947 13320 منطقه 3 پسر حاجي آباد پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
47555 15345 منطقه 3 دختر بستك پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
50313 16324 منطقه 3 پسر ميناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
52190 17020 منطقه 3 دختر قشم پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
59554 19732 منطقه 3 پسر فسا پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال اول
60894 20239 منطقه 3 پسر كامياران پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم
114875 41254 منطقه 3 پسر ميناب پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت جاسک

نمونه کارنامه قبولی پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه بهشتی

کارنامه زیر مربوط به قبولی پرستاری در دانشگاه سراسری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است. این کارنامه حاوی درصدهای لازم برای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته پرستاری) می باشد.

جدول(

رتبه قبولی پرستاری 1403-1402

نمونه کارنامه قبولی پرستاری در دانشگاه دولتی روزانه جندی شاپور اهواز


رتبه قبولی پرستاری 1403-1402.رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری۱۴۰۲ (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش
  2. رشته پزشکی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته پرستاری و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

رتبه قبولی پرستاری سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

1/5 - (1 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی