کد خبر : 18046

آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه سراسری + کارنامه

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه سراسری + کارنامه

در این مقاله رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از آخرین رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری در منطقه 1، 2 و 3، همچنین مشاهده نمونه کارنامه قبولی شنوایی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری کنکور 1402-1403

در این بخش رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران را مشاهده میکنید.

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور تجربی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز


 آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۳ / دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: تبریز نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 3 رتبه در سهمیه: 6999
رتبه کشوری: 19110 تراز:8900
نام درس درصد
ادبیات فارسی 61
عربی 39
معارف 54
زبان 27
زمین شناسی 15
ریاضیات 31
زیست شناسی 61
فیزیک 29
شیمی 40
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

 آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۲ / دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: سمنان نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 2 رتبه در سهمیه: 6700
رتبه کشوری: 16100 تراز:9421
نام درس درصد
ادبیات فارسی 64
عربی 38
معارف 56
زبان 39
زمین شناسی 12
ریاضیات 23
زیست شناسی 58
فیزیک 32
شیمی 49
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۱ / دانشگاه علوم پزشکی ایران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: کرمانشاه نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه: 7100
رتبه کشوری: 18200 تراز:9076
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59
عربی 35
معارف 50
زبان 37
زمین شناسی 2
ریاضیات 21
زیست شناسی 60
فیزیک 28
شیمی 43
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11540 3398 منطقه 1 دختر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
16948 4825 منطقه 1 دختر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
20294 5681 منطقه 1 دختر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
18884 8151 منطقه 2 دختر دزفول هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
20929 9011 منطقه 2 پسر آران و بيدگل هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
25121 10724 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه
25689 7738 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه


آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۳ /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: عسلویه نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 3 رتبه در سهمیه: 11989
رتبه کشوری: 61467 تراز: 8420
نام درس درصد
ادبیات فارسی 51
عربی 23
معارف 43
زبان 32
زمین شناسی 0
ریاضیات 13
زیست شناسی 51
فیزیک 18
شیمی 38
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
40339 10616 منطقه 1 پسر شيراز هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
42567 13541 منطقه 3 دختر بندر كنگان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
45536 14605 منطقه 3 دختر برازجان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه
48110 15531 منطقه 3 دختر بندر دير هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه


 آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۲ / دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: اردبیل نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 2 رتبه در سهمیه: 12670
رتبه کشوری: 28365 تراز:8500
نام درس درصد
ادبیات فارسی 51
عربی 21
معارف 43
زبان 38
زمین شناسی 0
ریاضیات 15
زیست شناسی 54
فیزیک 20
شیمی 39
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
42699 17985 منطقه 2 دختر اردبيل هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
44674 18775 منطقه 2 دختر اردبيل هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
45705 19202 منطقه 2 پسر اردبيل هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
36673 11480 منطقه 3 پسر اهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
47555 15345 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۱ / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: هوشبری

شهر داوطلب: شیراز نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه:8227
رتبه کشوری: 32349 تراز: 9015
نام درس درصد
ادبیات فارسی 56
عربی 28
معارف 47
زبان 0
زمین شناسی 16
ریاضیات 56
زیست شناسی 24
فیزیک 37
شیمی 21
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه علوم پزشکی شیراز


رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
26188 7131 منطقه 1 دختر اصفهان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
18003 5121 منطقه 3 دختر مرودشت هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
24140 7189 منطقه 3 دختر نورآباد ممسني هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
24619 7365 منطقه 3 پسر سلماس هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
24684 7392 منطقه 3 دختر اميديه هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه


آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
11365 4990 منطقه 2 پسر كرج هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
12632 5520 منطقه 2 پسر قم هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
15045 6557 منطقه 2 دختر زرين شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
15922 6939 منطقه 2 دختر لاهيجان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
17662 7654 منطقه 2 دختر بروجرد هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
21263 9146 منطقه 2 پسر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
25070 7523 منطقه 3 پسر پاكدشت هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
12594 3685 منطقه 1 دختر تبريز هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
24432 6703 منطقه 1 پسر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
14518 6352 منطقه 2 دختر گرگان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
22668 6674 منطقه 3 دختر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه
25095 7531 منطقه 3 پسر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه


آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17551 7600 منطقه 2 دختر زرين شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
18109 7840 منطقه 2 دختر زرين شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز
31386 13320 منطقه 2 دختر فولاد شهر هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز
44406 18666 منطقه 2 پسر گلپايگان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت گلپايگان


آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
28417 12080 منطقه 2 پسر اهواز هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
33990 14375 منطقه 2 دختر دزفول هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
13216 3592 منطقه 3 دختر خوي هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز
40948 12965 منطقه 3 دختر انديمشك هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
41614 13190 منطقه 3 دختر مسجدسليمان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
46819 15072 منطقه 3 دختر دورود هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز


آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
34799 14688 منطقه 2 پسر ورامين هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه
39124 12313 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه


آخرین رتبه قبولی هوشبری  دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط رتبه کشوری هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی همدان تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
37775 9987 منطقه 1 دختر تهران هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز
20461 8806 منطقه 2 دختر همدان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
20806 8962 منطقه 2 پسر تويسركان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
23845 10216 منطقه 2 پسر ملاير هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
31166 13218 منطقه 2 دختر قم هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
32198 13630 منطقه 2 دختر كرج هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
32435 13721 منطقه 2 دختر همدان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
33053 13990 منطقه 2 دختر همدان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
34736 14659 منطقه 2 دختر همدان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
35264 14874 منطقه 2 دختر ملاير هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
35751 15075 منطقه 2 پسر بروجرد هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
40042 16856 منطقه 2 پسر همدان هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
25744 7755 منطقه 3 دختر قروه درجزين هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

نمونه کارنامه قبولی هوشبری در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی هوشبری در دانشگاه سراسری ساوه است. این کارنامه حاوی درصدهای لازم برای قبولی دروس موثر در کنکور تجربی (رشته هوشبری) می باشد.

کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ساوه

در این قسمت کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ساوه را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 18132 رتبه کشوری : 43066
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 5
معارف 6
زبان 2
زمين شناسي 1
رياضيات 2
زيست شناسي 3
فيزيك 1
شيمي 4

کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این قسمت کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 7523 رتبه کشوری : 25070
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 6
زبان 5
زمين شناسي 1
رياضيات 4
زيست شناسي 5
فيزيك 3
شيمي 3

کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

در این قسمت کارنامه قبولی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : تجربي رتبه در منطقه : 11072 رتبه کشوری : 35446
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 4
زبان 1
زمين شناسي 1
رياضيات 1
زيست شناسي 4
فيزيك 3
شيمي 2

آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه سراسری + کارنامه 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش

  1. رشته پزشکی سنجی بدون کنکور– خرید صندلی پزشکی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه سراسری + کارنامه 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور ،برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته هوشبری و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته هوشبری دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته هوشبری را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه قبولی هوشبری در دانشگاه سراسری + کارنامه 2

1/5 - (1 امتیاز)
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی