جهت مشاوره در زمینه رتبه قبولی در رشته مهندسی هوافضا

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18948

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا

در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا و مشاهده نمونه کارنامه قبولی رشته هوافضا میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.


رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه های دولتی 1402 و 1403

در این بخش رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه های دولتی سال 1402-1403 را مشاهده میکنید.

  1. آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف تهران/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
  2. آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر / کنکور ریاضی / در دانشگاه دولتی روزانه
  3. رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه اصفهان/ آخرین تبه قبولی مهندسی هوافضا اصفهان
  4. رتبه لازم برای مهندسی هوافضا دانشگاه تهران / آخرین تبه قبولی مهندسی هوافضا تهران
  5. رتبه قبولی هوافضا شهید بهشتی / آخرین تبه قبولی مهندسی هوافضا بهشتی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف تهران/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوا فضا در دانشگاه  صنعتی شریف تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
830 547 منطقه 1 پسر تهران مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1193 781 منطقه 1 دختر تهران مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1694 1089 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
751 231 منطقه 2 پسر بوئين زهرا مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
906 275 منطقه 2 دختر قم مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1085 325 منطقه 2 پسر زاهدان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1390 417 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1392 418 منطقه 2 دختر پاكدشت مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1520 453 منطقه 2 دختر خوانسار مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1551 461 منطقه 2 پسر دليجان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1554 463 منطقه 2 پسر قم مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1585 472 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1650 488 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1678 499 منطقه 2 پسر بيرجند مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1770 528 منطقه 2 پسر بادرودكاشان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1889 563 منطقه 2 دختر گلپايگان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1120 53 منطقه 3 پسر فومن مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1348 72 منطقه 3 پسر فسا مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1559 93 منطقه 3 پسر خورموج مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1969 125 منطقه 3 پسر خرم‌بيد مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2000 127 منطقه 3 دختر ايلام مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2070 131 منطقه 3 پسر پاكدشت مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2149 142 منطقه 3 پسر شهربابك مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2479 167 منطقه 3 پسر كرج مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2655 179 منطقه 3 دختر جهرم مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر / کنکور ریاضی / در دانشگاه دولتی روزانه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه  امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوا فضا در دانشگاه  امیرکبیر تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2034 1293 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2449 1532 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1924 573 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2376 722 منطقه 2 پسر كاشان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2487 762 منطقه 2 پسر كمال آباد/كمال شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2747 867 منطقه 2 دختر كرج مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2938 926 منطقه 2 پسر كمال آباد/كمال شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2374 158 منطقه 3 پسر سپيدان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2962 204 منطقه 3 پسر تربت جام مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3271 234 منطقه 3 پسر داراب مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3693 270 منطقه 3 پسر گنبد مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3804 280 منطقه 3 پسر دولت آبادتربت حيدريه مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3929 297 منطقه 3 دختر ليلان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
4515 371 منطقه 3 پسر مرودشت مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه اصفهان/ آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوا فضا در دانشگاه اصفهان  تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
8595 4693 منطقه 1 پسر تهران مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه
10903 5744 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
7614 2538 منطقه 2 پسر لنگرود مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه
8052 2701 منطقه 2 پسر محلات مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه
25433 4701 منطقه 3 پسر دورود مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

رتبه لازم برای مهندسی هوافضا دانشگاه تهران / آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه شهید بهشتی تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوا فضا در دانشگاه شهید بهشتی تهران تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3425 1094 منطقه 2 دختر كرج مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
4571 1491 منطقه 2 پسر رودهن مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
5759 538 منطقه 3 پسر اسفراين مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
5965 564 منطقه 3 دختر قائن مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
6998 723 منطقه 3 پسر تكاب مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

رتبه قبولی هوافضا خواجه نصیر طوسی / آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا بهشتی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه خواجه نصیر طوسی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوا فضا در دانشگاه خواجه نصیر طوسی تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
5432 3144 منطقه 1 پسر تهران مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم
3044 961 منطقه 2 پسر شاهرود مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
3202 1017 منطقه 2 پسر همدان مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
4617 1511 منطقه 2 پسر ساري مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
4970 1653 منطقه 2 پسر بيرجند مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
5858 1951 منطقه 2 دختر محمد شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
4964 427 منطقه 3 پسر بافت مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
6113 588 منطقه 3 پسر ماه شهر مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
7100 736 منطقه 3 پسر خوي مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
7320 777 منطقه 3 دختر هشتگرد مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

نمونه کارنامه قبولی مهندسی هوافضا در کنکور سراسری

کارنامه زیر مربوط به قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای لازم برای قبولی دروس موثر در کنکور ریاضی (رشته مهندسی هوافضا) می باشد.

کارنامه قبولی مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 371 رتبه کشوری : 4515
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 5
معارف 3
زبان 3
رياضيات 3
فيزيك 5
شيمي 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوافضا در دانشگاه امیرکبیر، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: مهندسی هوافضا

شهر داوطلب: کرج نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 1 رتبه در سهمیه: 596
رتبه کشوری: 999 تراز:10098
نام درس درصد
ادبیات فارسی 64
عربی 73
معارف 76
زبان 74
ریاضیات 51
فیزیک 63
شیمی 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعنی امیرکبیر

کارنامه قبولی مهندسی هوا فضا دانشگاه شریف تهران

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه شریف تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 179 رتبه کشوری : 2655
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 7
عربي 7
معارف 5
زبان 6
رياضيات 3
فيزيك 5
شيمي 2

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی هوافضا در دانشگاه شریف ، تراز و رتبه در سهمیه است:

سال تحصیلی: 1402   

رشته: مهندسی هوافضا

شهر داوطلب: کرج نوع دوره: روزانه
سهمیه قبولی: منطقه 2 رتبه در سهمیه: 503
رتبه کشوری: 1403 تراز:9939
نام درس درصد
ادبیات فارسی 55
عربی 70
معارف 73
زبان 67
ریاضیات 48
فیزیک 47
شیمی 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شریف تهران

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

  1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش

دروس رشته هوافضا در دانشگاه های دولتی

دروس تخصصی رشته هوافضا 
نقشه کشی صنعتی مقاومت مصالح و آزمایشگاه دینامیک عمومی
مکانیک سیالات ترمودینامیک 2 ترمودینامیک 1
ارتعاشات مکانیکی دینامیک پرواز کنترل اتوماتیک
تحلیل سازه‌های هوایی آزمایشگاه مکانیک سیالات انتقال حرارت 1
آیرودینامیک 1 و آزمایشگاه آیرودینامیک 2 طراحی به کمک رایانه
طراحی اجزا ماشین 1 کارگاه ورق کاری مکانیک پرواز
مبانی مهندسی برق و آزمایشگاه مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا کارگاه موتورهای هواپیما
زبان تخصصی طراحی هواپیما 1 طراحی هواپیما 2
اصول جلو برنده‌ها طراحی سازه‌های هوایی مکانیک مدارهای فضایی

دورس پایه رشته هوافضا
ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل
برنامه نویسی کامپیوتر محاسبات عددی فیزیک 1
فیزیک 2 آزمایشگاه فیزیک 1 استاتیک
علم مواد ریاضیات مهندسی

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی در رشته مهندسی هوافضا همچنین اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید. کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی هوا فضا دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی هوا فضا را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.


تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی