جهت مشاوره در زمینه درصد، تراز و رتبه قبولی مهندسی برق

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 18798

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی

در این مقاله رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از  رتبه قبولی رشته مهندسی برق و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی برق میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در کنکور اقدام کنند.

گرایش‌های مقطع کارشناسی مهندسی برق

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش است. در برخی دانشگاه‌ها، گرایش دانشجویان بعد از گذراندن سه  الی پنج ترم مشخص می شود.

 1. مهندسی الکترونیک
 2. مهندسی مخابرات
 3. مهندسی قدرت
 4. مهندسی کنترل
 5. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ـ بیوانفورماتیک در برخی دانشگاه‌ها)

دانشگاه های دارای رشته مهندسی برق شامل دانشگاه صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد که دارای گرایش سیستم‌های دیجیتال میباشد. در تقسیم‌بندی پنج‌گانه، زیر مجموعه گرایش الکترونیک میباشد و به ۵ گرایش ذکر شده در بالا اضافه شده است. در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، علاوه‌بر گرایش قدرت، گرایش شبکه‌های انتقال و توزیع ایجاد شده‌ است که ترکیبی از گرایش قدرت و مباحث مربوط به شبکه سراسری برق و مدیریت توزیع و مصرف است.

رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه های سراسری 

در این بخش رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های سراسری را مشاهده میکنید.

 1. رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیر کبیر / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 2. رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه دولتی روزانه/ کنکور ریاضی /دانشگاه تهران
 3. رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شریف / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 4. رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه فردوسی / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 5. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 6. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه کردستان/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 7. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه پردیس امیرکبیر/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 8. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 9. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه اصفهان / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
 10. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 
رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیر کبیر / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه  صنعتی امیرکبیر تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
548 362 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
589 390 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
658 433 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
681 448 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
753 494 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
764 500 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
766 502 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
767 503 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
816 536 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
849 560 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
896 591 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
545 165 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
667 205 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
677 207 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
781 243 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
800 247 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
810 249 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
819 252 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
888 271 منطقه 2 پسر انديمشك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
895 273 منطقه 2 دختر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
928 279 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1000 303 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1006 306 منطقه 2 پسر ساري مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1011 308 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
4317 1410 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
379 13 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
545 21 منطقه 3 پسر قروه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
949 38 منطقه 3 پسر برازجان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2696 184 منطقه 3 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2805 193 منطقه 3 دختر آستارا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه تهران روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه تهران  تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
204 138 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
346 225 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
358 233 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
469 305 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
474 310 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
477 311 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
507 334 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
509 336 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
512 339 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
560 372 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
571 380 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
385 123 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
387 125 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
398 126 منطقه 2 پسر رفسنجان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
416 131 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
416 131 منطقه 2 پسر خميني شهر مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
441 141 منطقه 2 پسر همدان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
449 142 منطقه 2 پسر گناباد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
490 151 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
494 152 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
496 153 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
529 160 منطقه 2 پسر گرگان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
566 169 منطقه 2 دختر ورامين مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
567 170 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
574 171 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
605 184 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
637 195 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
662 202 منطقه 2 پسر زنجان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
710 220 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
1871 116 منطقه 3 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2249 149 منطقه 3 پسر گنبد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2292 154 منطقه 3 پسر قرچك مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2386 159 منطقه 3 پسر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2675 181 منطقه 3 پسر شهر قدس مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شریف / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه شریف تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2 2 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
7 4 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
20 14 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
71 49 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
94 67 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
96 68 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
97 69 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
120 85 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
127 88 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
128 89 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
141 99 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
143 100 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
148 102 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
168 112 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
199 133 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
205 139 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
242 161 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
257 172 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
310 205 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
318 209 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
321 212 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
356 231 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
27 8 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
52 18 منطقه 2 پسر بادرودكاشان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
80 24 منطقه 2 دختر بيرجند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
115 33 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
125 38 منطقه 2 پسر نهاوند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
133 40 منطقه 2 پسر ساوه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
142 41 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
150 44 منطقه 2 پسر خميني شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
161 48 منطقه 2 پسر بندرعباس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
176 55 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
181 57 منطقه 2 دختر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
212 63 منطقه 2 پسر لامرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
214 64 منطقه 2 پسر سمنان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
219 67 منطقه 2 پسر چالوس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
224 70 منطقه 2 پسر محلات مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
228 72 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
255 75 منطقه 2 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
256 76 منطقه 2 پسر بروجن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
263 78 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
275 83 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
280 87 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
282 88 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
283 89 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
289 91 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
293 92 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
298 93 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
300 94 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
311 96 منطقه 2 پسر ورامين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
325 101 منطقه 2 دختر چالوس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
325 101 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
333 104 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
335 106 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
343 111 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
234 8 منطقه 3 پسر ازنا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
241 9 منطقه 3 دختر تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
362 11 منطقه 3 پسر فراشبند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
865 32 منطقه 3 پسر تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1180 56 منطقه 3 دختر خدابنده مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1193 57 منطقه 3 دختر شهرجديد پرند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1237 61 منطقه 3 پسر پاكدشت مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1451 82 منطقه 3 دختر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1654 98 منطقه 3 پسر رباط كريم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1819 114 منطقه 3 پسر فرديس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه فردوسی / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه فردوسی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه  فردوسی تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2624 1627 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2883 1778 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3919 2353 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4014 2403 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6404 3638 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6757 3809 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7326 4108 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7513 4195 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7833 4343 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8129 4473 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8479 4638 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
4009 1301 منطقه 2 پسر سبزوار مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4476 1455 منطقه 2 دختر تربت حيدريه مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6834 2289 منطقه 2 پسر زاهدان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7269 2425 منطقه 2 پسر شاهرود مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
9119 3081 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
11847 4116 منطقه 2 پسر نيشابور مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
5366 470 منطقه 3 پسر اسفراين مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7718 855 منطقه 3 پسر ايرانشهر مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
10371 1305 منطقه 3 دختر بجستان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
10415 1315 منطقه 3 پسر بردسير مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
11313 1476 منطقه 3 پسر كهنوج مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
11570 1532 منطقه 3 پسر بردسير مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه  شهید بهشتی را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه شهید بهشتی تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1160 756 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1479 956 منطقه 1 پسر مباركه مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1616 1040 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1700 1093 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1921 1230 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2272 1436 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2826 1739 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3481 2114 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3650 2209 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1830 541 منطقه 2 پسر بندرعباس مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2162 657 منطقه 2 دختر كرمان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2170 659 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2340 706 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2380 725 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2380 725 منطقه 2 دختر كرمان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2422 744 منطقه 2 پسر گناباد مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2464 758 منطقه 2 پسر نيشابور مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2876 905 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2913 916 منطقه 2 پسر رفسنجان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3016 952 منطقه 2 پسر رشت مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3069 972 منطقه 2 پسر رودهن مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3169 1008 منطقه 2 پسر لاهيجان مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3559 1146 منطقه 2 پسر آمل مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
4058 1318 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2185 144 منطقه 3 پسر بم مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2858 197 منطقه 3 پسر گنبد مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
4025 312 منطقه 3 دختر تالش مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
6007 570 منطقه 3 پسر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
8347 962 منطقه 3 پسر كلاردشت /حسن كيف مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه کردستان/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه کردستان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه کردستان تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
27118 9912 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
29377 10810 منطقه 2 دختر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
29787 10986 منطقه 2 دختر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
37799 14134 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
40452 15195 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
44629 16822 منطقه 2 دختر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
49085 18553 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
51320 19455 منطقه 2 دختر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
53413 20306 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
56332 21425 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
45982 10411 منطقه 3 پسر اشنويه مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
54684 13063 منطقه 3 پسر قروه مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
55702 13372 منطقه 3 پسر مهاباد مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه
60514 14830 منطقه 3 پسر مياندوآب مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه پردیس امیرکبیر/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه پردیس امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه پردیس امیرکبیر تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2335 704 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
2867 902 منطقه 2 پسر سنندج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
3594 1153 منطقه 2 پسر مرند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
4495 1464 منطقه 2 پسر آمل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
5160 1712 منطقه 2 پسر آمل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
5537 1851 منطقه 2 پسر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان
14383 2081 منطقه 3 دختر قرچك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1088 712 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1173 768 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1173 768 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1220 800 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1556 1001 منطقه 1 دختر شهرجديد پرند مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1589 1023 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2079 1315 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2227 1409 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2321 1464 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
1108 334 منطقه 2 پسر رشت مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1195 356 منطقه 2 پسر شهريار مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1243 372 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1307 392 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1307 392 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1343 405 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1479 435 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1482 436 منطقه 2 پسر ساري مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1482 436 منطقه 2 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1494 444 منطقه 2 پسر چالوس مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1505 449 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1551 461 منطقه 2 پسر صومعه سرا مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1574 469 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1591 473 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1665 491 منطقه 2 دختر آمل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2093 636 منطقه 2 پسر بابل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2288 691 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2395 731 منطقه 2 پسر بندرعباس مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
1099 51 منطقه 3 پسر اردكان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1264 64 منطقه 3 پسر چناران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1589 94 منطقه 3 پسر بوانات /سوريان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3583 261 منطقه 3 پسر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3896 292 منطقه 3 دختر آمل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
5585 511 منطقه 3 پسر شهريار مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه اصفهان / دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه اصفهان  تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
6194 3527 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
7924 4378 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8584 4686 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
9209 4983 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
9701 5216 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم
6393 2130 منطقه 2 پسر اردكان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
6552 2180 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
6732 2253 منطقه 2 پسر سيرجان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
6794 2274 منطقه 2 پسر نجف آباد مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
7111 2378 منطقه 2 پسر نجف آباد مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
7906 2650 منطقه 2 پسر بابل مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8196 2756 منطقه 2 پسر آباده مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8366 2818 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8831 2978 منطقه 2 دختر شهركرد مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8920 3013 منطقه 2 دختر ساري مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه
8939 3018 منطقه 2 پسر سامان مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر/ دولتی روزانه/ کنکور ریاضی 

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه خواجه نصیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری مهندسی برق در دانشگاه خواجه نصیر تراز و رتبه در سهمیه است::

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1949 1244 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2241 1413 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2500 1566 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2558 1597 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2655 1643 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2686 1658 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
11478 5983 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
1773 530 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
1996 599 منطقه 2 پسر رودان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2102 639 منطقه 2 پسر ملكان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2137 651 منطقه 2 پسر بابلسر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2190 664 منطقه 2 دختر نجف آباد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2303 698 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2306 700 منطقه 2 دختر ورامين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2532 779 منطقه 2 دختر شاهرود مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2535 782 منطقه 2 پسر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2637 825 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2651 832 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2777 877 منطقه 2 دختر كرمانشاه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه
2835 894 منطقه 2 پسر ساري مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

نمونه کارنامه قبولی مهندسی برق در دانشگاه دولتی روزانه 

کارنامه زیر مربوط به قبولی مهندسی برق در دانشگاه سراسری است. این کارنامه حاوی درصدهای قبولی دروس موثر در کنکور ریاضی (رشته مهندسی برق) می باشد.

کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه شریف

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه شریف را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 231 رتبه کشوری : 356
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 8
معارف 9
زبان 6
رياضيات 5
فيزيك 8
شيمي 5

کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه تهران

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه تهران را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 181 رتبه کشوری : 2675
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 6
معارف 6
زبان 5
رياضيات 3
فيزيك 5
شيمي 3

کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه اصفهان

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه اصفهان را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2263 رتبه کشوری : 15293
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 3
معارف 5
زبان 2
رياضيات 1
فيزيك 2
شيمي 1

کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت کارنامه قبولی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 962 رتبه کشوری : 8347
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 3
عربي 6
معارف 7
زبان 1
رياضيات 2
فيزيك 2
شيمي 1


کارنامه و رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 1 مطالب مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسری (لینک های زیر را انتخاب نمایید)

 1. نرم افزار انتخاب رشته کنکور سازمان سنجش

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور کارنامه و رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور، برای انتخاب رشته کنکور سراسری مجاز شده اند می توانند با توجه دفترچه انتخاب رشته برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. برای قبولی در رشته مهندسی برق و اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه های پذیرنده ، میزان تاثیر سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور و …، با مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی برق را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

کارشناسان این سامانه هر روز حتی در ایام تعطیل از 8 صبح تا 12 شب ، راهنمای داوطلبان برای انجام انتخاب رشته کنکور سراسری می باشند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی 2


به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی